{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Platební styk s Českým florbalem


Číslo bankovního účtu Českého florbalu, které je platné pro zasílání matričních plateb pro hráče a oddíly: 


35672253/2010


Je nutné používat toto číslo účtu, aby vaše platby byly správně přiřazovány.


Současně věnujte zvýšenou pozornost procesu plateb matričních úkonů (licence, přestupy, hostování atd..). Tyto platby provádějte výhradně až poté, co vytvoříte platební příkaz z pokynů ve svém košíku a obdržíte variabilní symbol k platbě.

Po přihlášení do Florbalového informačního systému FIS jednotlivec či oddíl vytvoří platební příkaz z pokynů ve svém košíku, čímž získá variabilní symbol spolu s dalšími údaji nutnými k platbě. Platby se hradí buď bezhotovostním bankovním převodem, využitím platební brány Comgate - (platební tlačítko/karta) nebo vkladem přímo na bankovní účet ČF. V matriční knize můžete poté sledovat stav vaší žádosti.

Je důležité pamatovat na to, že ke schválení žádosti může dojít až po správném přiřazení vaší platby.

​​

Obrázek