{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek ke článku

Matriční úsek upozorňuje na termín pro změnu názvu oddílu!

10. 6. 2022
Rádi bychom Vás upozornili, že v tomto období je možné žádat o změnu názvu oddílu. Žádost je možné podat až do 30. 8....
Obrázek ke článku

Začalo mezinárodní přestupní období

16. 5. 2022
Od 1. 5. 2022 do 15. 1. 2023 je možné podávat žádosti o mezinárodní přestup z nebo do České republiky. Pro případné...
Obrázek ke článku

Přehled schválených projektů převodu práv oddílů VV ČF

13. 5. 2022
Na svých pravidelných zasedáních během sezony schválil Výkonný výbor podané projekty oddílů sdružených v ČF. V aktuálně...

MATRIČNÍ ÚSEK

Matriční úsek vyřizuje veškeré žádosti o členství, registrace do oddílů, změny v oddílových příslušnostech a licence v rámci Českého florbalu.

AKTUALITY

Platby hráčských licencí na sezonu 2022/2023 od 1.7.2022!
Od 1.5. je možné ve FISu podávat žádosti na další sezonu 2022/2023. Datum OD může být nejdříve 1.7.
Výjimky pro mezinárodní přestupy z Ukrajiny jsou popsány v tomto článku.


Korespondenční adresa

Zuzana Pokutová

Veronika Jelíková

Matriční úsek ČF

Matriční úsekKoordinátor provozu

Lomnického 1705/5

matrika@ceskyflorbal.cz

jelinkova@ceskyflorbal.cz

140 00 Praha 4

+420 775 339 324

+420 739 323 308

Úřední hodiny

pondělí až pátek 8:30 – 17:00 s polední přestávkou 12.00 - 13.00.
dovolená 25.7. - 29.7.


Provoz Matričního úseku

Matriční úsek vede evidenci členů ČF (oddílů, hráčů, rozhodčích, delegátů, trenérů a funkcionářů).

Matriční úsek dále vyřizuje žádosti o členství (přihlášky do ČF), změny oddílových příslušností (přestupy, hostování) a střídavá hostování a střídavé starty.

Lhůta pro vyřízení jakékoliv žádosti je dle legislativních předpisů 7 pracovních dní. Jednotlivé žádosti budou vždy vyřizovány postupně v pořadí, v jakém budou doručeny na Matriční úsek. Elektronicky zadané žádosti vyřizuje systém automaticky ihned.

Upozorňujeme všechny, že je nutné, aby byly žádosti předávány řádně vyplněné, jinak si oddíly zbytečně prodlužují dobu jejich vyřízení. U všech žádostí je nutné, aby platby byly prováděny bezhotovostně převodem z účtu, využitím platební brány Comgate - (platební tlačítko/karta) anebo složením částky na účet až po získání detailů k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol).


Prezentace a návody Matričního úseku

prezentace pro školení skeretářů oddílů - 2021 (684,2 KB)
matriční prezentace - 2020 (2,1 MB)
prezentace k papírovým žádostem - Papírové žádosti (2,1 MB)
prezentacek platbám - Platba ve FISu (426,1 KB)
​prezentace a návody k elektronickým formulářům - www.ceskyflorbal.cz/elektronizace

Řády a směrnice

Registrační řád, Licenční řád, Přestupní řádSměrnice ČF o ochraně osobních údajů a Organizační směrnice


Nový člen

K členství v ČF je třeba vyplnit elektronickou Přihlášku člena do ČF nebo zaslat řádně vyplněnou papírovou Přihlášku člena do ČF i s podpisem člena.

Přihláška je stejná pro hráče, rozhodčí, trenéry, delegáty i funkcionáře. Pokud chce hráč nastupovat k utkáním pořádaným ČF, musí mít oddílovou příslušnost. Tu získá na základě vyplněné části přihlášky „Oddílová příslušnost,“ kterou potvrzuje ve FISu nebo svým podpisem na formuláři zmocněnec oddílu.

Přihláška člena do ČF

Popis: Nabytí členství a případné oddílové příslušnosti pro nové členy.

Věk: Od 5 let.

Časové omezení: Bez omezení. Není vázáno přestupním obdobím.

Cena: Zdarma (platí se aktivní členství ve formě licencí na sezónu)

Licence:

  • hráč - soupiska mužů, žen, juniorů nebo juniorek vyžaduje individuální hráčskou licenci: 500,-Kč. U mladších kategorií (soupiska dorostenců a mladší) je hráčská licence řešena poplatkem za soupisku celého družstva, kterou hradí oddíl dle herního systému (5+1 – 2000,-Kč, menší 3+1/4+1 – 1500,-Kč).
  • rozhodčí - cena dle úrovně licence od 200,-Kč
  • delegát - od 200,-Kč
  • trenér - 500,-Kč
Obnova členství

Bývalý člen ČF si své členství obnoví buď elektronickou formou - přihlášením do FISu, nebo vyplněním papírového formuláře Přihláška člena do ČF.

