{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PROGRAMY PODPORY

Česká florbalová unie stejně jako v uplynulých letech pokračuje v maximální podpoře oddílů, která je zaměřena na zkvalitňování práce oddílů a také na rozvoj florbalu v méně rozvinutých regionech a věkových kategoriích. Oddíly, které o podporu zažádají a splní všechny podmínky, mají možnost posílit své oddílové rozpočty. V nadcházející sezóně se mezi oddíly v rámci základních programů rozdělí téměř 16 milionů Kč.

Pro sezónu 2017/2018 a kalendářní rok 2017 jsou v českém florbale vypsány následující programy podpory:

Do programů podpory se mohou přihlásit všechny členské oddíly, které splní podmínky stanoveny přímo u jednotlivých programů. Všechny podkladové materiály (přihláška + příslušné přílohy) se zasílají pouze elektronicky na e-mail uvedený ve znění jednotlivých programů. Podáváte-li přihlášku za více projektů, stačí vyplnit žádost pouze jednou a v rámci přihlášky pouze označíte, do kterých projektů se nyní přihlašujete.

Formulář Žádosti o zařazení do programů podpory (stačí vyplnit pouze jednou ke všem programům):

Formular_zadost_program_podpory_2017.docŽádost o zařazení do programů podpory 2017

PROGRAM č. 1:
VZNIK NOVÝCH DRUŽSTEV NĚKTERÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ NA SEZÓNU 2017/2018

termín přihlášení: 15.8. - 30.9.2017

Podpora vzniku nových mládežnických družstev v daných kategoriích přihlášených do soutěží ČFbU v sezóně 2017/2018, zejména v méně rozvinutých soutěžních oblastech.

Program podpory číslo 1 - vznik nových družstev v sezóně 2017-2018.pdfKompletní znění programu č. 1

Přehled kategorií - PP 1 2017-2018.pdfPřehled kategorií v jednotlivých regionech

Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení

Příloha číslo 1 k Programu číslo 1 v sezóně 2017-2018.xlsPříloha č. 1 k programu č. 1

PROGRAM č. 2:
ÚČAST ODDÍLŮ V REGIONÁLNÍCH SOUTĚŽÍCH MLÁDEŽE - CESTOVNÉ V SEZÓNĚ 2017/2018

termín přihlášení: 14.8. - 29.9.2017
podklady za 1. polovinu sezóny: 1.-10.12.2017
podklady za 2. polovinu sezóny: 20.-29.4.2018

Podpora mládežnických družstev v sezóně 2017/2018, která vzhledem k regionálním aspektům mají vyšší náklady spojené s cestováním na mistrovské soutěže mládeže. Do programu je potřeba se přihlásit ve výše uvedeném termínu s tím, že podklady k vyúčtování jsou odevzdávány později zvlášť pro podzimní (září - prosinec) a jarní (leden - květen) část sezóny.

Program podpory číslo 2 - Cestovné v sezóně 2017-2018.pdfKompletní znění programu č. 2

Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení

Příloha číslo 1 k Programu číslo 2 v sezóně 2017-2018.xlsPříloha č. 1 k programu č. 2

Příloha číslo 2 k Programu číslo 2 v sezóně 2017-2018.xlsPříloha č. 2 k programu č. 2


 

PROGRAM č. 3:
SEKRETÁŘI A MANAŽEŘI ODDÍLŮ

termín přihlášení sekretáři oddílů: do 5.2.2017
dodatečný termín přihlášení: do 30.6.2017

termín přihlášení manažeři oddílů: do 28.2.2017

Projekt je zaměřen na podporu vzniku pracovní pozice manažerů a sekretářů oddílů za účelem posílení personální infrastruktury oddílů, zkvalitnění řízení oddílů a jejich dlouhodobého rozvoje, zlepšení základních a pravidelných činností oddílů, servisu členům oddílů a vytvoření skupiny profesionálních manažerů a sekretářů, na které je možné dlouhodobě primárně působit kvalitní vzdělávací činností a oddílům tak pomáhat v dalším kvalitativním a kvantitativním rozvoji.

Program podpory 3 - manažeři a sekretáři oddílů - na rok 2017 - finální znění.pdfKompletní znění programu č. 3

Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení

Program podpory 3A - Sekretáři oddílů - na rok 2017 - příloha 1.xlsPříloha č. 1 - Sekretáři oddílů

Program podpory 3B - Manažeři oddílů - na rok 2017 - příloha 1.xlsPříloha č. 1 - Manažeři oddílů

PROGRAM č. 4:
PODPORA MARKETINGOVÉ ČINNOSTI SUPERLIGOVÝCH ODDÍLŮ MUŽŮ

termín přihlášení: 19.6. - 16.7.2017

Projekt je vypsán na sezónu 2017/2018 a  je zaměřen na podporu marketingové činnosti u superligových oddílů mužů s cílem zlepšení celé Superligy.


