{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Technické informace k halám

V České republice je aktuálně pro florbal schváleno celkem 434 sportovišť (sportovních hal, tělocvičen, zimních stadionů a multifunkčních arén). Ty jsou rozřazeny dle kapacity a dalších parametrů do šesti kategorií, na základě kterých mohou hostit různé úrovně soutěží pořádaných ČFbU. Kategorizaci hal naleznete v příslušném dokumentu.

Kategorizace_hal_16-17.pdfKategorizace hal 16-17 (244,6 KB)


Obrázek