Český florbal schválil střednědobou finanční strategii

Český florbal (ilustrační foto) | foto: Český florbal

Složitá ekonomická situace zatěžuje v posledních měsících celou společnost. S ohledem na výrazné snižování státní podpory sportu vytvořil Český florbal střednědobou ekonomickou strategii, která má pomoci nepříznivou situaci zvládnout.


V roce 2021 bylo vyhrazeno ve státním rozpočtu na sport 6,9 miliard korun, v tom letošním je to pouze 4,6 miliardy, a to ještě náklady vzrostly kvůli vysoké inflaci. "Českému florbalu se snížily příjmy od státu o 4,5 milionu a společně s inflačními tlaky, které můžou v pesimistické variantě v tomto období dosáhnout až 10 milionů, vzniká obrovský tlak na dlouhodobé finanční zdraví Českého florbalu. V tuto chvíli se pouze na stát bohužel nemůžeme spolehnout a prognózy nejsou dobré. Naším úkolem je tedy učinit takové kroky, které pomůžou florbalu zvládnout toto těžké období. Nejde o unáhlenou reakci, vytvořili jsme střednědobou strategii s jasným postupem v následujících letech," komentuje prezident Českého florbalu Daniel Novák.

S ohledem na obtížné období uplynulých let, ve kterých důležitou roli hrál covid a omezení s ním spojená, pracuje nyní Český florbal s rozpočtem, jehož deficit je v řádech jednotek milionů korun. Cílem výše uvedené strategie je co největší efektivita a utlumení některých nákladů tak, aby bylo možné nadále nezadlužovat Český florbal a posouvat ho. "Český florbal pracuje zodpovědně, v minulosti si vytvořil finanční rezervu a významně investoval do rozvoje reprezentace, klubů i talentované mládeže. Pokračovat v tom chceme i nadále. Pokud bychom ale neudělali nyní žádné kroky, pak bychom v následujících třech letech o celou rezervu přišli a dostali se tím do situace některých jiných sportů, které si nyní musí půjčovat peníze, aby vůbec mohly fungovat," vysvětluje Novák.

Český florbal už učinil první kroky v rámci úspor a efektivizace nákladů, mezi které patří například zrušení plánovaných pozic v sekretariátu, úspory ve fungování českého florbalu a nákladech na vybrané projekty nebo práce na vyšších výnosech z marketingu. Od roku 2023 dojde také k navýšení poplatků na danou sezonu za individuální licence na 750 Kč, za soupisky na 3000 Kč v případě soutěží s nižším počtem hráčů na hřišti, respektive 4000 Kč u soutěží 5+1. Startovné se pak zvýší s ohledem na inflaci.

Rozpočet Českého florbalu je financovaný příjmy ze tří základních složek - ze státních dotací, marketingové činnosti a z vlastního florbalového hnutí. Valná hromada Českého florbalu schválila v rozvojovém plánu dlouhodobý cíl procentuálního rozložení těchto tří složek na 50 % (státní dotace), 30 % (prostředky z hnutí) a 20 % (marketing). "Díky zodpovědnému hospodaření jsme v uplynulých letech nebyli nuceni zvyšovat různé poplatky, které by naplnily rozvojový plán, naopak jsme tyto finance, což byla částka okolo 20 milionů korun, investovali zpět do klubů. Klubové a individuální poplatky se nezměnily od roku 2010, čili celých 12 let. Pokud ale chceme udržet Český florbal finančně zdravý a i nadále mít možnost ho rozvíjet, je nyní třeba učinit konkrétní kroky," uzavírá Novák.

Prezident Českého florbalu Daniel Novák | foto: Český florbal

Celou společností v posledních letech rezonuje téma ekonomické krize. V jaké kondici je Český florbal?
Florbal je zdravý, za celou svou existenci pracoval zodpovědně. Vybudovali jsme rezervu, která nám pomáhá zvládat výpadky státu či třeba covid, kdy jsme si mohli dovolit luxus v podobě vrácení poplatků pro kluby i jednotlivce. Ale proto, abychom zvládli aktuální ekonomickou krizi a mohli zodpovědně fungovat, musíme udělat kroky nyní a pracovat se současnou situací a nižšími příjmy.

