{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Informace k sezoně 2020/2021

Novinky v celostátních soutěžích

V celostátních soutěžích pokračuje období stabilizace. V posledních letech došlo v celostátních soutěžích k mnoha systémovým změnám (např. rozšíření Superligy a 1. ligy; vzník Národní ligy; úpravy soutěží mládeže; vznik vrcholové části pohárové soutěže). Komise soutěží několikrát avizovala, že ve výhledu několika dalších sezón zásadní změny nechystá a pokud k nějakým změnám dojde, pak půjde pouze o dílčí úpravy. V sezóně 2020/2021 jde o úpravu čtvrté úrovně soutěží mužů - Divize - v níž se, jak bylo avizováno, bude nově hrát systémem jednoho utkání za víkend. Více informací o této změně naleznete zde.

Celostátní soutěže juniorů a juniorek a 1. liga žen na svou finální podobu čekají, protože se upraví podle počtu přihlášených družstev.

Celostátní soutěž dorostenců se bude i v nové sezóně hrát košovým systémem a to v pěti desetičlenných skupinách.

V 1. lize mužů budou, jak bylo avizováno, testovány úpravy pravidel, které zvažuje zavést IFF. Více informací o této změně naleznete zde.

V soutěžích, v nichž je hráno prodloužení 3 na 3 (Superliga, 1. liga mužů, Národní liga a CE soutěž juniorů), dochází k úpravě prodloužení. Nově nebude možné v prodloužení odvolat brankáře a nahradit jej hráčem v poli.

Matriční úkony - Platby licencí a Změny oddílové příslušnosti

Generování údajů k platbě hráčských anebo soupiskových licencí, včetně samotné úhrady, je možné provádět od 1. 7. 2020. Matriční úsek doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v Poháru České florbalu, musí mít platnou licenci a být zařazeni na soupisku družstva. Vrcholová část pohárové soutěže startuje už 11. srpna 2020. První kolo pohárové soutěže začíná o víkendu 22. - 23. srpna 2020.

V březnu byly spuštěny elektronické žádosti o přestup a hostování, které jsou již k dispozici ve FISu. V průběhu léta je budou následovat i střídavá hostování, střídavé starty, přihlášky nových členů a další formuláře. Tématu je věnována webová stránka obsahující návody pro jejich zadávání.

Matriční úsek doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou oddílovou příslušnost, přestup či hostování apod. ať už elektronicky nebo papírovou formou. Přihlášky nových členů do Českého florbalu je možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek již od 1. 5. 2020 s datem OD nejdříve k 1. 7. 2020, kdy začíná přestupní období.

Stav jednotlivých žádostí můžete sledovat ve FISu v notifikacích nebo v Matriční knize. Elektronicky podané žádosti jsou také vypsané v seznamu matričních žádostí ve FISu.

Změny v legislativě platné od 1. 7. 2020

Změny Soutěžního řádu:

 • specifikace názvosloví část a fáze soutěže ve vazbě na jejich zahájení;
 • upřesnění lhůty pro podání žádosti o odložení utkání pro uvolnění hráčů pro potřeby reprezentace;
 • upřesnění postupu při situacích, kdy nejde hrát (výpadek elektřiny apod.);
 • upřesnění postupu řídícího orgánu u kontumací (kdy může být prohřešek považován za administrativní);
 • nastavení rámce řešení přerušení či předčasného ukončení soutěží.

Celé znění Soutěžního řádu naleznete ZDE.

Změny Disciplinárního řádu:

 • zavedení tzv. "Zrychleného řízení", které probíhá bez nutnosti svolání ústního jednání;
 • změna maximální výše u finančních postihů, jak jednotlivců, tak kolektivů.

Celé znění Disciplinárního řádu naleznete ZDE.

Změny Přestupního řádu:

 • prodloužení lhůty oddílům pro vyjádření se k matričním záležitostem z 10 na 14 dní;
 • prodloužení doby trvání střídavého hostování ze 48 na 105 dní;
 • úprava podmínky u střídavého hostování, které je nově povoleno i v případě, kdy mateřský oddíl má družstvo ve vyšší soutěži.

