{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Pojištění

Členové Českého florbalu (ČF) a účastníci akcí, které pořádá ČF, jsou pojištěni proti úrazu. Jde o pojištění díky členství ČF v Českém olympijském výboru. 

Pojištění se vztahuje na všechny členy ČF, tj. i na členy florbalových oddílů, dále i na účastníky akcí, které florbalové oddíly pořádají. Pojištěny jsou všechny události, které se stanou během oficiálních utkání ČF a společné dopravy na ně. Dále události během všech akcí, které pořádá ČF včetně společné dopravy na tyto akce. Pojištění se také vztahuje na úrazy, které se stali během tréninku, který byl organizován oddílem.

Úrazy vzniklé do 31. 1. 2019

Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a Kooperativa pojišťovnou a.s. Tato smlouva platí od 1. 1. 2017.

Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu z webu pojišťovny Kooperativa, příp. si stáhněte formulář přímo zde: Kooperativa formulář

V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na infolinku pojišťovny Kooperativa a.s.: +420 957 105 105; info@koop.cz

Úrazy vzniklé od 1.2.2019

Jedná se o smlouvu uzavřenou mezi Českým olympijským výborem a VZP pojišťovnou a.s. Tato smlouva platí od 1. 2. 2019.

Pro hlášení pojistných událostí využijte tohoto návodu z webu pojišťovny VZP, příp. si stáhněte formulář přímo zde: VZP formulář. Vyplňte vše, kromě kolonky "Doplňující poznámky".

V případě dotazů ohledně úrazů se obraťte na klientskou klinku Pojišťovny VZP a.s.: +420 233 006 311; info@pvzp.cz

Vyplňte formulář dle pokynů a nascenovaný ho pošlete elektronicky na příslušný regionální či celostátní sekretariát ČF.

V případě dotazů se obraťte na Lucii Kokaislovou na adrese kokaislova@ceskyflorbal.cz.

Pojistnou událost hlásí pojištěná osoba a je třeba ji nahlásit co nejdříve po ukončení léčení.


​​

​​

Obrázek