{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Budoucnost florbalu v ČR

Základní vize: „Být stále atraktivnějším sportem, jak pro potencionální hráče, tak pro celou sportovní veřejnost. Při trvalém zvyšování sportovní kvality a udržení mezinárodní úspěšnosti zdůraznit pozici druhého nejmasovějšího českého sportu. Při neustálém rozvoji zachovat současné hodnoty florbalu, ke kterým patří férovost, otevřenost a inovativnost.“

Rozvoj a masovost

Florbal v Česku se pyšní titulem druhého nejmasovějšího sportu a jedním ze základních cílů je tuto výsadní pozici nadále udržovat. Velké rezervy jsou však spatřovány v ženském florbale, na který se nyní Český florbal bude stále více soustředit. Mistrovství světa žen 2013 v Brně a Ostravě ukázalo velký potenciál ženského florbalu v České republice, který je ženami tvořen necelými 15%. Dlouhodobým cílem je zvýšit podíl žen na pětinu celkového počtu registrovaných florbalistů.

Druhým velkým tématem rozvoje florbalu v Čechách, na Moravě a Slezsku je podpora slabších regionů v dalším rozvoji a zaplnit tak poslední bílá místa na florbalové mapě České republiky.

Úspěšnost a atraktivita

Trvalý zájem leží na bedrech reprezentačních výběrů, které by měly na každou vrcholnou mezinárodní akci odjíždět s reálným cílem získat medaili. V krátkodobém horizontu by měly být učiněny první kroky k realizaci systému práce s talentovanou mládeží, jak je obvyklé v ostatních velkých kolektivních sportech. Nejambicióznějším cílem je do deseti let získat titul mistrů světa v kategorii mužů.

Druhá část rozvojového plánu v této oblasti se věnuje elitním soutěžím. Ten počítá nejen s postupným navyšováním návštěvnosti obou extraligových soutěží a to v horizontu deseti let dvojnásobně, ale i zvyšováním komfortu diváků na utkáních.

Struktura orgánů a systém řízení

I přes fakt, že Florbalový informační systém (FIS) je na české sportovní scéně již nyní unikátním projektem, prioritou číslo jedna je pokračovat v jeho vývoji a zajistit jeho maximální využití ze strany oddílů. V dohledné době by měly být veškeré matriční úkony elektronizovány. Samozřejmostí je udržování jasného a funkčního systému spolupráce mezi jednotlivými orgány Českého florbalu (ČF) a udržování personální struktury adekvátní rozvoji velikosti florbalu.

Vzdělávání a metodika

Základním stavebním kamenem vzdělávání je udržování každoročního vypisování kurzů ve všech úrovních trenérských licencí, systém vzdělávání průběžně aktualizovat stejně tak pracovat se základní strukturou metodických materiálů. Brzy by měl být spuštěn speciální online vzdělávací portál pro trenéry v rámci oficiálního webu českého florbalu. Důležité je ale také vzdělávání a podpora rozvoje oddílů a vzdělávání rozhodčích nejvyšších licencí. V rámci všech uvedených témat rozvojový plán nezapomíná ani na materiály zaměřujícími se na specifika ženského florbalu.

Marketing a medializace

Obrovský vliv na vnímání florbalu širokou veřejností v Česku mají jednoznačně světové šampionáty dospělých kategorií, tedy mužů a žen. Jedním ze základních pilířů je tak zajištění jejich kvalitní medializace a maximálního využití jejich dopadu na veřejnost. Florbal s image mladého progresivního sportu musí stejně vystupovat i v digitálním světě, samozřejmostí je tak průběžné udržování kvalitní komunikace prostřednictvím sociálních sítí.

Zvýšená pozornost bude nadále věnována prezentaci florbalu na televizních kanálech, včetně posilování medializace ženské extraligy, a také v celostátních tištěných médiích. Na mezinárodní úrovni pak jde především o aktivní spolupráci s ostatními federacemi na marketingovém využití turnajů série Euro Floorball Tour.

Kompletní schválený plán cílů rozvoje českého florbalu:

rozvojovy-plan.pdfRozvojový plán českého florbalu 2018 - 2028 (312 KB)

Obrázek