{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PROGRAMY PODPORY

Český florbal stejně jako v uplynulých letech pokračuje v maximální podpoře oddílů, která je zaměřena na zkvalitňování práce oddílů a také na rozvoj florbalu v méně rozvinutých regionech a věkových kategoriích. Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty. V nadcházející sezóně se mezi oddíly v rámci základních programů rozdělí téměř 16 milionů Kč.

Pro sezónu 2019/2020 jsou v Českém florbale vypsány následující programy podpory:

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly, které splní podmínky stanoveny přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů. 

PROGRAM č. 1:
VZNIK NOVÝCH DRUŽSTEV NĚKTERÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ NA SEZÓNU 2019/2020

termín přihlášení: 12.8. - 29.9.2019

Podpora vzniku nových mládežnických družstev v daných kategoriích přihlášených do soutěží ČF v sezóně 2019/2020, zejména v méně rozvinutých soutěžních oblastech.

!!! oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do zelené a fialové skupiny se hlásit můžou

oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do červené, oranžové, modré skupiny se hlásit nemůžou!!!!

PP č.1_vznik nových družstev_19-20.pdfKompletní znění programu č.1

Formular_zadost_program_podpory_2019-1.docFormulář žádosti o zařazení

Priloha cislo 1 k Programu cislo 1 v sezone 2019-2020.xlsPříloha č.1 k programu č. 1

Přehled kategorií.pdfPřehled kategoriíPROGRAM č. 2:
ÚČAST ODDÍLŮ V REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE - CESTOVNÉ V SEZÓNĚ 2019/2020

termín přihlášení: 12.8. - 27.9.2019

podklady za 1. polovinu sezóny:

29.11. - 8.12.2019
podklady za 2. polovinu sezóny:

17. - 26.4.2020

Podpora mládežnických družstev v sezóně 2019/2020, které vzhledem k regionálním aspektům mají vyšší náklady spojené s cestováním na mistrovské soutěže mládeže.

Do programu je potřeba se přihlásit ve výše uvedeném termínu s tím, že podklady k vyúčtování jsou odevzdávány zvlášť pro podzimní (září - prosinec) a jarní (leden - květen) část sezóny.

!!! oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do zelené a fialové skupiny se hlásit můžou

oddíly, které jsou v komplexnÍM programu zařazeny do červené, oranžové, modré skupiny se hlásit nemůžou!!!!

PP č.2 - cestovné_19-20.pdfKompletní znění programu č. 2

Formular_zadost_program_podpory_2019.docFormulář žádosti o zařazení

Priloha cislo 1 k Programu cislo 2 v sezone 2019-2020.xlsPříloha č. 1 k programu č. 2

Priloha cislo 2 k Programu cislo 2 v sezone 2019-2020.xlsPříloha č. 2 k programu č. 2 

PROGRAM č. 3:
KOMPLEXNÍ ROZVOJ ODDÍLŮ

Termíny přihlášení: 
do 19. 4. 2020 (červená, oranžová a modrá)
do 7. 6. 2020 (zelená skupina)


Projekt je zaměřen na podporu vzniku a dlouhodobého udržení pracovní pozice či pozic (sekretářů/manažerů, šéftrenérů/sportovních manažerů a komunikačních pracovníků oddílů) za účelem posílení personální infrastruktury oddílů, zkvalitnění řízení oddílů a jejich dlouhodobého rozvoje, zlepšení základních a pravidelných činností oddílů, servisu členům oddílů a vytvoření skupiny profesionálních pracovníků, na které je možné dlouhodobě primárně působit kvalitní vzdělávací činností a oddílům tak pomáhat v dalším kvalitativním a kvantitativním rozvoji. Dílčím cílem je dále umožnit jednotlivým přihlášeným oddílům vzájemnou spolupráci a sdílení know-how přímo mezi sebou v rámci celého programu podpory.  

Formular_zadost_program_podpory_2020.docFormulář žádosti o zařazení (rok 2020)

PP3 (2020) zneni programu.pdfPP č. 3 Komplexní rozvoj oddílů - znění

PP3 (2020) - priloha 1.xlsxPříloha č. 1 - PP3 (2020)

PP3 (2020) - Analyticky dotaznik.xlsxPříloha č. 2 - Analytický dotazník

PP3 (2020) - Personalni struktura klubu.xlsxPříloha č. 3 - Personální struktura

PP3 (2020) - Instrukce k analytickému dotazníku.pdfInstrukce k analytickému dotazníku

PROGRAM č. 5:

ZAHRANIČNÍ STÁŽE A NADSTAVBOVÉ SEMINÁŘE

Termíny přihlášení: 
Zahraniční stáže: do 1.11.2019
Nadstavbové semináře: dle termínů ve FISu


Program je určen pro florbalové trenéry, kteří se chtějí vzdělávat a brát inspiraci od těch nejlepších.

Zahrniční stáže směřují do Švédska, Finska i Švýcarska a nabízí možnost diskuse nejen s trenéry a hráči, ale i s managementem oddílu.

Nadstavbové semináře slouží pro obohacení florbalového prostředí o poznatky z jiných sportů, a proto lektory na těchto seminářích jsou například: Michal Ježdík, Aleš Pařez, Zdeněk Haník, Martin Daněk, David Vavruška a další.


Program_podpor_cislo_5_rok_2019.pdfKompletní znění programu

Prihlaska_na_zahranicni_staz_2019.docPřihláška na zahraniční stáž

Smlouva s ČF.docSmlouvaKromě výše uvedených programů jsou připraveny i soutěžní programy podpory, které nejsou vypisovány obecně, ale jsou určeny pro účastníky Superligy florbalu, Extraligy žen, 1. ligy mužů a nově 1. ligy žen. Účastníci těchto soutěží budou s projekty detailně seznámeni.

V případě dotazů k výše uvedeným programům nás můžete kontaktovat na e-mailu granty@ceskyflorbal.cz a na telefonu 775 339 325 (Lucie Kokaislová).

Obrázek