Kompletní znění programu číslo 4.pdfKompletní znění programu č. 4

Zadost_program_podpory_4_2017_2018.docFormulář žádosti program podpory č. 4 

 

PROGRAM č. 5:
VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

termín přihlášení: dle termínů seminářů
vypsání přihlášek na stáž: listopad 2017
termín: Wiler Ersigen 15.-21.1.2018;
​Era Viikingit 12.-18.2.2018

Projekt podpory vzdělávání florbalových trenérů na rok 2018 je zaměřen na podporu celkového zkvalitnění vzdělávacího procesu formou realizace nadstandardních seminářů za účasti domácích i zahraničních odborníků. Součástí podpory je účast trenérů na zahraničních stážích či workshopech.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Program_podpor_cislo_5_rok_2018.pdfKompletní znění programu podpory č. 5

Smlouva_s_CFbU_2016.docxPřihláška k programu č. 5

Smlouva_s_CFbU_2018.docSmlouva k programu č. 5

PROGRAM č. 6:
TRENÉŘI MLÁDEŽE

termín přihlášení kategorie I: 2. 1. - 19. 2. 2017
termín přihlášení kategorie II: 2. 1. - 19. 2. 2017
termín přihlášení kategorie III: nepřihlašuje se

Kategorie I. je zaměřena na podporu vzniku pozice šéftrenéra mládeže v oddílech.

Kategorie II. je zaměřena na podporu vzniku pozice hlavního trenéra mládeže v oddílech.

Kategorie III. je speciálně určena pro kraj Praha, který je díky existenci obdobného projektu vyjmut z kategorie I.

Hlavním cílem programu je podporovat vzdělávání trenérů mládeže a zkvalitnit výchovu hráčů v mládežnických kategoriích.

Program podpory číslo 6. - kategorie I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I.pdfKomletní znění programu č. 6 - kat. I
Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_1.xlsPříloha č. 1 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_2.docPříloha č. 2 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_3.xlsPříloha č. 3 k programu č. 6 - kat. I
Program_podpory_cislo_6_kategorie_I_priloha_4.docPříloha č. 4 k programu č. 6 - kat. I


Program podpory číslo 6. - kategorie II
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II.pdfKompletní znění programu č. 6 - kat. II
Formulář_žádost_program_podpory_2017.docFormulář žádosti o zařazení
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II_priloha_1.xlsPříloha č. 1 k programu č. 6 - kat. II
Program_podpory_cislo_6_kategorie_II_priloha_2.docPříloha č. 2 k programu č. 6 - kat. II


 

PROGRAM č. 7:
ROZVOJ ŽENSKÉHO FLORBALU -
KONDIČNÍ PŘÍPRAVA

termín přihlášení: 1. 6. - 31. 8. 2017

Program podpory Rozvoj ženského florbalu - kondiční příprava je zaměřen na kondiční resp. atletickou přípravu mladých florbalových nadějí ve všech extraligových oddílech. Projekt je vypsán pro kategorie dorostenek a juniorek, kde oddílům bude poskytnuta podpora při sestavování koncepčních plánů atletické přípravy.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Kompletní znění programu číslo 7.pdfKompletní znění programu č. 7

Příloha 1 programu číslo 7.docPříloha č. 1 k programu č. 7

Příloha 2 programu číslo 7 - Testovací baterie.docPříloha č. 2 k programu č. 7


PROGRAM č. 8:
ROZVOJ ŽENSKÉHO FLORBALU - 
NÁBOROVÍ PRACOVNÍCI

termín přihlášení: 1. 6. - 30. 9. 2017

Program podpory Rozvoj ženského florbalu - náboroví pracovníci je zaměřen na zlepšení komunikace oddílů např. se školami v jejich spádové oblasti tak, aby mohl oddíl prezentovat dívčí florbal přímo ve školách – vedení ukázkových tréninků při výuce atd.

Žádost o zařazení do programů stáhněte nahoře

Kompletní znění programu číslo 8.pdfKompletní znění programu č. 8

Příloha 1 programu číslo 8.xlsxPříloha č. 1 k programu č. 8

Kromě výše uvedených programů jsou připraveny i soutěžní programy podpory, které nejsou vypisovány obecně, ale jsou určeny pro účastníky Tipsport Superligy, Extraligy žen, 1. ligy mužů a nově 1. ligy žen. Účastníci těchto soutěží budou s projekty detailně seznámeni.

V případě dotazů k výše uvedeným programům nás můžete kontaktovat na e-mailu granty@ceskyflorbal.cz a na telefonu 775 339 325 (Tereza Čílová).

​​​​​

Obrázek