{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek

Jak se řídí český florbal? 

Český florbal, tak jako ostatní české sporty je řízen Výkonným výborem, který nyní na tři roky volí Valná hromada. Výkonný výbor je složen z prezidenta a 8 členů. Každý člen Výkonného výboru má na starosti jednu z odborných oblastí, kterou vede prostřednictvím odborné komise.

Členství ve Výkonném výboru a v jednotlivých komisích je dobrovolná činnost a členové za ni nedostávají žádnou finanční odměnu.


Devět odborných oblasti Výkonného výboru je rozděleno následovně:


Prezident

Filip Šuman
Politické a mezinárodní otázky


Viceprezident

Daniel Novák
Komise ekonomiky
a infrastruktury

Člen

Martin Musil
Komise elitního florbalu
a medializace

Člen

Petr Musil
Komise regionů
a rozvoje oddílů

Členka

Václav Culka
Komise reprezentace
a mezinárodního rozvoje


Člen

Jan Maceček
Komise rozhodčích
a delegátů


Člen

Michal Peterka
Komise soutěží
a ženského florbalu


Člen

Renáta Typlová
Komise vzdělávání
a mládeže


Člen

Petr Galasovský
Legislativní komise


Vedle výkonného výboru existují i tři komise volené přímo Valnou hromadou a to jsou:

Disciplinární komise
Arbitrážní komise
Odvolací a revizní komise


K řízení regionálních soutěží a k zajištění regionálního rozvoje jsou zřízeny i regionální složky – kraje,

V jejich čele stojí hejtmané:

Lukáš Grundler
Karlovarský kraj

Milan Bejček
Plzeňský kraj

Marek Kalanin
Ústecký kraj

Jan Kovář
Liberecký kraj

Jakub Doubrava
Hlavní město Praha

Matěj Pošta
Středočeský kraj

David Kytler
Královéhradecký kraj

Renáta Typlová
Pardubický kraj

Michal Peterka
Kraj Vysočina

Lukáš Dolejš
Jihočeský kraj

Petr Galasovský
Jihomoravský kraj

Bedřich Chromek
Zlínský kraj


Václav Killar
Olomoucký kraj

Libor Gavlas
Moravskoslezský kraj


Vždy dva kraje dohromady mají společný výkonný výbor, který rozhoduje o otázkách, které na regiony delegoval celostátní výkonný výbor. I v regionech stejně jako na celostátní úrovni poté existují pro některé oblasti odborné komise.

Rozhodnutí které jednotlivé výbory a komise na různých úrovních učiní, následně vykonávají profesionální pracovníci. Sekretaři v regionech jsou vybíráni a vedeni ředitelem sekretariátu, popřípadě přílušným pracovníkem. Kompletní strukturu sekretariátu Českého florbalu můžete najít zde.


K rozvoji a řízení českého florbalu je třeba zajistit jeho financování. Hlavními finančními zdroji jsou:

Kompletní částku od Českého olympijského výboru a velkou část státní podpory využívá český florbal na podporu florbalových oddílů. Detailní projekty podpory a přesné rozdělení podpory můžete najít zde.


Florbalu se v České republice daří rozvíjet fantastickým tempem. To s sebou nese ale obrovskou výzvu zvládnout jej kvalitně řídit a také zajistit finance na jeho činnost. Díky rychlému rozvoji se i řídící struktura celkem dynamicky mění. Obrovská zodpovědnost v posledních letech leží zejména na jednotlivých komisích. Je obdivuhodné, že v komisích napříč celou republikou pracuje více než 150 lidí. Je tak rozložena rozhodovací pravomoc a lidé v oddílech, kteří mají zájem, se mohou do práce zapojit a podílet se na řízení českého florbalu.