{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PROGRAMY PODPORY

Český florbal stejně jako v uplynulých letech pokračuje v maximální podpoře oddílů, která je zaměřena na zkvalitňování práce oddílů a také na rozvoj florbalu v méně rozvinutých regionech a věkových kategoriích. Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty. V nadcházející sezóně se mezi oddíly v rámci základních programů rozdělí téměř 16 milionů Kč.

Pro sezónu 2018/2019 a kalendářní rok 2019 jsou v Českém florbale vypsány následující programy podpory:

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly, které splní podmínky stanoveny přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů. 

PROGRAM č. 1:
VZNIK NOVÝCH DRUŽSTEV NĚKTERÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ NA SEZÓNU 2019/2020

termín přihlášení: 12.8. - 29.9.2019

Podpora vzniku nových mládežnických družstev v daných kategoriích přihlášených do soutěží ČF v sezóně 2019/2020, zejména v méně rozvinutých soutěžních oblastech.

PP č.1_vznik nových družstev_19-20.pdfKompletní znění programu č.1

Formular_zadost_program_podpory_2019-1.docFormulář žádosti o zařazení

Priloha cislo 1 k Programu cislo 1 v sezone 2019-2020.xlsPříloha č.1 k programu č. 1

PROGRAM č. 2:
ÚČAST ODDÍLŮ V REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE - CESTOVNÉ V SEZÓNĚ 2019/2020

termín přihlášení: 12.8. - 27.9.2019

podklady za 1. polovinu sezóny:

29.11. - 8.12.2019
podklady za 2. polovinu sezóny:

17. - 26.4.2020

Podpora mládežnických družstev v sezóně 2019/2020, které vzhledem k regionálním aspektům mají vyšší náklady spojené s cestováním na mistrovské soutěže mládeže.

Do programu je potřeba se přihlásit ve výše uvedeném termínu s tím, že podklady k vyúčtování jsou odevzdávány zvlášť pro podzimní (září - prosinec) a jarní (leden - květen) část sezóny.

PP č.2 - cestovné_19-20.pdfKompletní znění programu č. 2

Formular_zadost_program_podpory_2019.docFormulář žádosti o zařazení

Priloha cislo 1 k Programu cislo 2 v sezone 2019-2020.xlsPříloha č. 1 k programu č. 2

Priloha cislo 2 k Programu cislo 2 v sezone 2019-2020.xlsPříloha č. 2 k programu č. 2 

PROGRAM č. 3:
KOMPLEXNÍ ROZVOJ ODDÍLŮ

Termíny přihlášení: 
do 19. 5. 2019 (červená, oranžová a modrá)
do 30. 6. 2019 (zelená a fialová skupina)


Projekt je zaměřen na podporu vzniku pracovní pozice či pozic (sekretářů/manažerů, šéftrenérů / sportovních manažerů a komunikačních pracovníků oddílů) za účelem posílení personální infrastruktury oddílů, zkvalitnění řízení oddílů a jejich dlouhodobého rozvoje, zlepšení základních a pravidelných činností oddílů, servisu členům oddílů a vytvoření skupiny profesionálních pracovníků, na které je možné dlouhodobě primárně působit kvalitní vzdělávací činností a oddílům tak pomáhat v dalším kvalitativním a kvantitativním rozvoji. Dílčím cílem je dále umožnit jednotlivým přihlášeným oddílům vzájemnou spolupráci a sdílení know-how přímo mezi sebou v rámci celého programu podpory.

Formular_zadost_program_podpory_2019-1.docFormulář žádosti o zařazení (rok 2019)

PP č. 3 - komplexní rozvoj oddílů - vypsání.pdfPP č. 3 Komplexní rozvoj oddílů - znění

PP3 (2019) - priloha 1.xlsxPříloha č. 1 - PP3 (2019)

Analytický dotazník - PP3 (2019).xlsxPříloha č. 2 - Analytický dotazník

Personální struktura klubu - PP3 (2019).xlsxPříloha č. 3 - Personální struktura

Analytický dotazník - instrukce PP3 (2019).pdfInstrukce k analytickému dotazníku

PP č. 3 - komplexní rozvoj oddílů - prezentace.pdfPP č. 3 - prezentaceProgram podpory č. 3 - kategorie SEKRETÁŘI ODDÍLŮ
(leden-červen 2019)

!!! PROGRAM BĚŽÍ - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT !!!

Program podpory c. 3 - sekretari oddilu - na 1. polovinu roku 2019.pdfKompletní znění programu č. 3 II

Formular_zadost_program_podpory_2019-1.docFormulář žádosti o zařazení

Program podpory 3-II Sekretari oddilu - na 1. polovinu roku 2019 - prilo....xlsPříloha č.1 - povinná


PROGRAM č. 4:
PODPORA MARKETINGOVÉ ČINNOSTI SUPERLIGOVÝCH ODDÍLŮ MUŽŮ

termín přihlášení: 18.6. - 15.7.2018

!!! PROGRAM BĚŽÍ - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT !!!

