{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PROGRAMY PODPORY

Český florbal stejně jako v uplynulých letech pokračuje v maximální podpoře oddílů, která je zaměřena na zkvalitňování práce oddílů a také na rozvoj florbalu v méně rozvinutých regionech a věkových kategoriích. Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty. V nadcházející sezóně se mezi oddíly v rámci základních programů rozdělí téměř 16 milionů Kč.

Pro sezónu 2018/2019 a kalendářní rok 2019 jsou v Českém florbale vypsány následující programy podpory:

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly, které splní podmínky stanoveny přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů. 

PROGRAM č. 1:
VZNIK NOVÝCH DRUŽSTEV NĚKTERÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ NA SEZÓNU 2018/2019

termín přihlášení: 13.8. - 30.9.2018

!!! PROGRAM BĚŽÍ - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT !!!

Podpora vzniku nových mládežnických družstev v daných kategoriích přihlášených do soutěží ČF v sezóně 2018/2019, zejména v méně rozvinutých soutěžních oblastech.

PP č.1_vznik nových družstev_18-19.pdfKompletní znění programu č. 1

Formular_zadost_program_podpory_2018-1.docFormulář žádosti o zařazení

Priloha cislo 1 k Programu cislo 1 v sezone 2018-2019.xlsPříloha č. 1 k programu č. 1

Přehled kategorií nová družstva 2018_2019.pdfPřehled kategorií v jednotlivých regionech


PROGRAM č. 2:
ÚČAST ODDÍLŮ V REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE - CESTOVNÉ V SEZÓNĚ 2018/2019

termín přihlášení: 13.8. - 28.9.2018

!!! PROGRAM BĚŽÍ - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT !!!

podklady za 1. polovinu sezóny: 1.-9.12.2018
podklady za 2. polovinu sezóny: 19.-28.4.2019

Podpora mládežnických družstev v sezóně 2018/2019, které vzhledem k regionálním aspektům mají vyšší náklady spojené s cestováním na mistrovské soutěže mládeže.

Do programu je potřeba se přihlásit ve výše uvedeném termínu s tím, že podklady k vyúčtování jsou odevzdávány zvlášť pro podzimní (září - prosinec) a jarní (leden - květen) část sezóny.

PP č.2 - cestovné_18-19.pdfKompletní znění programu č. 2

Formular_zadost_program_podpory_2018-1.docFormulář žádosti o zařazení

Priloha cislo 1 k Programu cislo 2 v sezone 2018-2019.xlsPříloha č. 1 k programu č. 2

Priloha cislo 2 k Programu cislo 2 v sezone 2018-2019.xlsPříloha č. 2 k programu č. 2

 

PROGRAM č. 3:
SEKRETÁŘI A MANAŽEŘI ODDÍLŮ

termín přihlášení manažeři oddílů: do 5.4.2018

termín přihlášení sekretáři oddílů: do 11.2.2019

Projekt je zaměřen na podporu vzniku pracovní pozice manažerů a sekretářů oddílů za účelem posílení personální infrastruktury oddílů, zkvalitnění řízení oddílů a jejich dlouhodobého rozvoje, zlepšení základních a pravidelných činností oddílů, servisu členům oddílů a vytvoření skupiny profesionálních manažerů a sekretářů, na které je možné dlouhodobě primárně působit kvalitní vzdělávací činností a oddílům tak pomáhat v dalším kvalitativním a kvantitativním rozvoji.

Program podpory č. 3 - kategorie I MANAŽEŘI

Program podpory č. 3 - manažeři oddílů - na rok 2018.pdfKompletní znění programu č. 3 I

Formular_zadost_program_podpory_2018-1.docFormulář žádosti o zařazení

Program podpory 3-I Manazeri oddilu - na rok 2018 - priloha 1.xlsxPříloha č. 1 - Manažeři oddílů

Vstupní dotazník - RM-oddíly - 2018.xlsxPříloha č. 2 - Dotazník PP3 - I

Instrukce k dotazníku RM-oddíly - 2018.pdfInstrukce k dotazníku PP3 - I


Program podpory č. 3 - katerogie II SEKRETÁŘI (leden-červen 2019)


Program podpory c. 3 - sekretari oddilu - na 1. polovinu roku 2019.pdfKompletní znění programu č. 3 II

Formular_zadost_program_podpory_2019-1.docFormulář žádosti o zařazení

Program podpory 3-II Sekretari oddilu - na 1. polovinu roku 2019 - prilo....xlsPříloha č.1 - povinná


PROGRAM č. 4:
PODPORA MARKETINGOVÉ ČINNOSTI SUPERLIGOVÝCH ODDÍLŮ MUŽŮ

termín přihlášení: 18.6. - 15.7.2018

!!! PROGRAM BĚŽÍ - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT !!!

