Přestupní období mladších kategorií končí 31. 3. 2022

Matrika, ilustrační fotografie | foto: Adobe Stock

Blíží se konec přestupního období aktuální florbalové sezony 2021/2022 pro kategorie straších žáků/žákyň a mladších. Matriční úsek se tímto snaží včas připomenout, že ten, kdo bude chtít v této sezoně ještě změnit dres, musí svoji žádost podat včas!


Konec přestupního období mládeže

Konec přestupního období pro kategorie starších žáků či žákyň a mladších letos připadá na čtvrtek 31. března 2022. Konec přestupního období se týká všech matričních žádostí měnících oddílovou příslušnost či jakkoliv upravujících start hráče v družstvu jiného oddílu. Konkrétně jde o podání žádostí o přestup, hostování, předčasné ukončení hostování a střídavé hostování.

U elektronických žádostí je nutné provést podání pomocí tlačítka "Podat" nejpozději 31. března 2022, jinak bude žádost Neprojednána. V krajním případě je stále možné využít zaslání poštou, kde bude rozhodující datum odeslání – vše týkající se kategorií starších žáků či žákyň a mladších je možné zaslat do 31. března 2022.

Dále si dovolujeme upozornit, že neúplné žádosti budou považovány za nepodané a nebudou projednány, proto je před jejich odevzdáním či odesláním důkladně zkontrolujte.

O všech žádostech (přestupy, hostování, ukončení hostování, střídavé hostování atd.), jejichž termín podání je do konce přestupního období, musí být rozhodnuto do 14 dnů od konce přestupního období a tedy musí být poplatky uhrazeny nejpozději do 14. dubna 2022. V případě, že žádost nebude k uvedenému datu zaplacena, bude automaticky označena za neprojednanou a příslušný matriční úkon se již neprovede.

Mezinárodní přestupy

IFF se rozhodla znovu otevřít mezinárodní přestupní období pro uprchlíky.

Přestup bude povolen hráčům žijícím a hrajícím v zemi zasažené válkou, přírodní katastrofou nebo podobnou událostí, která zabraňuje hráči účastnit se soutěží organizovaných Národní florbalovou federací v dané zemi.

Hráč může přestoupit do jiné země bez nutnosti hradit poplatek za mezinárodní přestup i mimo přestupní období. Až to situace v zemi dovolí, hráč se vrátí zpět do oddílu, ze kterého odešel. Opět bez poplatku za přestup.

Hráč musí dodat vyplněný formulář pro mezinárodní přestup. V případě, že mateřský oddíl a/nebo národní florbalová federace země, ze které hráč odchází, nemohou formulář podepsat, IFF žádost posoudí a může přestup schválit i bez těchto podpisů.

Pro další informace kontaktujte IFF na e-mailu transfer@floorball.sport nebo volejte +48 739 207 053 (Monika Kraus)

Převod mládežnických družstev

Dále bychom také rádi upozornili na termín podání žádostí týkajících se převodu mládežnických družstev. Tuto speciální problematiku řeší organizační směrnice a termín podání žádostí je čtvrtek 31. března 2022.

Nahrávám

Vyhledávání

Právě se hraje

Právě se hraje

Dnes odehráno

Moje týmy

Následuje

Ceskyflorbal.cz

E-mail

Jméno

Příjmení

Datum Narození

heslo

heslo pro kontrolu

Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Chci odebírat newsletter a nabídky Českého florbalu

Nebo

Zapomenuté heslo

K ZASLÁNÍ ODKAZU KE ZMĚNĚ HESLA JE NUTNÉ SPRÁVNÉ VYPLNIT E-MAIL, KTERÝ JSTE UVEDLI PŘI REGISTRACI.

Zadejte E-mail

Vzpomněl/a jste si?

Ještě nemáte účet

Zaregistrujte se