{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Jak získat finance

Zajištění financování k řízení jakéhokoliv sportovního subjektu je velká výzva. Platí to jak pro Český florbal, tak pro každý florbalový oddíl. Zde přinášíme informace, jakou podporu mohou florbalové oddíly získat nejen od Českého florbalu, ale i rady, jaké další finanční zdroje pro oddíly mohou existovat.

Podpora od Českého florbalu

Významná část financí, kterou se českému florbalu daří získávat, je směřována jako podpora florbalových oddílů.

Proto má Český florbal vypsáno více programů podpory, kde oddíly mohou o finance zažádat.

  • Podpora organizace florbalových klubů
  • Podpora zakládání mládežnických družstev na územích s malou hustotou florbalových soutěží
  • Podpora na dopravu mládežnických družstev, které ve svých soutěžích hodně cestují
  • Podpora elitních družstev v jednotlivých soutěžích – Superliga mužů, Extraliga žen, 1.liga mužů
  • Podpora oddílů při zajištění vlastních mantinelů
  • Podpora trenérů

Veškeré informace o programech podpory naleznete ZDE.

Podpora státu (MŠMT)

V posledních letech je možné získat zajímavou podporu na činnosti florbalových oddílů také ze státních zdrojů, konkrétně z dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovi. Samotné MŠMT tento program označuje jako dotační program č. VIII - Organizace sportu ve sportovních klubech a je výhradně orientován na přímou podporu sportovních oddílů, které se pravidelně starají o výchovu dětí a mládeže.

Zmíněný dotační program je určen spolkům (oddílům), jejichž hlavním předmetem činnosti je sportovní činnost, kterou vykonává nejméně po dobu 2 let v den podání žádosti. Podpora je přiznána oddílům, které mají mládež (členy do 18 let) v minimálním počtu 12 členů. Sportovní činnost těchto členů musí být pravidelná a v minimálním požadovaném rozsahu (1x hodina týdně). 

Získaná podpora (většinou ve výši Kč 1.000 - 2.000 na člena mladšího 18 let) je určena na zajištění činnosti oddílu, za kterou MŠMT považuje sportovní vybavení, výstroj a personální zabezpečení práce trenérů, asistentů, zdravotní a metodické zajištění, provozní materiální náklad a náklady spojené s nájmem prostor pro práci s dětmi a mládeží.

Žádosti o podporu z tohoto zdroje se většinou řeší během podzima (září - listopad) a bližší informace členským oddílům se snažíme zasílat pravidelně před termínem, případně jsou k nalezení přímo na webu MŠMT.

Podpora z obcí

Nejvýznamnějším finančním zdrojem pro činnost všech florbalových oddílů by měla být podpora obcí.

Vláda České republiky rozhodla, že sportování v České republice by mělo být významně podporováno z výnosů hazardu a loterií. Proto je nastaveno, že menší část podpory sportu proudí ze státního rozpočtu přímo do sportovních svazů na organizaci celého sportu, státní reprezentaci a další úkoly s tím spojené. Největší část financí z hazardu a loterií je nyní příjmem obcí. Již v minulosti byly v řadě měst sportovní oddíly významně podporovány. Od roku 2012 mají obce ještě nové dodatečné příjmy. Jaké příjmy má Vaše obec z těchto hazardních zdrojů můžete zjistit na www.rozpocetobce.cz.

Nejdůležitější je, aby každý florbalový oddíl požádal ve své obci o finanční podporu. Je to překvapující, ale stále existuje řada florbalových oddílů, které o podporu obce vůbec nežádají. Zjistěte si, jakým způsobem je ve vašem městě podpora rozdělována mezi jednotlivé sportovní oddíly. Způsoby se mezi obcemi výrazně odlišují. Nejčastější je podpora dle počtu členů, zejména pak mládeže. Dále některé obce podporují různé akce. Ve velkých městech, které mají i městské části (např Praha či Brno a další) je možné žádat o podporu i městské části. U některých oddílů naopak v menších městech, kdy je oddíl často složen z hráčů různých měst, se pokuste zjistit, za jakých podmínek byste mohli získat podporu i z těchto jiných měst, než je vaše sídlo. Pokud máte jako členy mládež z jiného města, nebo v jiném městě funguje a trénuje celé vaše družstvo, mělo by to být možné.

Podpora z krajů

Kromě obcí, které podporují své sportovní oddíly, mají jednotlivé projekty podpory i kraje. Většinou mají formu grantových řízení, vypisovaných jednou či vícekrát za rok. Soustředí se většinou na podporu mládežnických družstev, významnější akce, ale jednotlivé kraje se výší i zaměřením podpory výrazně liší. Některé kraje mají současně projekt elitních oddílů a speciálně tak podporují ty kluby, které hrají nejvyšší soutěže v některých sportech. Pro zjištění, jaké grantové projekty má Váš kraj, Vám doporučujeme navštívit webové stránky vašeho kraje a ideálně navštívit přímo krajský úřad - odbor sportu. Kontakt na Váš kraj můžete nalézt na www.asociacekraju.cz/kraje-cr.