Projekt je vypsán na sezónu 2018/2019 a  je zaměřen na podporu marketingové činnosti u superligových oddílů mužů s cílem zlepšení celé Superligy.


Pro přihlášení do PP4 je nutné vyplnit samostatnou přihlášku přiloženou níže!!!


Kompletní znění programu podpory č.4.pdf Kompletní znění programu č. 4  

Zadost_program_podpory_4_2018_2019.docFormulář žádosti program podpory č.4


 

PROGRAM č. 5:
VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

termín přihlášení: dle termínů seminářů
termín stáže I.: Era Viikingit 17. - 24. 1. 2019
termín stáže II.: Wiler Ersigen 11. - 17. 2. 2019

Projekt podpory vzdělávání florbalových trenérů na rok 2018 a 2019 je zaměřen na podporu celkového zkvalitnění vzdělávacího procesu formou realizace nadstandardních seminářů za účasti domácích i zahraničních odborníků. Součástí podpory je účast trenérů na zahraničních stážích či workshopech.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Program_podpor_cislo_5_rok_2019.pdf​Kompletní znění programu


Prihlaska_na_zahranicni_staz_2019.docPřihláška na zahraniční stáž

Smlouva_s_CF_2019.docSmlouva k účasti na zahraniční stáži

PROGRAM č. 6:
TRENÉŘI MLÁDEŽE

termín přihlášení kategorie I: program běží do 31.12.2018

!!! PROGRAM BĚŽÍ - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT !!!

termín přihlášení kategorie II: 31.5. - 10.7.2018

termín prihlášení kategorie III: nepřihlašuje se

Kategorie I. je zaměřena na podporu vzniku pozice šéftrenéra mládeže v oddílech.

Kategorie II. je zaměřena na podporu vzniku pozice hlavního trenéra mládeže v oddílech.

Kategorie III. je speciálně určena pro kraj Praha, který je díky existenci obdobného projektu vyjmut z kategorie I.

Oddíly se v rámci Programu podpory č. 6 hlásí vždy pouze do jedné kategorie!!! Nezařazení žadatelé v rámci kategorie I automaticky získávají nárok na podporu v kategorii č. II.

Program podpory číslo 6. - kategorie I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I.pdfKomletní znění programu č. 6 - kat. I
Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení (rok 2017)
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_1.xlsPříloha č. 1 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_2.docPříloha č. 2 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_3.xlsPříloha č. 3 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_4.docPříloha č. 4 k programu č. 6 - kat. I

Program podpory číslo 6. - kategorie II
Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení (rok 2018)
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II.pdfKompletní znění programu č. 6 - kat. II
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II_priloha_1.xlsPříloha č. 1 k programu č. 6 - kat. II
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II_priloha_2.docPříloha č. 2 k programu č. 6 - kat. II​

 

PROGRAM č. 7:
ROZVOJ ŽENSKÉHO FLORBALU -
KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

termín přihlášení: 1. 6. - 31. 8. 2018

Program podpory Rozvoj ženského florbalu - kondiční příprava je zaměřen na kondiční resp. atletickou přípravu mladých florbalových nadějí ve všech extraligových oddílech. Projekt je vypsán pro kategorie dorostenek a juniorek, kde oddílům bude poskytnuta podpora při sestavování koncepčních plánů atletické přípravy.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Kompletní znění programu č. 7_2018-2019.pdfKompletní znění programu č. 7

Příloha č. 1 programu č. 7 - Kondiční plán.docxPříloha č. 1 k programu č. 7

Příloha č. 2 programu č. 7 - Testovací baterie.pdfPříloha č. 2 k programu č. 7

PROGRAM č. 8:
ROZVOJ ŽENSKÉHO FLORBALU - 
NÁBOROVÍ PRACOVNÍCI

termín přihlášení: 1. 6. - 30. 9. 2018

Program podpory Rozvoj ženského florbalu - náboroví pracovníci je zaměřen na zlepšení komunikace oddílů např. se školami v jejich spádové oblasti tak, aby mohl oddíl prezentovat dívčí florbal přímo ve školách – vedení ukázkových tréninků při výuce atd.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Kompletní znění programu č. 8_2018-2019.pdfKompletní znění programu č. 8

Příloha č. 1 programu č. 8.xlsxPříloha č. 1 k programu č. 8

Kromě výše uvedených programů jsou připraveny i soutěžní programy podpory, které nejsou vypisovány obecně, ale jsou určeny pro účastníky Tipsport Superligy, Extraligy žen, 1. ligy mužů a nově 1. ligy žen. Účastníci těchto soutěží budou s projekty detailně seznámeni.

V případě dotazů k výše uvedeným programům nás můžete kontaktovat na e-mailu granty@ceskyflorbal.cz a na telefonu 775 339 325 (Lucie Kokaislová).

Obrázek