Celé znění Přestupního řádu naleznete ZDE.

Změna Registračního řádu:

 • zavedení parametru „Datum OD“ u žádostí – umožňuje si dopředu nastavit datum, ke kterému přesně bude žádost schválena, tzn. zahájena.

Celé znění Registračního řádu naleznete ZDE.

Změna Organizační směrnice:

 • upřesnění podmínek pro osoby jednající a řídící oddíly, kdy jedna osoba může vykonávat funkci zmocněnce anebo člena stanovených orgánů oddílu pouze u jednoho oddílu (za stanovené se považují orgány statutární, kontrolní a odvolací).

Celé znění Organizační směrnice naleznete ZDE.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu fatura@ceskyflorbal.cz.

Celé znění platných Legislativních předpisů naleznete ZDE.

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2018:

 • nově musí být na mantinelu vyznačeny i prostory pro trestné lavice, které mají délku 2 metry a začínají 1 metr od středové čáry;
 • funkční prádlo pod dres musí přímo dle pravidel odpovídat předpisu soutěže = musí být barvy dresu či černé;
 • mřížka masky brankáře musí odpovídat Materiálovým předpisům IFF, především co se týče rozměrů otvorů mřížky:
  - pokud má mřížka certifikaci (štítek s nápisem IFF) pak plně odpovídá;
  - pokud mřížka certifikaci IFF nemá, pak otvory v mřížce nesmí umožnit průchod čepele florbalky;
 • upřesnění hry nad úrovní kolen – přestupkem je, pokud nad úrovní kolen hráč hraje míček jakoukoliv částí nohy od kolena níže;
 • upřesnění hry ve výskoku – je povoleno hrát míček pod úrovní kolen ve výskoku
 • zdržování vhazování kterýmkoliv hráčem je přestupkem vedoucím k volnému úderu – za zdržování může být považováno zejména špatné postavení hráče na vhazování, či nedodržení vzdálenosti jeho spoluhráčů;
 • zaveden nový přestupek vedoucí k volnému úderu – zdržování hry družstvem – např. pasivní hra za vlastní brankou;
 • hra hlavou nově vede pouze k volnému úderu, nikoliv k trestu vyloučení;
 • značných změn doznalo pravidlo o trestném střílení (dále jen t. s.):
  - přestupky střídačky týmu, který provádí t. s., znamenají, že je t. s. považováno za nesprávně provedené;
  - t. s. musí být zahájeno dotekem florbalky;
  - aby bylo t. s. považováno za nesprávně provedené, musí se hráč a míč současně úplně zastavit nebo změnit směr od soupeřovy brány; v praxi to znamená, že hráč pokud je v pohybu směrem k soupeřově brance, tak si může míček stáhnout směrem k sobě, či s míčkem provést freestylový trik;
  - t. s. se nově nařizuje samostatně, tedy bez trestu vyloučení na 2 minuty;
  - přestupek během odloženého t.s. naopak vede vždy k vyloučení na 2 minuty;
 • v případě, kdy je během hry objeven přestupek vedoucí k vyloučení a hra je přerušena následuje nově volný úder pro družstvo, které se neprovinilo – např. při vyloučení za špatné střídání či hru s příliš mnoha hráči;;
 • upřesnění hry na zemi – vyloučení následuje nejen v případě, kdy hráč vleže či vsedě zahraje míč, ale i pokud jiným způsobem ovlivní úmyslně hru – např. brání ve hře protihráči;
 • mezi přestupky vedoucí k ČK2, považované za sabotáž hry jsou nově zařazeny tyto situace:
  - pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu;
  - přestupky spáchané z trestné lavice během trestného střílení;
  - úmyslné ovlivnění hry posunutím mantinelu členem družstva v prostoru pro střídání;

Stručný výtah změn pravidel naleznete zde.

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na e-mail pravidla@ceskyflorbal.cz.

Pravidla florbalu 2018

Výpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2018

Obrázek