{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PODPORA VZDĚLÁVÁNÍ TRENÉRŮ

Český florbal neustále pracuje na nových možnostech zdokonalení systému vzdělávání, inovacích
v programech podpory a dalších akcích zaměřených na rozvoj trenérů, protože ti jsou základním
stavebním kamenem celého Českého florbalu. Trenéři jsou těmi nejdůležitějšími osobami, které jsou spoluodpovědnými za výchovu kvalitních reprezentantů, výkonnostních hráčů, celoživotních sportovců, potenciálních  trenérů, budoucích klubových činovníků, ohleduplných fanoušků, uvědomělých občanů  
a hlavně milovníků florbalu.

Trenér svým vystupováním a jednáním propaguje nejen sebe, svoje družstvo a svůj oddíl, ale i celý Český florbal, a proto mu věnujeme zvýšenou pozornost. Zaštiťuje ji hlavní metodik, na kterého se všichni trenéři, sekretáři, hráči či rodiče mohou obracet s otázkami týkajícími se problematiky vzdělávání.

Stručný výčet aktivit sloužící k rozvoji potenciálu trenérů naleznete níže:

1. Licenční školení     2. Doškolovací semináře3. Programy podpory 
4. Tour De Club5. Regionální výběry6. Vzdělávací portál
7. XPS Network8. Ostatní


Licenční školení

SPECIALIZACE TRENÉRSTVÍ FLORBALU NA FTVS UK V PRAZE

termín přihlášení: každý školní rok
způsob přihlášení: volba daného studia
kontaktní osoba: Michaela Běhanová

Od roku 2015 zaštiťuje předmět specializace trenérství florbal na FTVS UK v Praze Zuzana Dragounová, která ve spolupráci s hlavním metodikem vede výuku na bakalářském i magisterském stupni studia.

Při splnění všech požadavků je možné získat licenci A nebo B.

ŠKOLENÍ LICENCE A

termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
kontaktní osoba: Jan Třískala

Nejvyšší trenérskou licenci zaštiťuje hlavní metodik ve spolupráci s Trenérskou školou.

Jedná se o dvouleté studium zahrnující 120 hodin studia všeobecných předmětů a 220 hodin florbalové specializace.

Studijní řád a podmínky k získání licence naleznete v trenérské směrnici.

ŠKOLENÍ LICENCE B

termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
kontaktní osoba: Jan Třískala

Druhou nejvyšší trenérskou licenci zaštiťuje hlavní metodik ve spolupráci
s Českým olympijským výborem.

Jedná se o jednoleté studium zahrnující 50 hodin studia všeobecných předmětů přednášených odborníky (teoretickými
i praktickými) na týmové sporty a 100 hodin florbalové specializace zaštiťované českými
i zahraničními florbalovými osobnostmi. 

Studijní řád a podmínky k získání licence naleznete v trenérské směrnici.

ŠKOLENÍ LICENCE C & D

termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
kontaktní osoby: regionální metodici

Licence C & D tvoří základní školení uceleného systému trenérského vzdělávání, jenž má za cíl předat trenérům základní informace o trenérské profesi.

Licence C je třídenní studium obsahující 33 hodin prezenční výuky a 17 hodin samostudia. Licence D je jednodenní studium obsahující 10 hodin prezenční výuky a 5 hodin samostudia.

Studijní řád a podmínky k získání licence naleznete v trenérské směrnici.

Doškolovací semináře

DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE

termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
kontaktní osoba: Jan Třískala

Doškolovací semináře mají podobu minimálně čtyř hodinových setkání a slouží k rozvoji vybraných trenérských znalostí
a dovedností. Semináře taktéž slouží
k prodlužování trenérských licencí. 

Doškolovací semináře jsou pro všechny trenéry s aktivní trenérskou licencí zdarma.

Více informací naleznete v trenérské směrnici.

DOŠKOLOVACÍ
SEMINÁŘE NA MÍRU

termín přihlášení: od nové sezóny
způsob přihlášení: oddíl se hlásí 
kontaktní osoba: regionální metodik

Od sezony2016/2017 je možné nechat si zorganizovat doškolovací seminář na míru přímo v prostorách oddílu. Cílem je zvýšení efektivity vzdělávání díky práci v prostředí, které je trenérům důvěrně známé a snížení časových a finančních nároků vyplívající z nutnosti cestovat.

