{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Informace k sezoně 2021/2022

Novinky v celostátních soutěžích

V celostátních soutěžích pokračuje období stabilizace. V posledních letech došlo v celostátních soutěžích k mnoha systémovým změnám (např. rozšíření Superligy a 1. ligy; vzník Národní ligy; úpravy soutěží mládeže; vznik vrcholové části pohárové soutěže). Komise soutěží několikrát avizovala, že ve výhledu několika dalších sezón zásadní změny nechystá a pokud k nějakým změnám dojde, pak půjde pouze o dílčí úpravy.

V sezóně 2021/2022 jde o úpravu 1. ligy dorostenců, která bude nově členěna do čtyř skupin. Současně se dostane na všechny zájemce o účast, kteří splní podmínky pro vstup do soutěže. Více informací o této změně naleznete zde.

Celostátní soutěže juniorů a juniorek a 1. liga žen na svou finální podobu čekají, protože se upraví podle počtu přihlášených družstev.

V Livesport Superlize bude realizována změna formátu play-off, kdy stejně jako v 1. lize mužů bude hrát play-off 10 družstev. Družstva na 1. až 6. místě po základní části postoupí do čtvrtfinále, zatímco družstva na 7. až 10. místě budou hrát osmifinále na dvě vítězná utkání. Cílem změny je především zváýšit počet týmů v nejatraktivnější části soutěže a pak také zajistit všem účastníkům soutěže pokračování v soutěži po základní části.

V soutěžích, v nichž je hráno prodloužení 3 na 3 (Superliga, 1. liga mužů, Národní liga a CE soutěž juniorů), dochází k úpravě prodloužení. Nově nebude možné v prodloužení odvolat brankáře a nahradit jej hráčem v poli.

Matriční úkony - Platby licencí a Změny oddílové příslušnosti

Generování údajů k platbě hráčských anebo soupiskových licencí, včetně samotné úhrady, je možné provádět od 1. 7. 2021. Matriční úsek doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v Poháru České florbalu, musí mít platnou licenci a být zařazeni na soupisku družstva. Vrcholová část pohárové soutěže startuje už 10. srpna 2021. První kolo pohárové soutěže začíná o víkendu 21. - 22. srpna 2021.

Matriční úsek doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou oddílovou příslušnost, přestup či hostování. Přihlášky nových členů do Českého florbalu je možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek již od 1. 5. 2021 s datem OD nejdříve k 1. 7. 2021, kdy začíná přestupní období. Hráčům a oddílům jsou k dispozici elektronické matriční žádosti.

Stav jednotlivých žádostí můžete sledovat ve FISu v notifikacích nebo v Matriční knize. Elektronicky podané žádosti jsou také vypsané v seznamu matričních žádostí ve FISu.

Změny v legislativě platné od 1. 7. 2021

Změna Soutěžního řádu:

 • aktualizace ustanovení ohledně startu po změně pohlaví v souladu s podmínkami stanovenými IOC
 • úprava závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost

Celé znění Soutěžního řádu naleznete ZDE.

Změny Licenčního řádu:

 • zanesení nového typu licence do řádu "oddílová licence"
 • přidání článku 7 ohledně získání oddílové licence
 • úprava závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost

Celé znění Licenčního řádu naleznete ZDE.

Změny Disciplinárního řádu:

 • zanesení možnosti konat disciplinární řízení online
 • úprava hrazení poplatku za disciplinární řízení

Celé znění Disciplinárního řádu naleznete ZDE.

Změny Přestupního řádu:

 • odstranění nadbytečných ustanovení, co obsahujou jednotlivé formuláře
 • umožnění dorostenkám střídavě hostovat z 2. lig dorostenek do 1.ligy dorostenek (regionální úrovně)
 • zanesení elektronizace a automatizace matriky ve FISu do řádů dle praxe
 • úprava závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost

Celé znění Přestupního řádu naleznete ZDE.

Změny Registračního řádu:

 • Zanesení elektronizace a automatizace matriky ve FISu do řádů dle praxe
 • úprava závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost

Celé znění Registračního řádu naleznete ZDE.

