{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Pojištění

Členové Českého florbalu (ČF) a účastníci akcí, které pořádá ČF, jsou pojištěni proti úrazu. Jde o pojištění díky členství ČF v Českém olympijském výboru. 

Pojištění se vztahuje na všechny členy ČF, tj. i na členy florbalových oddílů, dále i na účastníky akcí, které florbalové oddíly pořádají. Pojištěny jsou všechny události, které se stanou během oficiálních utkání ČF a společné dopravy na ně. Dále události během všech akcí, které pořádá ČF včetně společné dopravy na tyto akce.

Úrazy vzniklé do 31. 1. 2019

Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a Kooperativa pojišťovnou a.s. Tato smlouva platí od 1. 1. 2017.

Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu z webu pojišťovny Kooperativa, příp. si stáhněte formulář přímo zde: Kooperativa formulář

V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na infolinku pojišťovny Kooperativa a.s.: +420 957 105 105; info@koop.cz

Úrazy vzniklé od 1.2.2019

Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a VZP pojišťovnou a.s. Tato smlouva platí od 1. 2. 2019.

Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu z webu pojišťovny VZP, příp. si stáhněte formulář přímo zde: VZP formulář

V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na klientskou klinku Pojišťovny VZP a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

Vyplňte formulář dle pokynů a nascenovaný ho pošlete elektronicky na příslušný regionální či celostátní sekretariát ČF.

Pojistnou událost hlásí pojištěná osoba a je třeba ji nahlásit co nejdříve po ukončení léčení.

V případě, že potřebujete potvrdit úraz z roku 2016 a dříve, obraťte se na Lucii Kokaislovou na adrese kokaislova@ceskyflorbal.cz.

​​

Obrázek