{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek ke článku

E-Formuláře pro přestup a hostování

25. 3. 2020
Žádosti matriky elektronickou formou v automatizovaném procesu! Plánovaným krokem letošního roku je vícefázové spuštění...
Obrázek ke článku

Přestupní období mladších kategorií končí 31.3. 2020

15. 3. 2020
Blíží se konec přestupního období letošní florbalové sezóny 2019/2020 pro kategorie straších žáků/žákyň a mladších....
Obrázek ke článku

Sloučení či rozdělení oddílu jen do konce února - 28. 2. 2020

1. 2. 2020
Matriční úsek by i letos rád upozornil na termín pro podání návrhu na sloučení či rozdělení oddílů. Připomínáme proto,...

MATRIČNÍ ÚSEK

Matriční úsek vyřizuje veškeré žádosti o členství, registrace do oddílů, změny v oddílových příslušnostech a licence v rámci Českého florbalu.


Korespondenční adresa

Zuzana Pokutová

Jakub Furmánek

Matriční úsek ČF

matrika@ceskyflorbal.cz

furmanek@ceskyflorbal.cz

Lomnického 1705/5

+420 775 339 324

+420 776 265 372

140 00 Praha 4

+420 261 211 388Matriční úsek vede registr oddílů, členů, hráčů, rozhodčích, delegátů, trenérů a vedoucích družstev.

Provoz matričního úseku

Matriční úsek vychází vstříc všem žádostem a upravuje podmínky vyřizování žádostí o členství, registrace do oddílu, změnu oddílové příslušnosti (přestupy, atd.):

Lhůta dle legislativních předpisů pro vyřízení jakékoliv žádosti je 7 pracovních dnů. V případě expresního vyřizování (osobně na počkání) je stanoven poplatek za expresní vyřízení na 50% navíc z poplatku spojeného s vyřízením žádostí. Jednotlivé žádosti budou vždy vyřizovány postupně v pořadí, v jakém budou doručeny na matriční úsek. Výjimkou z tohoto pravidla mohou být pouze expresní žádosti.

Upozorňujeme všechny, že je nutné, aby byly žádosti předávány řádně vyplněné, jinak si oddíly zbytečně prodlužují dobu vyřízení. U všech žádostí (kromě expresních) je nutné, aby platby byly prováděny bezhotovostně převodem z účtu, využitím platební brány Comgate - (platební tlačítko/karta) anebo složením částky na účet až po získání detailů k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). U expresních žádostí je možno přijmout jenom hotovostní platbu.

Úřední hodiny, kdy bude možné provést expresní vyřízení:
pondělí až pátek 8:30 – 17:00 s polední přestávkou 12.00 - 13.00.

Prezentace Matričního úseku pro školení skeretářů oddílů - 2019 (2,1 MB).

Nejčastější otázky: (ostatní případy je možné najít v Registračním řádu , Licenčním řádu , Přestupním řádu a ve Směrnici ČF o ochraně osobních údajů )

Jak si zařídím členství v ČF?

K členství v ČF je třeba zaslat řádně vyplněnou Přihlášku člena do ČF i s podpisem člena.

Jak se zaregistruji do oddílu?

K registraci do oddílu je třeba zaslat Přihlášku člena do ČF a v ní řádně vyplněnou část "Registrace do oddílu" i s podpisy a potvrzením oddílu.

Jak postupovat při ztrátě nebo zničení členské karty?

V případě ztráty či poškození členské karty kontaktujte Matriční úsek (MÚ)

Jak zařídím přestup?

Pro přestup je třeba vyplnit Žádost o přestup, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče. Platbu za přestup proveďte až po zpracování žádosti MÚ a následném vytvoření platby v košíku hráče/oddílu s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu. Pokud se jedná o přestup za odstupné, je nutné též doložit potvrzení o vyrovnání odstupného mezi oddíly.

Přestupní poplatky:
pro hráče dospělých kategorií 500,- Kč
pro hráče mládežnických kategorií 250,- Kč

Za hráče mládežnické kategorie se považuje hráč, který v den podání žádosti spadá věkem do kategorie dorostenec či mladší.

