Informace od ČOV k dopadům NOZ na sportovní subjekty - o.s.

Český florbal (ilustrační foto) | foto: Český florbal

Od nového roku, počínaje 1. lednem 2014, bude platit novela občanského zákoníku (NOZ) a je tedy důležité, aby všechny florbalové oddíly a tělovýchovné jednoty, pod kterými i některé oddíly fungují byly o této změně informovány včetně nastínění, jaké to na jejich fungování bude mít dopady. V současnosti nikdo nedokáže s jistotou říct, zda se do té doby podaří státním institucím schválit všechny související prováděcí předpisy. Nelze tedy ke změnám, které se zcela určitě budou dotýkat i sportovních organizací, vydat úplné pokyny a doporučení, ale přesto v článku přinášíme matriál a informace zpracované ČOV.


Dle nového zákoníku, který je již schválen a je veřejně dostupný např.: zde, se všechny sportovní organice (občanské sdružení) automaticky přemění na spolky. Novela zákoníku bude požadovat od občanských sdružení, mimo jiné, úpravy stanov. Povinnost zapracovat změny do svých stanov je rozprostřena do horizontu tří let, příliš otálet ale nedoporučujeme.

Na adaptování změn tedy mají občanská sdružení ( tj. SK a TJ) tři roky. Realizovat hlášení změn či registraci stanov na Ministerstvu vnitra ČR lze podle současného zákona o sdružování občanů i v současnosti, ale po 1.1.2014 bude takový subjekt čekat další úprava stanov. Proto, není-li to nezbytné, doporučujeme se změnami vyčkat do začátku příštího roku, kdy by měl být již znám způsob a místa registrace stanov spolků.

Pro sportovní subjekty již byla vydána první ucelená informace, co je se změnou občanského zákoníku čeká. Naleznete ji zde a na stránkách ČOV, kde lze také pokládat on-line dotazy k celé problematice zde. Naléhavě doporučujeme všem sportovním subjektům tyto informace velmi pečlivě nastudovat.

Česká unie sportu připravuje vzorové stanovy, které již budou odpovídat znění nového občanského zákoníku. Více informací Vám poskytneme kolem poloviny listopadu 2013. Bude připraven také přehledný návod, jak v oddílu - tělovýchovné jednotě, postupovat a vyhovět všem podmínkám nového zákona. V první fázi se bude jednat o úpravu stanov. Po schválení prováděcích předpisů ze strany státu pak návod doplníme o postup registrace nových stanov, kterou by měly provádět příslušné rejstříkové soudy. Dále bude připraven návod, jak získat statut veřejné prospěšnosti, který upravuje další připravovaný zákon, zatím čekající na schválení.

Jakmile budou známy další nové skutečnosti, budeme Vás obratem informovat. Vzhledem k tomu, že podle nové právní úpravy lze postupovat až v okamžiku, kdy začne platit, doporučujeme, aby sdružené subjekty, po zveřejnění vzorových stanov (listopad 2013), zatím pouze začaly s přípravou nového znění svých stanov, tj. zpracovaly nové znění stanov, předjednaly konsens s jejich zněním uvnitř spolku (tj. seznámení členské základny s jejich zněním apod.), případně využily i odbornou konzultaci na servisních centrech sportu ČUS (nejdříve od prosince 2013) ohledně správnosti textu. Po 1.1.2014 lze začít s realizací změny stanov, tedy je třeba svolat nejvyšší orgán spolku k jejich schválení (jelikož je dána lhůta ke změně, není nutné svolávat mimořádnou valnou hromadu / členskou schůzi, ale lze počkat na řádnou valnou hromadu, která je každoročně svolávána).

Nahrávám

Vyhledávání

Právě se hraje

Právě se hraje

Dnes odehráno

Moje týmy

Následuje

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se