{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Antidoping

Vzhledem k rozvoji českého florbalu je nutné, aby si oddíly a hráči vážně uvědomovali rizika, která doping přináší. Níže můžete najít důležité dokumenty, které mohou pomoci se vyhnout problémům s pozitivním dopingovým nálezem.

Dopingové kontroly v České republice provádí Antidopingový výbor ČR - ADV ČR. Je oprávněn při jakémkoliv soutěžním florbalovém utkání provést antidopingovou kontrolu.

V případě, že bude vámi pořádané utkání vybráno pro antidopingovou kontrolu, řiďte se pokyny antidopingového komisaře. Poté, co se prokáže průkazem komisaře ADV, splňte jeho pokyny ke způsobu dopingové kontroly.

Dopingová kontrola by měla proběhnout po utkání a zúčastní se jí hráči, které dopingový komisař určí. O tom, že na vašem utkání proběhla dopingová kontrola informujte ​řídící orgán soutěže.


Řekni NE! dopingu


Důležité dokumenty

Světový antidopingový kodex

Zakázané látky a metody 2022

Monitorovací program 2022

Směrnice pro kontrolu a postih dopingu ve sportu v ČR

Seznam hromadně vyráběných léčivých přípravků obsahujících zakázané látky z hlediska dopingu, registrovaných v ČR k datu 1. 1. 2022

Charta práv sportovce


Důležité odkazy​​

Obrázek