{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

MČR žáků 2022 - Informace

Kontakty

Pavlína Droznová

+420 608 822 912

droznova@ceskyflorbal.cz

Denisa Franzeová

+420 737 203 860

franzeova@ceskyflorbal.czPropozice

propozice_mcr_2022_.pdfPropozice MČR 2022


Rozpis turnaje

Rozpis_MČR_2022_s týmy.pdfRozpis MČR 2022


Pořadatel a místo konání

 • region Královéhradecký a Pardubický
 • Zimní stadion Nové Město nad Metují


Termín:

 • 6. – 8. května 2022.


Kategorie:

 • Starší žáci (narození 1. 1. 2007 až 31. 12. 2008).
 • Mohou hrát i mladší žáci a mladší žákyně (narozeni 1. 1. 2009 až 31. 12. 2010) a starší žákyně
  (narozené 1. 1. 2007 až 31. 12. 2008).


Účastníci:

 • nejlépe umístěné družstvo z každého regionu v kategorii starších žáků (celkem 7 účastníků).
 • osmým účastníkem je určený spolupořadatelský oddíl z pořadatelského regionu, podmínkou spolupořadatelství je účast družstva v nejvyšší soutěži v kategorii starších žáků pořadatelského regionu. Výběr spolupořadatelského oddílu podléhá schválení KVM.
 • devátým až dvanáctým účastníkem jsou druhá nejlepší družstva ze čtyř nejpočetnějších regionů - z těchto nejpočetnějších regionů je automaticky vyjmut pořádající region, který již nemá na dalšího zástupce nárok.


Hrací systém:

 • Družstva jsou rozdělena do 4 základních skupin po 3 účastnících, ve kterých hrají utkání jednokolově systémem každý s každým. Týmy na prvním a druhém místě postupují do čtvrtfinále a následně hrají zápasy o konečné umístění, týmy na třetím místě po základní skupině hrají mezi sebou rovnou zápasy
  o konečné umístění.
 • Všechna utkání jsou hraná systémem 5+1. Utkání základních skupin nejsou hraná do rozhodnutí. Za vítězství se družstvu udělují tři body, za remízu jeden bod. Utkání play-off a o konečné umístění jsou hraná do rozhodnutí. V případě nerozhodného výsledku následuje 5 minut prodloužení s pravidlem
  náhlé smrti; dále případně trestná střílení podle pravidel florbalu s výjimkou v počtu, který je omezen na
  ​3 trestná střílení.
 • Orientační rozpis utkání vytvoří sekretariát Českého florbalu ve spolupráci s pořadatelem turnaje nejpozději do 31. 3. 2022. Detailní rozpis se jmény zúčastněných družstev bude oddílům zaslán týden před konáním akce.


Hrací čas:

 • 3 x 10 minut čistý čas


Rozměr hřiště:

 • 36 x 18 metrů.
 • Pokud KVM nerozhodne jinak, je nutné zajistit speciální florbalový povrch na celou dobu pořádání turnaje.


Čekací doba:

 • Maximální čekací doba je 10 minut.


Složení skupin:

 • Družstva budou rozděleny do čtyř tříčlenných skupin. Do každé skupiny bude nasazeno jedno družstvo dle umístění nejlepšího družstva každého regionu v předchozím ročníku MČR. Ostatní družstva budou určena náhodným losem s podmínkou, že ve stejné skupině nebudou dvě družstva z jednoho regionu.


Rozhodčí:

 • Nominuje KRD Českého florbalu. Odměna 300,- Kč / utkání / rozhodčí.


Startovné:

 • Žádné.


Finanční zabezpečení:

 • Náklady na uspořádání turnaje nese Český florbal z rozpočtu KVM dle směrnice pro pořádání mládežnických turnajů.


Ubytování a stravování:

 • Všechna družstva si zajišťují a hradí ubytování a stravování ze svého rozpočtu, lze využít doporučení pořádajícího regionu.


Doprava:

 • Všechna družstva si zajišťují a hradí dopravu ze svého rozpočtu.


Doprovodný program:

 • Doprovodný program turnaje je plně v kompetenci pořadatele.


Ceny:

 • vítěz turnaje získává titul Mistr České republiky žáků 2022.
 • družstva na 1. – 3. místě obdrží medaile, vítěz obdrží putovní pohár.
 • po každém zápase bude vyhlášen a oceněn nejlepší hráč každého družstva.
 • na konci turnaje bude vyhlášena a oceněna nejlepší šestice hráčů turnaje "All stars".


Soupiska družstva:

 • Vyplněnou soupisku družstva zašlete na adresu pořadatele turnaje a sekretariát Českého florbalu nejpozději 7 pracovních dní před turnajem (po tomto termínu je možné měnit soupisku pouze ze zdravotních důvodů). Soupiska bude obsahovat:
  • jméno a příjmení hráče, datum narození, klub, post hráče a číslo dresu - vše vyplnit do formuláře nominace družstva.
  • jednotlivá družstva budou obsahovat maximálně 20 hráčů (18 hráčů a 2 brankáře) a 5 členů realizačního týmu.
  • jméno a příjmení člena realizačního týmu, datum narození, výše trenérské licence, email a telefon.


                                  

                                           Oficiální míček

                  


​​

Obrázek