{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Informace k sezoně 2018/2019

Novinky v celostátních soutěžích

Základní změnou v soutěžích Českého florbalu je odchod od papírového formuláře zápisu o utkání. Několik sezón byly zápisy vyplňovány jak papírově, tak i elekronicky. Od nové sezóny budou ve většině soutěží plně využívány elektronické formuláře a papírové budou pouze záložní variantou.

Tipsport Superlize a Extralize žen bude nově trofejí oceněn vítěz dlouhodobé části soutěže a to ziskem Poháru prezidenta ČF.

Nově bude vítězem 1. ligy mužů oceněn vítěz základní části. Nejlepších osm týmů následně sehraje play-off o postup do vyšší soutěže. Bojů o postup se mohou účastnit i v nové sezóně pouze týmy, které plní podmínky stanovené pro postup.

Divize nebudou žádná družstva sestupovat. Důvodem je plánovaná úprava soutěže od ročníku 2019/2020, kdy bude tato soutěž rozšířena na 5 skupin po 12 týmech. Současně přestanou být skupiny navázany na regionální soutěže, tak aby regiony mohly v případě zájmu přejít na krajské uspořádání soutěží a současně aby došlo ke snížení celkové náročnosti na cestování.

Drobných úprav doznala po prvním roce i celostátní soutěž juniorů. Došlo jednak k prodloužení úvodní fáze, která dělí družstva do dvou skupin. Dále došlo k úpravě termínové listiny, tak aby druhá fáze mohla být optimalizována s ohledem na cestování. Nakonec došlo ke zrušení předkola play-off hraného o pozici pro výběr soupeře pro play-off.

Po delší době dochází k úpravě pohárové soutěže mužů. Dochází ke zrušení osmifinálové skupiny, která přinášela velkou zápasovou zátěž pro týmy v exponovaném období. Tato část soutěže je nahrazena tzv. vrcholovou částí, která je určena pro oddíly hrající Tipsport Superligu a 1. ligu mužů. Celkem by se této části mělo účastnit 20 oddílů. Z nich polovina postoupí do osmifinále, kde se tato část pohárové soutěže spojí s klasickou částí.

Po dobrých zkušenostech s otevřením soutěží juniorů a juniorek čeká podobná změna i celostátní soutěž dorostenců. A to od ročníku 2019/2020. Předzvěstí této změny je zrušení sestupů v nadcházejícím ročníku. Současně dochází i k nahrazení osmifinálové skupiny za předkolo play-off.

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2018:

 • nově musí být na mantinelu vyznačeny i prostory pro trestné lavice, které mají délku 2 metry a začínají 1 metr od středové čáry;
 • funkční prádlo pod dres musí přímo dle pravidel odpovídat předpisu soutěže = musí být barvy dresu či černé;
 • mřížka masky brankáře musí odpovídat Materiálovým předpisům IFF, především co se týče rozměrů otvorů mřížky:
  - pokud má mřížka certifikaci (štítek s nápisem IFF) pak plně odpovídá;
  - pokud mřížka certifikaci IFF nemá, pak otvory v mřížce nesmí umožnit průchod čepele florbalky;
 • upřesnění hry nad úrovní kolen – přestupkem je, pokud nad úrovní kolen hráč hraje míček jakoukoliv částí nohy od kolena níže;
 • upřesnění hry ve výskoku – je povoleno hrát míček pod úrovní kolen ve výskoku
 • zdržování vhazování kterýmkoliv hráčem je přestupkem vedoucím k volnému úderu – za zdržování může být považováno zejména špatné postavení hráče na vhazování, či nedodržení vzdálenosti jeho spoluhráčů;
 • zaveden nový přestupek vedoucí k volnému úderu – zdržování hry družstvem – např. pasivní hra za vlastní brankou;
 • hra hlavou nově vede pouze k volnému úderu, nikoliv k trestu vyloučení;
 • značných změn doznalo pravidlo o trestném střílení (dále jen t. s.):
  - přestupky střídačky týmu, který provádí t. s., znamenají, že je t. s. považováno za nesprávně provedené;
  - t. s. musí být zahájeno dotekem florbalky;
  - aby bylo t. s. považováno za nesprávně provedené, musí se hráč a míč současně úplně zastavit nebo změnit směr od soupeřovy brány; v praxi to znamená, že hráč pokud je v pohybu směrem k soupeřově brance, tak si může míček stáhnout směrem k sobě, či s míčkem provést freestylový trik;
  - t. s. se nově nařizuje samostatně, tedy bez trestu vyloučení na 2 minuty;
  - přestupek během odloženého t.s. naopak vede vždy k vyloučení na 2 minuty;
 • v případě, kdy je během hry objeven přestupek vedoucí k vyloučení a hra je přerušena následuje nově volný úder pro družstvo, které se neprovinilo – např. při vyloučení za špatné střídání či hru s příliš mnoha hráči;;
 • upřesnění hry na zemi – vyloučení následuje nejen v případě, kdy hráč vleže či vsedě zahraje míč, ale i pokud jiným způsobem ovlivní úmyslně hru – např. brání ve hře protihráči;
 • mezi přestupky vedoucí k ČK2, považované za sabotáž hry jsou nově zařazeny tyto situace:
  - pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu;
  - přestupky spáchané z trestné lavice během trestného střílení;
  - úmyslné ovlivnění hry posunutím mantinelu členem družstva v prostoru pro střídání;