Podpora od partnerů

Všechny oddíly si mohou část prostředků zajistit podporou od partnerů. Žádný oddíl není tak nezajímavý, aby si při správném přístupu nedokázal zajistit alespoň určitou část rozpočtu od partnerů. Přístup musíte zvolit podle toho jaký je Váš oddíl, v jak velkém městě působí, jakou hraje soutěž a podobně. Asi nejjasnější je situace u extraligových oddílů, ale i oddíl v malém městě s jedním družstvem může podporu získat. Důležité je, jak potencionální partnery oslovíte a co jim nabídnete. V první řadě musíte dobře vědět, jaké další sportovní kluby ve městě působí.

Zajištění partnera pro celý český florbal

Občas se objevují situace, kdy Váš oddíl při jednání s potenciálním partnerem zjistí, že by partner rád spolupracoval s florbalem, ale samotný oddíl neumí uspokojit jeho představy. Nejčastěji proto, že partner má zájem o vyšší míru medializace, než je schopný zajistit samotný oddíl. V případě, že by Vaším prostřednictvím získal český florbal partnera, jsme připraveni k dohodě o odměně pro Váš oddíl. V případě, že máte takového zájemce, kontaktujte s informacemi Romana Urbáře - urbar@ceskyflorbal.cz.

Evropské dotace

Již existují příklady, kdy se podařilo na zajímavé projekty získat florbalovým oddílům finance i z evropských dotací. Největší šance byly dosud na dva typy projektů, první jsou stavby sportovních hal a druhým projekty mezinárodní spolupráce. U mezinárodní spolupráce jsou často podporované různé přeshraniční projekty a proto mají v tomto větší šance oddíly, které jsou blíže hranic a mohou najít přirozené partnery zejména v Polsku, Slovensku, Německu či Rakousku. České sportovní prostředí se nyní snaží ovlivnit, aby čerpání těchto dotací bylo do příštích let na sport jednodušší.

Vlastní členská základna

Kromě podpory obce bude asi největší část vašeho rozpočtu tvořit příjem od vlastních členů formou členských příspěvků.

Podpora z olympijské nadace

Občas se objeví situace, že i rozumně stanovené příspěvky jsou příliš vysoké pro nadšeného či talentovaného florbalistu a složitá sociální situace v jeho rodině by mu mohla znemožnit hrát florbal. Některé oddíly mají pro tyto případy zavedeny vlastní podmínky řešení, někdy však nechtějí dělat výjimky ze strachu před dopadem na ostatní členy. Pro takové případy je možné zažádat o podporu pro konkrétního člena u olympijské nadace, která přesně na tyto situace myslí. Někteří talentovaní florbalisté podporu obdrželi - detailní informace a žádosti najdete na www.nadace.olympic.cz/o-nadaci-cov.

Rodiče

Hodně důležité je dobře znát a komunikovat s rodiči vašich mládežnických členů. Často se stává, že přímo mezi nimi se skrývá někdo, kdo by mohl podpořit činnost vašeho oddílu, nebo konkrétního družstva. Nejdůležitější je dát všem rodičům vědět, že tu taková možnost je a že ji vítáte. Jasně upozornit, že pokud by mohl Váš klub podpořit, finance využijete na účel, který si s ním domluvíte. Klidně na zajištění družstva jeho syna či dcery. Mluvte o těchto možnostech pravidelně na rodičovských schůzkách a mějte ji viditelně i na oddílovém webu.

Vstupné na utkáních

V minulosti byla představa významnějšího příjmu ze vstupného na florbalových utkání spíše snem, než reálnou představou. Díky vzrůstajícímu zájmu o některé oddíly, však i tento zdroj začíná být zajímavý. Poučným příkladem jsou ale i výjimky oddílů hrající regionální a mládežnické soutěže, které např. formou dobrovolných vstupných dokážou částečně hradit náklady na samotné utkání. Kromě dobré propagace utkání je vždy důležité myslet na to, aby zážitek diváka z návštěvy byl takový, aby měl chuť se vrátit. Diváci v některých městech a soutěžích ani neočekávají, že na hřišti budou hrát reprezentanti světový florbal, spíš je důležité, jestli pořádající klub dělá vše proto, aby zážitek divákovi zpříjemnil. Záležitosti jako zajištění možnosti občerstvení (i kdyby svépomocí oddílu), poskytnutí informací a ideálně hezkého programu o utkání či turnaji, čisté místo k sezení či příjemné chování pořadatelů jsou často důležitější faktory, než samotná kvalita hry.

Pořádání akcí

Celkem zajímavým příjmem může být pro oddíl pořádání akcí. Mnoho florbalových oddílů pořádá ve svém městě různé akce, které kromě propagace oddílu a zajištění zajímavých aktivit pro členy mohou mít i zajímavý finanční přínos. Nejde pouze o florbalové turnaje, ale nejčastěji jsou pořádány například sportovní plesy, nebo jiné společenské akce. Kromě možností příjmů ze vstupného, tombol a dalších aktivit, může být na tyto akce snazší zajištění partnerů, než je to na samotnou činnost florbalových družstev.


Máte další zajímavou radu či zkušenost, jak získat finance pro Váš oddíl o kterou jste ochotni se podělit s ostatními oddíly – napište nám o ní na email info@ceskyflorbal.cz.

Obrázek