{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek ke článku

Sloučení či rozdělení oddílu jen do konce února - 28. 2. 2017

2. 2. 2017
Matriční úsek by i letos rád upozornil na termín pro podání návrhu na sloučení či rozdělení oddílů. Připomínáme proto,...
Obrázek ke článku

Informujeme o změně všech matričních formulářů k 1. 2. 2017!

16. 1. 2017
Během konce roku 2016 vytvořil Matriční úsek zcela nové verze všech formulářů užívaných jak hráči, tak oddíly. Úpravy a...
Obrázek ke článku

Platby licencí na novou sezónu 2016/17 již od 1. července 2016!

29. 6. 2016
Matriční úsek by rád předešel chybám a nedorozuměním při platbách za individuální hráčské licence a platbách za soupisky...

MATRIČNÍ ÚSEK

Matriční úsek vyřizuje veškeré žádosti o členství, registrace do oddílů, změny v oddílových příslušnostech a licence v rámci České florbalové unie.

Korespondenční adresa

Zuzana Pokutová

Jakub Furmánek

Matriční úsek ČFbU

matrika@ceskyflorbal.cz

furmanek@ceskyflorbal.cz

Lomnického 1705/5

+420 775 339 324

+420 776 265 372

140 00 Praha 4

+420 261 211 388Matriční úsek vede registr oddílů, členů, hráčů, rozhodčích, delegátů, trenérů a vedoucích družstev.

Provoz matričního úseku

Matriční úsek vychází vstříc všem žádostem a upravuje podmínky vyřizování žádostí o členství, registrace do oddílu, změnu oddílové příslušnosti (přestupy, atd.):

Lhůta dle legislativních předpisů pro vyřízení jakékoliv žádosti je 7 pracovních dnů. V případě expresního vyřizování (osobně na počkání) je stanoven poplatek za expresní vyřízení na 50% navíc z poplatku spojeného s vyřízením žádostí. Jednotlivé žádosti budou vždy vyřizovány postupně v pořadí, v jakém budou doručeny na matriční úsek. Výjimkou z tohoto pravidla mohou být pouze expresní žádosti.

Upozorňujeme všechny, že je nutné, aby byly žádosti předávány řádně vyplněné, jinak si oddíly zbytečně prodlužují dobu vyřízení. U všech žádostí (kromě expresních) je nutné, aby platby byly prováděny bezhotovostně anebo složením částky na účet až po vyzvání emailem s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). U expresních žádostí je možno přijmout jenom hotovostní platbu.

Úřední hodiny, kdy bude možné provést expresní vyřízení:
pondělí až pátek 8:30 – 17:00 s polední přestávkou 12.00 - 13.00.

Prezentace Matričního úseku pro školení skeretářů oddílů - 2017 (948,4 KB).

Nejčastější otázky: (ostatní případy je možné najít v Registračním řádu , Licenčním řádu , Přestupním řádu a ve Směrnici ČFbU o ochraně osobních údajů )

Jak si zařídím členství v ČFbU?

K členství v ČFbU je třeba zaslat řádně vyplněnou Přihlášku člena do ČFbU i s podpisem člena.

Jak se zaregistruji do oddílu?

K registraci do oddílu je třeba zaslat Přihlášku člena do ČFbU a v ní řádně vyplněnou část "Registrace do oddílu" i s podpisy a potvrzením oddílu.

Jak postupovat při ztrátě nebo zničení členské karty?

V případě ztráty či poškození členské karty kontaktujte Matriční úsek ČFbU (MÚ ČFbU)

Jak zařídím přestup?

Pro přestup je třeba vyplnit Žádost o přestup, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče. Platbu za přestup proveďte až po zpracování žádosti MÚ ČFbU a následném vyzvání emailem s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu. Pokud se jedná o přestup za odstupné, je nutné též doložit potvrzení o vyrovnání odstupného mezi oddíly.

Přestupní poplatky:
pro hráče dospělých kategorií 500,- Kč
pro hráče mládežnických kategorií 250,- Kč

Za hráče mládežnické kategorie se považuje hráč, který v den podání žádosti spadá věkem do kategorie dorostenec či mladší.

Nesouhlas mateřského oddílu s přestupem - čekací doba:
Za nesouhlas mateřského oddílu je považováno, pokud se oddíly nedohodnou na výši odstupného, popřípadě pokud se mateřský oddíl nevyjádří ve lhůtě 14 dnů k přestupu. V případě předložení žádosti o přestup s vyjádřením nesouhlasu mateřského oddílu začíná běžet 6 měsíční čekací doba. Pokud se mateřský oddíl nevyjádří ve lhůtě 14 dnů, je nutné, aby nový oddíl předložil potvrzení, že předal novému oddílu přestupní formulář k vyjádření (podací lístek, doklad o převzetí žádosti apod.).

