{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Ochrana zdraví

Zdravotní prohlídky

Rapidní rozvoj florbalu klade stále vyšší nároky na zdravotní stav hráčů. Péče o něj by tak měla být v první řadě osobním zájmem každého sportovce od útlého věku. K tomu patří pravidelné speciální zdravotní (či lékařské) prohlídky sportovce. Hlavním důvodem, proč se tyto preventivní prohlídky provádějí, je požadavek posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu a odhalit tak potenciální rizika poškození zdraví, která by mohla během sportování nastat či odhalit skrytá oslabení, která by mohla tato rizika při sportování zvýšit.

Typickým průběhem zdravotní prohlídky je analýza zdravotní i sportovní anamnézy sportovce, kdy se podrobuje analýze také rodinná anamnéza. Samotné vyšetření se pak zaměřuje na orgány krevního oběhu (srdce, cévy, tlak atd.), nervový systém a  smysly (koordinace, reflexy, zrak atd.), orgány močového a trávícího traktu, orgány hormonálního systému (např. štítná žláza) a v neposlední řadě na samotný pohybový aparát (kosti, klouby, svaly atd.) a úroveň somatického rozvoje (neboli růstu) sportovce.

Základními formami prohlídky jsou 1) vyšetření bez zátěžového testu; 2) jednoduchý zátěžový test; 3) zátěžový test s analýzou dýchání a 4) zátěžový test s analýzou dýchání s určením anaerobního prahu. Cílem prohlídky je komplexní zjištění zdravotního stavu sportovce a doporučení případných opatření. Sportovec obdrží písemný výstup hodnot dosažených v testech.


Ochranné brýle

Český florbal doporučuje užívání ochranných brýlí u hráčů mladších 18 let.

Věnujte, prosím, zvýšenou pozornost ochraně zraku vašeho dítěte před náhodným zásahem míčkem či florbalkou.

Pořizujte pouze brýle opatřené certifikátem IFF či CE. 


Chrániče a zdravotní pomůcky
Brankáři

Ochrana zdraví a především péče o klouby je pro florbalového brankáře extrémně důležitá věc. V tom mu pomáhají především chrániče kolen a loktů. Nezbytnou součástí výstroje je také suspenzor a stále častěji je využívána vesta. Na trhu jsou k dostání i chrániče krku.

Hráči

Florbaloví hráči běžně žádné ochranné pomůcky nepoužívají a při dodržování pravidel je florbal velmi bezpečným sportem. U hráčů v poli jsou tak k vidění spíše zdravotní pomůcky, především pak ty, které podporují pohybový systém. Nejrozšířenějšími jsou ortézy kolen a kotníků, které jsou ve florbalu jednoznačně nejzatěžovanějšími klouby.

Obrázek