{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PROGRAMY PODPORY

Český florbal stejně jako v uplynulých letech pokračuje v maximální podpoře oddílů, která je zaměřena na zkvalitňování práce oddílů a také na rozvoj florbalu v méně rozvinutých regionech a věkových kategoriích. Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty. 

Pro sezónu 2021/2022 jsou v Českém florbale vypsány následující programy podpory:

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly, které splní podmínky stanoveny přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů. 

PROGRAM č. 1:
VZNIK NOVÝCH ŽENSKÝCH MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV NA SEZÓNU 2021/2022

termín přihlášení: 9.8. - 26.8.2021

Podpora vzniku nových ženských mládežnických družstev, zejména v méně rozvinutých soutěžních oblastech.

!!! oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do zelené skupiny se hlásit mohou

oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do červené, oranžové, modré skupiny se hlásit nemohou!!!!

Program podpory  č.1_vznik nových ženských mládežnických družstev_21-22.pdfKompletní Znění programu

Formular_zadost_program_podpory_2021.docFormulář žádosti

Příloha k PP č.1_21-22.xlsPříloha č.1

PROGRAM č. 3:
KOMPLEXNÍ ROZVOJ ODDÍLŮ

Termíny přihlášení: 
do 14. 5. 2021 (červená, oranžová a modrá)
do 7. 6. 2021 (zelená skupina)


Projekt je zaměřen na podporu

  • vzniku a dlouhodobého udržení pracovní pozice či pozic (sekretářů/manažerů, šéftrenérů/sportovních manažerů a komunikačních pracovníků oddílů) za účelem posílení personální infrastruktury oddílů
  • zkvalitnění řízení oddílů a jejich dlouhodobého rozvoje
  • zlepšení základních a pravidelných činností oddílů a servisu členům oddílů
  • vytvoření skupiny profesionálních pracovníků, na které je možné dlouhodobě primárně působit kvalitní vzdělávací činností a oddílům tak pomáhat v dalším kvalitativním a kvantitativním rozvoji.

Dílčím cílem je dále umožnit jednotlivým přihlášeným oddílům vzájemnou spolupráci a sdílení know-how přímo mezi sebou v rámci celého programu podpory.

Bližší informace k PP3 můžete nalézt zde

PP3 (2021) - Znění programu.pdfKompletní znění programu - PP3 (2021)

PP3 (2021) - Formulář žádosti PP3.docFormulář žádosti - PP3 (2021)

PP3 (2021) - priloha 1.xlsxPříloha č. 1 - PP3 (2021)

PP3 (2021) - Analyticky dotaznik.xlsxPříloha č. 2 - Analytický dotazník​

PP3 (2021) - Personalni struktura klubu.xlsxPříloha č. 3 - Personální struktura

PP3 (2021) - Instrukce k analytickému dotazníku.pdfInstrukce k analytickému dotazníku


Pro sezónu 2020/2021 jsou v Českém florbale vypsány následující programy podpory:

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly, které splní podmínky stanoveny přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů. 

PROGRAM č. 1:
VZNIK NOVÝCH ŽENSKÝCH MLÁDEŽNICKÝCH DRUŽSTEV NA SEZÓNU 2020/2021

termín přihlášení: 10.8. - 27.8.2020

Podpora vzniku nových ženských mládežnických družstev, zejména v méně rozvinutých soutěžních oblastech.

!!! oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do zelené skupiny se hlásit mohou

oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do červené, oranžové, modré skupiny se hlásit nemohou!!!!

Program podpory  č.1_vznik nových ženských mládežnických družstev_20-21.pdfKompletní znění programu

Formular_zadost_program_podpory_2020.docFormulář žádosti

Příloha 1 k PPč.  1 v sezone 2020-2021.xlsPříloha č. 1 

PROGRAM č. 3:
KOMPLEXNÍ ROZVOJ ODDÍLŮ

Termíny přihlášení: 
do 19. 4. 2020 (červená, oranžová a modrá)
do 7. 6. 2020 (zelená skupina)


Projekt je zaměřen na podporu vzniku a dlouhodobého udržení pracovní pozice či pozic (sekretářů/manažerů, šéftrenérů/sportovních manažerů a komunikačních pracovníků oddílů) za účelem posílení personální infrastruktury oddílů, zkvalitnění řízení oddílů a jejich dlouhodobého rozvoje, zlepšení základních a pravidelných činností oddílů, servisu členům oddílů a vytvoření skupiny profesionálních pracovníků, na které je možné dlouhodobě primárně působit kvalitní vzdělávací činností a oddílům tak pomáhat v dalším kvalitativním a kvantitativním rozvoji. Dílčím cílem je dále umožnit jednotlivým přihlášeným oddílům vzájemnou spolupráci a sdílení know-how přímo mezi sebou v rámci celého programu podpory.  

Formular_zadost_program_podpory_2020.docFormulář žádosti o zařazení (rok 2020)

PP3 (2020) zneni programu.pdfPP č. 3 Komplexní rozvoj oddílů - znění

PP3 (2020) - priloha 1.xlsxPříloha č. 1 - PP3 (2020)

PP3 (2020) - Analyticky dotaznik 2.xlsxPříloha č. 2 - Analytický dotazník

PP3 (2020) - Personalni struktura klubu.xlsxPříloha č. 3 - Personální struktura

PP3 (2020) - Instrukce k analytickému dotazníku.pdfInstrukce k analytickému dotazníku

 

PROGRAM č. 5:

ZAHRANIČNÍ STÁŽE A NADSTAVBOVÉ SEMINÁŘE

Termíny přihlášení: 
Zahraniční stáže: do 1.11.2021
Nadstavbové semináře: dle termínů ve FISu


Program je určen pro florbalové trenéry, kteří se chtějí vzdělávat a brát inspiraci od těch nejlepších.

Zahraniční stáže směřují do Finska a Švýcarska a nabízí možnost diskuse nejen s trenéry a hráči, ale i s managementem oddílu.

Nadstavbové semináře slouží pro obohacení florbalového prostředí o poznatky z jiných sportů, a proto lektory na těchto seminářích jsou například: Michal Ježdík, Aleš Pařez, Zdeněk Haník, Martin Daněk, Jan Cacek a další.


Program_podpor_cislo_5_rok_2019.pdfKompletní znění programu

Prihlaska_na_zahranicni_staz_2019.docPřihláška na zahraniční stáž

Smlouva s ČF.docSmlouva
Kromě výše uvedených programů jsou připraveny i soutěžní programy podpory, které nejsou vypisovány obecně, ale jsou určeny pro účastníky Livesport Superligy, Extraligy žen, 1. ligy mužů a 1. ligy žen. Účastníci těchto soutěží budou s projekty detailně seznámeni.

V případě dotazů k výše uvedeným programům nás můžete kontaktovat na e-mailu granty@ceskyflorbal.cz a na telefonu 775 339 325 (Lucie Kokaislová).

​​

Obrázek