Projekt je vypsán na sezónu 2018/2019 a  je zaměřen na podporu marketingové činnosti u superligových oddílů mužů s cílem zlepšení celé Superligy.


Pro přihlášení do PP4 je nutné vyplnit samostatnou přihlášku přiloženou níže!!!


Kompletní znění programu podpory č.4.pdf Kompletní znění programu č. 4  

Zadost_program_podpory_4_2018_2019.docFormulář žádosti program podpory č.4


 

PROGRAM č. 5:
VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

termín přihlášení: dle termínů seminářů
termín stáže I.: Era Viikingit 17. - 24. 1. 2019
termín stáže II.: Wiler Ersigen 11. - 17. 2. 2019

Projekt podpory vzdělávání florbalových trenérů na rok 2018 a 2019 je zaměřen na podporu celkového zkvalitnění vzdělávacího procesu formou realizace nadstandardních seminářů za účasti domácích i zahraničních odborníků. Součástí podpory je účast trenérů na zahraničních stážích či workshopech.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Program_podpor_cislo_5_rok_2019.pdf​Kompletní znění programu


Prihlaska_na_zahranicni_staz_2019.docPřihláška na zahraniční stáž

Smlouva_s_CF_2019.docSmlouva k účasti na zahraniční stáži

PROGRAM č. 6:
TRENÉŘI MLÁDEŽE

termín přihlášení kategorie I: program běží do 31.12.2018

!!! PROGRAM BĚŽÍ - JIŽ SE NELZE PŘIHLÁSIT !!!

termín přihlášení kategorie II: 31.5. - 10.7.2018

termín prihlášení kategorie III: nepřihlašuje se

Kategorie I. je zaměřena na podporu vzniku pozice šéftrenéra mládeže v oddílech.

Kategorie II. je zaměřena na podporu vzniku pozice hlavního trenéra mládeže v oddílech.

Kategorie III. je speciálně určena pro kraj Praha, který je díky existenci obdobného projektu vyjmut z kategorie I.

Oddíly se v rámci Programu podpory č. 6 hlásí vždy pouze do jedné kategorie!!! Nezařazení žadatelé v rámci kategorie I automaticky získávají nárok na podporu v kategorii č. II.

Program podpory číslo 6. - kategorie I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I.pdfKomletní znění programu č. 6 - kat. I
Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení (rok 2017)
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_1.xlsPříloha č. 1 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_2.docPříloha č. 2 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_3.xlsPříloha č. 3 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_4.docPříloha č. 4 k programu č. 6 - kat. I

Program podpory číslo 6. - kategorie II
Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení (rok 2018)
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II.pdfKompletní znění programu č. 6 - kat. II
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II_priloha_1.xlsPříloha č. 1 k programu č. 6 - kat. II
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II_priloha_2.docPříloha č. 2 k programu č. 6 - kat. II​

 

PROGRAM č. 7:
ROZVOJ ŽENSKÉHO FLORBALU -
KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

termín přihlášení: 1. 6. - 31. 8. 2018

Program podpory Rozvoj ženského florbalu - kondiční příprava je zaměřen na kondiční resp. atletickou přípravu mladých florbalových nadějí ve všech extraligových oddílech. Projekt je vypsán pro kategorie dorostenek a juniorek, kde oddílům bude poskytnuta podpora při sestavování koncepčních plánů atletické přípravy.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Kompletní znění programu č. 7_2018-2019.pdfKompletní znění programu č. 7

Příloha č. 1 programu č. 7 - Kondiční plán.docxPříloha č. 1 k programu č. 7

Příloha č. 2 programu č. 7 - Testovací baterie.pdfPříloha č. 2 k programu č. 7

PROGRAM č. 8:
ROZVOJ ŽENSKÉHO FLORBALU - 
NÁBOROVÍ PRACOVNÍCI

termín přihlášení: 1. 6. - 30. 9. 2018

Program podpory Rozvoj ženského florbalu - náboroví pracovníci je zaměřen na zlepšení komunikace oddílů např. se školami v jejich spádové oblasti tak, aby mohl oddíl prezentovat dívčí florbal přímo ve školách – vedení ukázkových tréninků při výuce atd.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Kompletní znění programu č. 8_2018-2019.pdfKompletní znění programu č. 8

Příloha č. 1 programu č. 8.xlsxPříloha č. 1 k programu č. 8

Kromě výše uvedených programů jsou připraveny i soutěžní programy podpory, které nejsou vypisovány obecně, ale jsou určeny pro účastníky Tipsport Superligy, Extraligy žen, 1. ligy mužů a nově 1. ligy žen. Účastníci těchto soutěží budou s projekty detailně seznámeni.

V případě dotazů k výše uvedeným programům nás můžete kontaktovat na e-mailu granty@ceskyflorbal.cz a na telefonu 775 339 325 (Lucie Kokaislová).

Obrázek