Oddílová příslušnost

Oddílovou příslušnost získá člen buď na základě vyplnění Přihlášky člena do ČF s částí „Oddílová příslušnost,“ kterou potvrzuje ve FISu nebo svým podpisem na formuláři zmocněnec oddílu, nebo za pomoci elektronického formuláře Změna oddílové příslušnosti.

Členská karta ČF

Členská karta je vydávána při první registraci do ČF. V případě její ztráty či poškození kontaktujte Matriční úsek emailem.

Členská karta není potřeba k nastoupení k soutěžnímu utkání ani k přihlášení do Florbalového informačního systému FIS.


Florbalový informační systém - FIS

Přihlášení

První přihlášení do systému a poté i další vstupy provedete z hlavní stránky www.ceskyflorbal.cz – odkaz FIS.

Login
Pro přihlášení budete jako uživatelské jméno užívat Vaše desetimístné číslo, které Vám přijde v informačním emailu o registraci do ČF a bude uvedené na Vaší členské kartě. Po přihlášení si můžete pro další přihlašování nastavit v Administraci - Kontaktní údaje Nickname.

Heslo 
Nastavíte přes odkaz pro zapomenuté heslo na přihlašovací stránce do FISu nebo Vám bude doručeno v dopise s členskou kartou.

Osobní stránka

Vaše stránka je viditelná pro všechny návštěvníky, ale pouze pro Vás jsou viditelné a dostupné určité odkazy. Současně si můžete rozhodnout, jaké informace budou zobrazené (např. které kontakty). Na této stránce se zobrazují zejména Vaše aktuální a kompletní statistické informace ze soutěží. Nejdůležitější částí této osobní stránky jsou však odkazy na funkce, které FIS nabízí.

Na osobní stránce jsou po přihlášení v horním menu mimo jiné odkazy na tyto funkce:

  • Kontaktní údaje – možnost editace osobních údajů, kontaktů a nastavení Nickname
  • Přehled plateb – možnost zobrazení soupisu všech Vašich plateb
  • Platba licence – možnost vygenerování pokynu za licenci na danou sezónu
  • Přihlášky ke školení – možnost přihlášení na školení rozhodčích či trenérů
  • Matriční žádosti – možnost vyřízení přestupu, hostování, apod.
  • FIS - Forum – možnost nahlášení chyb v systému
Platba licence

Pomocí této funkce můžete uhradit příslušné licence k rolím (hráč, trenér, rozhodčí apod.)
Individuální hráčskou licenci (nutná k nastupování v soutěžích ČF) platí pouze hráči, kteří budou uvedeni na soupisce mužů, žen, juniorů a juniorek, ostatní získají licenci zapsáním na soupisku mládežnického družstva, kterou za ně zaktivoval oddíl. U veteránů a veteránek má oddíl na výběr jednu z výše popsaných variant platby licencí, tedy buď formou za soupisku, nebo individuálních hráčských licencí.

U plateb individuálních licencí se domluvte v oddíle, zda si ji budete každý platit sám, či bude platba prováděna hromadně oddílem. Pokud si budete hradit licenci sami, klikněte na odkaz platba licence a pokračujte dle jednoduchých pokynů přes vytvoření pokynu až po úhradu skrze košík, ve kterém je možné online zaplatit platební kartou/bránou anebo si vytvořit platební příkaz pro běžný převod. Získání licence si můžete ověřit na Vaší osobní stránce.


Matriční žádosti

Přestupní období

Přestupní období je rozdělené dle věkových kategorií hráčů:
1. 7. – 15. 1. – dorostenci/dorostenky, junioři/juniorky, muži/ženy a starší
1. 7. – 31. 3. – starší žáci/žákyně, mladší žáci/žákyně, elévové/elévky, přípravka, mini žákyně, mini přípravka

Změna oddílové příslušnosti (ZOP) – elektronická žádost

Popis: Změna či nabytí oddílové příslušnosti pro členy, kteří jsou bez oddílové příslušnosti nebo jsou členy ČF déle než 1 rok a již uběhl rok od jejich posledního utkání v rámci soutěží ČF a nemají podepsaný evidenční dodatek.

Věk: Bez omezení.

Časové omezení: Změna oddílové příslušnosti není vázána na přestupní období, lze ji tedy provést kdykoliv, nejdříve však 3 měsíce od předešlé ZOP.

Cena: Zdarma.