Proč není možné na pokrytí výpadku využít právě zmíněnou finanční rezervu?
My samozřejmě využíváme rezervu na snížení dopadů viz podpora během covidu, ale nyní jsou už tak velké, že pokud nezasáhneme, budeme ve velkém mínusu a o rezervu bychom zcela přišli. Proto se nyní snažíme využitím rezervy rozprostřít dopady na větší časové období, ale kompletní vyčerpání by florbal do budoucna dostalo do situace, kdy by měl existenční problémy právě v takovýchto krizích a bylo ohroženo jeho fungování v dalších letech.

Už bylo zmíněno, že není příliš možné se po ekonomické stránce opřít o stát, v čem vidíte vy největší problém a jak by měl stát podle vašeho názoru pomáhat?
Od státu potřebujeme především plánování, kontinuitu a také informace o výhledu na další roky, protože když nevíme, s čím můžeme počítat, velmi těžko se plánují projekty i rozpočty na další roky. Problém je samozřejmě i u přímé podpory do klubů, kde sice existuje velmi dobrý projekt Můj klub, bohužel finance do oddílů putují s velkým zpožděním a některé kluby finance na rok 2022 stále nemají. Tato nejistota pak komplikuje fungování jak svazů, tak klubů a potřebovali bychom, aby tento systém byl co nejvíce transparentní a plánovaný.

Dopady to bude mít také na kluby, proč dochází nyní ke zvýšení poplatků?
Kluby jsme se snažili v minulých letech co nejvíce ochránit. V době covidu jsme vraceli 15 milionů korun zpět do klubů s ohledem na neodehrání soutěží, což jsme byli schopni pokrýt z již zmiňované rezervy. Nyní jsme ale v situaci, kdy je český florbal v ohrožení, a pokud nezasáhneme, tak to může mít pro náš sport fatální důsledky. Rozumíme, že to je citlivé téma, ale 12 let jsme s poplatky nehýbali, nyní je třeba reflektovat situaci, jelikož reálná hodnota je již výrazně níže, než byla před 12 lety. Určitě je potřeba se zamyslet, zda není v budoucnu pochopitelnější pravidelná indexace kopírující inflaci než skokové navyšování. Samotné kluby za tu dobu již násobně zvýšily členské poplatky, zatímco my jsme dlouho i pro rozvoj florbalu k tomuto kroku nepřistupovali. Když se bavíme o reálné zátěži, tak to na kluby a jednotlivce nebude mít likvidační vliv, jelikož ta absolutní částka, o které se bavíme, je v kontextu celé struktury nákladů jednotlivce na florbal nebo celkového rozpočtu jednotlivých klubů velmi nízká.

Plánuje Český florbal řešit také omezení vlastních nákladů?
Ano, ve schválené strategii je samozřejmě snížení nákladů skrz jednotlivé části Českého florbalu a současně udržení jejich výše po následující tři roky, což de facto znamená snižování o inflaci každý rok. A to při současné výši inflace je velmi náročný úkol. S rostoucími náklady je tedy nutná efektivita v hospodaření Českého florbalu. Došlo například ke zrušení čtyř schválených pozic v rámci sekretariátu a dojde také ke kontrole nákladů u projektů, které Český florbal organizuje či spravuje. Je klíčové, abychom zvládli současné období tak, ať zůstaneme zdravým sportem a současně nezastavíme kontinuální vývoj florbalu. Věřím, že dle schválené strategie nyní máme směr, při jehož dodržení zůstane florbal konkurenceschopný mezi top kolektivními sporty v ČR, což je pro další rozvoj klubů i celého sportu zásadní.

Nahrávám

Vyhledávání

Právě se hraje

Právě se hraje

Dnes odehráno

Moje týmy

Následuje

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se