{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Formy mezinárodních přestupů

Na mezinárodní scéně platí Mezinárodní přestupní řád, který má jiná pravidla a principy než řády platné v rámci Českého florbalu. Níže jsou shrnuty základní pravidla a instituty, které lze v rámci přechodu mezi federacemi využít. Vždy doporučujeme se podívat do mezinárodního přestupního řádu pro další podmínky či úpravy konkrétních žádostí. V případě nějakých nejasností či dotazů se obracejte na Matriční úsek.

Mezinárodní přestupní období: 1.7. - 15.1., podání žádostí je možné již od 1.5.

Mezinárodní přestup (International transfer)

Jde o trvalý převod hráče mezi dvěma federacemi. K vyplnění formuláře musí dojít vždy, i v případech, kdy hráč několik let nenastoupil k utkáním či již mateřský oddíl nefunguje nebo neexistuje, protože v souvislosti s tím dochází k zániku statusu hráče v rámci mateřské federace a povolení registrace ve federaci nové.

Základní poplatek je ve výši 220CHF; Expresní poplatek: 330CHF

Pro federace zemí mimo 25 nejlepších je poplatek 110CHF. Žebříček je dostupný zde

Pokud hráč více jak dva roky nenastoupil k soutěžnímu utkání, není za přestup ze strany IFF účtován poplatek a lze jej řešit i mimo mezinárodní přestupní období.

Dočasný start (Temporary Play)

Jde pouze o umožnění startu hráče za jiný oddíl pro specifické mezinárodní turnaje či utkání v období mezi 1. 5. až 31. 8. Dále existuje možnst využití Dočasného startu pro případ, kdy hráč z důvodu studia jde na jiný světadíl, mimo přestupní období a na dobu kratší než 6 měsíců.

Základní poplatek je ve výši 110CHF

Interkontinentální hostování (Intercontinental Visitor transfer)

Je dočasným hostováním, které lze využít při cestách po jiných kontinentech během mezinárodního přestupního období. Maximální doba hostování je 60 dní a lze jej využít v uvedeném období až dvakrát.

Základní poplatek je ve výši 110CHF

Studentské hostování (Intermediate Student transfer)
Studentské hostování (Intermediate Student transfer) - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/zmeny-v-mezinarodnim-prestupnim-radu#sthash.ogCkTyAq.dpuf
Studentské hostování (Intermediate Student transfer) - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/zmeny-v-mezinarodnim-prestupnim-radu#sthash.ogCkTyAq.dpuf
Studentské hostování (Intermediate Student transfer) - Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/clanek/zmeny-v-mezinarodnim-prestupnim-radu#sthash.ogCkTyAq.dpuf

Opět jde o dočasné hostování využitelné pro kratší studijní pobyty v jiné zemi během mezinárodního přestupního období maximálně na dobu 60 dní.

Základní poplatek je ve výši 55CHF

Jak řešit mezinárodní žádosti

Všechny potřebné informace k mezinárodním žádostem jsou dostupné v angličtině na stránkách Mezinárodní florbalové federace (IFF) zde, obdobně jsou dostupné i formuláře.

Veškerá komunikace a zasílání žádostí s potvrzeními o platbě probíhá elektronicky (emailem v příloze ve formátu pdf) při dodržení podmínek, že jsou všechny nejen vyplněné údaje viditělné a čitelné z důvodu vyhnutí se zbytečnému zamítnutí žádosti. V případě dotazů  se obraťte na IFF na adresu transfer@floorball.sport.

Pro usnadnění řešení celé záležitosti Vám přiblížíme nejdůležitější kroky při řešení žádostí a jejich vyplňování:

  1. hráč si stáhne příslušný formulář žádosti, vyplní ho a podepíše;

  2. zašle vyplněný a podepsaný formulář novému oddílu (Receiving club) nebo dočasnému oddílu (Temporary club), kam směřuje trvale či dočasně, k potvrzení a podepsání;

  3. zašle formulář mateřskému oddílu (Giving/Ordinary club), tedy oddílu, kde má oddílovou příslušnost k vyjádření a potvrzení;

  4. zašle vyplněný formulář národní federaci mateřského oddílu k potvrzení;

  5. uhradí příslušný poplatek ve Švýcarských francích (CHF) dle pokynů na stránkách IFF nebo dle údajů uvedených na všech formulářích úplně dole - je potřeba uhradit i všechny poplatky spojené s převodem;

  6. zašle kompletně vyplněný formulář na IFF (spolu s potvrzením o úhradě poplatku za žádost v případě expresního poplatku).

Postup v případě, že hráč směřuje z/odchází z ČR:

Body 1) až 4) platí v daném pořadí jen u bodu 4) Český florbal zasílá potvrzený formulář rovnou na IFF a v kopii dotčeným stranám. Dále hráč postupuje dle výše zmíněného postupu, body 5) a 6).

Postup v případě, že hráč směřuje do ČR: 

Hráč postupuje a řídí se postupně výše uvedenými body 1) až 6). Ke schválení běžného vyřízení žádostí ze strany IFF dochází každé pondělí a je zjistitelné na webu - Mezinárodní přestup / Dočasný start, Inetrkontinentální a Studentstké hostování. Při příchodu do ČR je nutné, aby hráč vyplnil Přihlášku člena do Českého florbalu, spolu s její částí Registrace do oddílu dle oddílu, který je uveden na formuláři mezinárodního přestupu. Formulář mezinárodního přestupu se v tomto případě na Matriční úsek nezasílá!

Obrázek