Nesouhlas mateřského oddílu s přestupem - čekací doba:
Za nesouhlas mateřského oddílu je považováno, pokud se oddíly nedohodnou na výši odstupného, popřípadě pokud se mateřský oddíl nevyjádří ve lhůtě 14 dnů k přestupu. V případě předložení žádosti o přestup s vyjádřením nesouhlasu mateřského oddílu začíná běžet 6měsíční čekací doba. Pokud se mateřský oddíl nevyjádří ve lhůtě 14 dnů, je nutné, aby nový oddíl předložil potvrzení, že předal novému oddílu přestupní formulář k vyjádření (podací lístek, doklad o převzetí žádosti apod.).

Jak zařídím hostování, střídavé hostování nebo střídavý start?

Pro hostování je třeba vyplnit Žádost o hostování​, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a vyznačenou dobu hostování. Platbu za hostování proveďte až po zpracování žádosti MÚ a následném vytvoření platby v košíku hráče/oddílu s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu. Pokud se jedná o hostování za odstupné, je nutné též doložit potvrzení o vyrovnání odstupného mezi oddíly.

Poplatky za hostování:
pro hráče dospělých kategorií 300,- Kč
pro hráče mládežnických kategorií 150,- Kč

Za hráče mládežnické kategorie se považuje hráč, který v den podání žádosti spadá věkem do kategorie dorostenec či mladší.

Pro střídavé hostování je třeba vyplnit Žádost o střídavé hostování, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a družstvo s kódem soutěže kam hráč střídavě hostuje. Platbu za střídavé hostování proveďte až po zpracování žádosti MÚ a následném vytvoření platby v košíku hráče/oddílu s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku, správnému přiřazení a splnění podmínek pro střídavé hostování. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu.

Poplatky za střídavé hostování:
pro všechny hráče 250,- Kč

Pro střídavý start je třeba vyplnit Žádost o střídavý start, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a družstvo s kódem soutěže kam hráč střídavě hostuje. Platbu za střídavý start proveďte až po zpracování žádosti MÚ a následném vytvoření platby v košíku hráče/oddílu s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku, správnému přiřazení a splnění podmínek pro střídavý start. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu.

Poplatky za střídavý start:
pro všechny hráče 300,- Kč

Jak ukončím hostování nebo střídavý start?

Pro ukončení hostování je třeba vyplnit Žádost o ukončení hostování, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a datum ukončení hostování. Platbu za ukončení hostování proveďte až po zpracování žádosti MÚ a následném vytvoření platby v košíku hráče/oddílu s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. Datum schválení je posledním platným dnem ukončovaného hostování a ke skončení dojde ke konci dne, tzn. 24:00. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu. Ukončit hostování je možné pouze po uplynutí jednoho měsíce.

Poplatky za ukončení hostování:
pro všechny hráče 200,- Kč

Pro ukončení střídavého startu je třeba vyplnit Žádost o ukončení střídavého startu, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a datum ukončení střídavého startu. Platbu za ukončení střídavého startu proveďte až po zpracování žádosti MÚ a následném vytvoření platby v košíku hráče/oddílu s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. Datum schválení je posledním platným dnem ukončovaného střídavého startu a ke skončení dojde ke konci dne, tzn. 24:00. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu.

Poplatky za ukončení střídavého startu:
pro všechny hráče 200,- Kč

Kdy už jsem volným hráčem?

Pokud se hráč zaregistruje za určitý oddíl jeho příslušnost k oddílu trvá během soutěžní sezóny kdy má zaplacenou licenci a 1 následující rok. V této době je hráč oprávněn změnit oddílovou příslušnost pouze se souhlasem oddílu a na základě přestupu. Jinak má hráč možnost si zrušit oddílovou příslušnost 12 měsíců poté, kdy nenastoupil k žádnému soutěžnímu utkání.

Licence trenérů:

Kontaktní osoba: Marek Chlumský
Mobil: +420 724 881 729
E-mail: chlumsky@ceskyflorbal.cz

Licence vedoucích družstev, rozhodčích a delegátů:

Licence vedoucích družstev, rozhodčích a delegátů vydávají příslušné sekretariáty. Kontakty na sekretariáty naleznete zde. Tyto licence vydává každý sekretariát na základě pokynu příslušných komisí. Pro jejich vydání musí být absolvováno patřičné školení a splněny další nároky.

Obrázek