Jak zařídím hostování, střídavé hostování nebo střídavý start?

Pro hostování je třeba vyplnit Žádost o hostování​, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a vyznačenou dobu hostování. Platbu za hostování proveďte až po zpracování žádosti MÚ ČFbU a následném vyzvání emailem s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu. Pokud se jedná o hostování za odstupné, je nutné též doložit potvrzení o vyrovnání odstupného mezi oddíly.

Poplatky za hostování:
pro hráče dospělých kategorií 300,- Kč
pro hráče mládežnických kategorií 150,- Kč

Za hráče mládežnické kategorie se považuje hráč, který v den podání žádosti spadá věkem do kategorie dorostenec či mladší.

Pro střídavé hostování je třeba vyplnit Žádost o střídavé hostování, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a družstvo s kódem soutěže kam hráč střídavě hostuje. Platbu za střídavé hostování proveďte až po zpracování žádosti MÚ ČFbU a následném vyzvání emailem s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku, správnému přiřazení a splnění podmínek pro střídavé hostování. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu.

Poplatky za střídavé hostování:
pro všechny hráče 250,- Kč

Pro střídavý start je třeba vyplnit Žádost o střídavý start, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a družstvo s kódem soutěže kam hráč střídavě hostuje. Platbu za střídavý start proveďte až po zpracování žádosti MÚ ČFbU a následném vyzvání emailem s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku, správnému přiřazení a splnění podmínek pro střídavý start. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu.

Poplatky za střídavý start:
pro všechny hráče 300,- Kč

Jak ukončím hostování nebo střídavý start?

Pro ukončení hostování je třeba vyplnit Žádost o ukončení hostování, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a datum ukončení hostování. Platbu za ukončení hostování proveďte až po zpracování žádosti MÚ ČFbU a následném vyzvání emailem s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. Datum schválení je posledním platným dnem ukončovaného hostování a ke skončení dojde ke konci dne, tzn. 24:00. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu. Ukončit hostování je možné pouze po uplynutí jednoho měsíce.

Poplatky za ukončení hostování:
pro všechny hráče 200,- Kč

Pro ukončení střídavého startu je třeba vyplnit Žádost o ukončení střídavého startu, na které je potřeba mít pět podpisů - 2 zmocněnce z každého oddílu (podpisy z evidenční karty) a také hráče a datum ukončení střídavého startu. Platbu za ukončení střídavého startu proveďte až po zpracování žádosti MÚ ČFbU a následném vyzvání emailem s detaily k platbě se všemi informacemi (částka, číslo účtu, variabilní symbol). Vždy je nutné uvést správný variabilní symbol! Následně bude Vaše žádost schválena po připsání úhrady poplatku a správnému přiřazení. Datum schválení je posledním platným dnem ukončovaného střídavého startu a ke skončení dojde ke konci dne, tzn. 24:00. O výsledku Vás budeme přímo informovat prostřednictvím emailu.

Poplatky za ukončení střídavého startu:
pro všechny hráče 200,- Kč

Kdy už jsem volným hráčem?

Pokud se hráč zaregistruje za určitý oddíl jeho příslušnost k oddílu trvá během soutěžní sezóny kdy má zaplacenou licenci a 1 následující rok. V této době je hráč oprávněn změnit oddílovou příslušnost pouze se souhlasem oddílu a na základě přestupu. Jinak má hráč možnost si zrušit oddílovou příslušnost 12 měsíců poté, kdy nenastoupil k žádnému soutěžnímu utkání.

Licence trenérů:

Kontaktní osoba: Marek Chlumský
Mobil: +420 724 881 729
E-mail: chlumsky@ceskyflorbal.cz

Licence vedoucích družstev, rozhodčích a delegátů:

Licence vedoucích družstev, rozhodčích a delegátů vydávají příslušné sekretariáty. Kontakty na sekretariáty naleznete zde. Tyto licence vydává každý sekretariát na základě pokynu příslušných komisí. Pro jejich vydání musí být absolvováno patřičné školení a splněny další nároky.

Matriční komise

předseda

Jakub FurmánekJakub Furmánek
+420 776 265 372
furmanek@ceskyflorbal.cz

Člen

Zuzana PokutováZuzana Pokutová
+420 775 339 324
matrika@ceskyflorbal.cz

​​​​​

​​

Obrázek