Papírový formulář: Přihláška člena do ČF

Přestup

Popis: Jednorázová změna oddílové příslušnosti. Hráč je k datu OD vyřazen z mateřského oddílu a schválením přestupu přiřazen do oddílu nového.

Věk: Bez věkového omezení.

Časové omezení: Datum přestupu musí být v přestupním období (1. 7. – 15. 1./31. 3. dle kategorie) Po přestupu hráč nesmí 3 měsíce podat další žádost o přestup či hostování.

Družstva: Bez omezení.

Cena: 500,-Kč pro kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek; 250,-Kč pro mladší kategorie.

Nesouhlas mateřského oddílu s přestupem – Neshoda u žádosti o přestup

Hostování

Popis: Dočasná změna oddílové příslušnosti. Hráč je k datu OD vyřazen z mateřského oddílu a schválením hostování přiřazen do oddílu nového, kde zůstává do data do/předčasného ukončení hostování. Maximálně však do konce sezóny, tzn. 30. 6.

Věk: Bez věkového omezení.

Časové omezení: Minimální doba hostování je 30 dnů (1 měsíc). Hostování začíná nejdříve 1. 7. a nejpozději ke konci přestupního období (15. 1. nebo 31. 3. dle kategorie), trvá maximálně do konce sezóny (30. 6.).

Družstva: Bez omezení.

Cena: 300,-Kč pro kategorie mužů, žen, juniorů a juniorek; 150,-Kč pro mladší kategorie

Střídavý start (STST)

Popis: Dočasné povolení pro hráče startovat za A družstvo mateřského oddílu a zároveň A družstvo oddílu pro STST.

Věk: První tři sezóny v kategorii dospělých dle věkového zařazení (19,20,21 let věku).

Časové omezení: Střídavý start začíná nejdříve 1. 7. a nejpozději ke konci přestupního období (15. 1.), trvá maximálně do konce sezóny (30. 6.) - může být předčasně ukončen žádostí anebo automaticky ke konci základní části soutěže, pokud hráč nenastoupí k minimálně 30% zápasů základní části. Střídavý start lze využít pouze jednou za sezonu.

Družstva: Střídavě startovat lze pouze z oddílů, jejichž A družstva hrají nejvyšší celostátní soutěže (definované soutěžním řádem: Superliga, 1. liga mužů, Národní liga, Extraliga žen, 1. liga žen). Střídavě startovat lze do soutěží o jednu nebo dvě úrovně níže než hraje A družstvo mateřského oddílu (nejnižší možná soutěž pro STST je Regionální liga mužů a 3. liga žen). Hráč může nastupovat pouze za A družstva obou oddílů.

Cena: 300,-Kč.

Střídavé hostování (STH)

Popis: Dočasné oprávnění hráče nastupovat za mateřský oddíl a jedno družstvo oddílu pro STH.

Věk: Starší žáci/žákyně až po první tři sezóny v kategorii dospělých dle věkového zařazení (14 - 21 let).

Časové omezení: Délku STH vybírá zadávající na formuláři. Maximálně může trvat 105 dní. Začíná nejdříve 1. 7. a nejpozději ke konci přestupního období (15. 1. nebo 31. 3. dle kategorie), trvá maximálně do konce základní části soutěže, do které hráč střídavě hostuje.

Družstva: Střídavě hostovat lze pouze do vyšší a celostátní soutěže (výjimka je pro kategorii starších žákyň a dorostenek, kdy za soutěž pro střídavé hostování je považována i 1. liga dorostenek). STH je povoleno pouze v případě, že mateřský oddíl nemá družstvo ve stejné úrovni celostátní soutěže, než kam by hráč střídavě hostoval. Pro hráče, jehož mateřský oddíl má družstvo v příslušné kategorii, se za vyšší soutěž považuje i soutěž o úroveň nižší ve starší věkové kategorii.

Cena: 250,-Kč.

Ukončení hostování

Popis: Předčasné ukončení probíhajícího hostování.

Věk: Bez věkového omezení.

Časové omezení: Minimální doba hostování je 30 dnů; hostování může být ukončeno nejpozději ke konci přestupního období (15. 1. nebo 31. 3. dle kategorie). Den ukončení hostování je posledním dnem, kdy hostování platí.

Družstva: Bez omezení.

Cena: 200,-Kč.

Ukončení střídavého startu

Popis: Předčasné ukončení probíhajícího střídavého startu.

Věk: Viz Střídavý start.

Časové omezení: STST může být ukončen nejpozději ke konci přestupního období (15. 1.). Den ukončení STST je posledním dnem, kdy STST platí.

Družstva: Viz Střídavý start.

Cena: 200,-Kč.​

​​

Obrázek