Stručný výtah změn pravidel naleznete zde.

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na e-mail pravidla@ceskyflorbal.cz.

Pravidla florbalu 2018

Výpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2018

Platby licencí

Generování údajů k platbě, včetně samotné úhrady, je možné provádět od 1. 7. 2018. Matriční úsek doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v Poháru České pojišťovny musí mít platnou licenci a být zařazeni na soupisku družstva. Nová vrcholová část pohárové soutěže startuje už 14. srpna 2018. První kolo pohárové soutěže začíná o víkendu 25. - 26. srpna 2018.

Matriční úsek doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou oddílovou příslušnost, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do Českého florbalu je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek již od 1. 5. 2018 s tím, že zpracovány budou k 1. 7. 2018, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek můžete sledovat v matriční knize. Pokud máte ve svém profilu ve FISu uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni emailem. 

Změny v legislativě platné od 1. 7. 2018

Změny Soutěžního řádu:

 • umožnění startu dorostence či dorostenky v nejvyšší soutěži mužů či žen na žádost trenéra reprezentace ČR dospělých;
 • úpravy týkající se odchodu od papírového ZOU a přechodu k elektronickému;
 • jednoznačné definování sankce v případě nesprávného nastoupení hráče na střídavý start;
 • po utkání nově ověřuje ZOU vedoucí družstva a nikoliv kapitán - souvisí s přechodem na elektronické ZOU.

Celé znění Soutěžního řádu naleznete ZDE.

Změny Disciplinárního řádu:

 • jasnější vymezení, kterých přestupků se DŘ týká;
 • definování postupu při úhradě poplatku při podání podnětu k zahájení disciplinárního řízení;
 • upřesnění dokumentace, doručování a zveřejňování rozhodnutí ohledně disciplinárního řízení;
 • jasné definování, kdy je třeba hradit poplatek za disciplinární řízení;
 • definování provinění zmocněnců oddílů v sazebníku trestů.

Celé znění Disciplinárního řádu naleznete ZDE.

Změny Organizační směrnice pro činnost členských oddílů:

 • jasné definování období pro změnu názvu oddílu;
 • úprava fůze (sloučení) a rozdělení oddílů, tak aby změní řádu odpovídalo zákonům ČR;
 • definovány možnosti (sankce) při řešení finačních závazků oddílů.

Celé znění Organizační směrnice naleznete ZDE.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@ceskyflorbal.cz.

Celé znění platných Legislativních předpisů naleznete ZDE.

Obrázek