UCELENÉ
DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE

termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
kontaktní osoba: Jan Třískala

Od sezony 2016/2017 jsou pro trenéry připraveny ucelené vzdělávací semináře, které se skládají z několika vícedenních setkání v průběhu sezony. Cílem je dlouhodobější práce s vybranými trenéry
na jednom konkrétním tématu.Programy podpory

PP5 - ZAHRANIČNÍ STÁŽE

termín přihlášení: bude upřesněno
termín stáže: bude upřesněno

garant projektu: Jan Třískala

Zahraniční stáže jsou organizovány jako sedmidenní inspirativní návštěva v elitním zahraničním oddílu. Cílem stáže je, aby trenéři získali nový úhel pohledu na organizaci tréninků, řízení klubu, pořádání zápasů, spolupráci s městem a dalšími aktivitami, které klub zajišťuje.

Více o programu se dozvíte na odkazu zde.

PP5 - NADSTAVBOVÉ
DOŠKOLOVACÍ SEMINÁŘE

termín přihlášení: dle vypsání ve FISu
způsob přihlášení: trenér se hlásí přes FIS
kontaktní osoba: Jan Třískala

Semináře mají podobu minimálně čtyř hodinových setkání a jsou primárně určeny k rozvoji trenérů s licencí A & B. Semináře jsou organizovány s významnými osobnostmi z domácího i zahraničního sportovního prostředí a mají za cíl inspirovat trenéry v myšlení "out of the box".

Semináře jsou realizovány za pomoci programu podpory číslo 5., o kterém naleznete více na odkazu zde.


Tour de Club

TOUR DE CLUB

termín přihlášení: od nové sezóny
způsob přihlášení: oddíl se hlásí
garant projektu: Jan Třískala

Projekt má podobu organizace modelových tréninků přímo v jednotlivých oddílech, které se starají o rozvoj mládeže. Cílem je postřednictvím návštěv zkušených trenérů, superligových hráčů a regionálních metodiků motivovat a vzdělávat menší oddíly.

Více o projektu naleznete na odkazu zde.

Regionální výběry a reprezentace

ROZVOJ TRENÉRŮ
REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ

termín přihlášení: bez přihlášení
způsob přihlášení: bez přihlášení 
garant projektu: regionální sekretáři

V rámci regionálních výběrů mládeže je s trenéry pracováno tou nejefektivnější formou, která ve vzdělávání existuje - podáváním konstruktivní zpětné vazby. Trenéři mají možnost diskutovat přípravy svých tréninků s metodiky či s šéftrenérem reprezentace a po každém tréninku dostávají zpětnou vazbu, na svou tréninkovou jednotku.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ
​REPREZENTAČNÍCH AKCÍ

termín přihlášení: bez přihlášení
způsob přihlášení: bez přihlášení
garant projektu: Karolína Snopová

Inspirace trenérů prostřednictvím zpřístupnění reprezentačních tréninků a vybraných soustředění.

Trenéři si mohou připravit pro trenéry reprezentace otázky na svou vlastní práci v oddílu či mohou diskutovat smysl a účel proběhnuvších tréninků.

Rozpis reprezentačních tréninků a akcí naleznete na odkazu zde.


Vzdělávací portál                                          

VZDĚLÁVACÍ PORTÁL

uživatelské jméno: desetimístné ID číslo
uživatelské heslo: stejné jako do FISu
kontaktní osoba: Jan Třískala

Vzdělávací portál slouží trenérům k uložení informací ze vzdělávacích akcí (školení a semináře) a ke studiu mnoha vzdělávacích materiálů, které slouží k zvýšení trenérské odbornosti.

Na vzdělávací portál se může přihlásit licencovaný trenér zde a nebo si jej můžete prohlédnout i bez platné trenérské licence na odkazu zde.

XPS Network

XPS NETWORK LITE

uživatelské jméno: desetimístné ID číslo
uživatelské heslo: florbal
kontaktní osoba: cze@sidelinesports.com

XPS Network Lite je určen všem licencovaným trenérům k vytváření a uchovávání florbalových cvičení. Díky tomuto programu není problém vytvořit si vlastní cvičení za pomoci jednoduchého kreslítka, rozpohybovat navržené herní situace pomocí funkce animace cvičení nebo jen uložit video záznam cvičení z Vašeho tréninku. 

Více o programu se dozvíte na odkazu zde.


Ostatní

SPOLUPRÁCE S ČESKÝM OLYMPIJSKÝM VÝBOREM

Český florbal intenzivně spolupracuje s ČOV na rozvoji trenérské odbornosti.

Díky této spolupráci se mohou trenéři florbalu účastnit konference Mosty, seminářů Dialogy, absolvovat všeobecné předměty k licenci B, přečíst si magazín Coach či využít mnoha jiných výhod.

Více o spolupráci se dozvíte u hlavního metodika a nebo na odkazu zde.

Obrázek