Změna Organizační směrnice:

 • zamezení vstupu právně propojených subjektů jako ochrana regulérnosti soutěže - doplněno na základě praxe
 • úprava závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost

Celé znění Organizační směrnice naleznete ZDE.

Změna Arbitrážního řádu:

 • zákaz kumulace funkcí člena AK s jinými volenými funkcemi v rámci ČF
 • vynechání nadbytečného používání termínů "Arbitrážní komise", tam kde to nebylo nutné
 • poplatek za Arbitrážní řízení generován Sekretariátem ČF - ukotveno do řádu dle praxe
 • ochrana oddílů, povinnost odpůrce zaslat fakturační údaje spolu se stanoviskem k Arbitráži
 • úprava zveřejnění rozhodnutí - rozhodnutí zvěřejněno ve FISu, sekretář komise informuje e-mailem
 • úprava závěrečných ustanovení, používání terminologie platnost a účinnost

Celé znění Arbitrážního řádu naleznete ZDE.


Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu fatura@ceskyflorbal.cz.

Celé znění platných Legislativních předpisů naleznete ZDE.

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2018:

 • nově musí být na mantinelu vyznačeny i prostory pro trestné lavice, které mají délku 2 metry a začínají 1 metr od středové čáry;
 • funkční prádlo pod dres musí přímo dle pravidel odpovídat předpisu soutěže = musí být barvy dresu či černé;
 • mřížka masky brankáře musí odpovídat Materiálovým předpisům IFF, především co se týče rozměrů otvorů mřížky:
  - pokud má mřížka certifikaci (štítek s nápisem IFF) pak plně odpovídá;
  - pokud mřížka certifikaci IFF nemá, pak otvory v mřížce nesmí umožnit průchod čepele florbalky;
 • upřesnění hry nad úrovní kolen – přestupkem je, pokud nad úrovní kolen hráč hraje míček jakoukoliv částí nohy od kolena níže;
 • upřesnění hry ve výskoku – je povoleno hrát míček pod úrovní kolen ve výskoku
 • zdržování vhazování kterýmkoliv hráčem je přestupkem vedoucím k volnému úderu – za zdržování může být považováno zejména špatné postavení hráče na vhazování, či nedodržení vzdálenosti jeho spoluhráčů;
 • zaveden nový přestupek vedoucí k volnému úderu – zdržování hry družstvem – např. pasivní hra za vlastní brankou;
 • hra hlavou nově vede pouze k volnému úderu, nikoliv k trestu vyloučení;
 • značných změn doznalo pravidlo o trestném střílení (dále jen t. s.):
  - přestupky střídačky týmu, který provádí t. s., znamenají, že je t. s. považováno za nesprávně provedené;
  - t. s. musí být zahájeno dotekem florbalky;
  - aby bylo t. s. považováno za nesprávně provedené, musí se hráč a míč současně úplně zastavit nebo změnit směr od soupeřovy brány; v praxi to znamená, že hráč pokud je v pohybu směrem k soupeřově brance, tak si může míček stáhnout směrem k sobě, či s míčkem provést freestylový trik;
  - t. s. se nově nařizuje samostatně, tedy bez trestu vyloučení na 2 minuty;
  - přestupek během odloženého t.s. naopak vede vždy k vyloučení na 2 minuty;
 • v případě, kdy je během hry objeven přestupek vedoucí k vyloučení a hra je přerušena následuje nově volný úder pro družstvo, které se neprovinilo – např. při vyloučení za špatné střídání či hru s příliš mnoha hráči;;
 • upřesnění hry na zemi – vyloučení následuje nejen v případě, kdy hráč vleže či vsedě zahraje míč, ale i pokud jiným způsobem ovlivní úmyslně hru – např. brání ve hře protihráči;
 • mezi přestupky vedoucí k ČK2, považované za sabotáž hry jsou nově zařazeny tyto situace:
  - pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu;
  - přestupky spáchané z trestné lavice během trestného střílení;
  - úmyslné ovlivnění hry posunutím mantinelu členem družstva v prostoru pro střídání;

Stručný výtah změn pravidel naleznete zde.

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na e-mail pravidla@ceskyflorbal.cz.

Pravidla florbalu 2018

Výpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2018

​​

Obrázek