{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

význam Testování mládeže

Kontrola stavu trénovanosti zatím nemá v Českém florbalu významnější tradici a to i přesto, že testování v jakékoli formě a podobě je běžnou součástí všech významných sportů.

Kondiční připravenost hráče je základem pro realizaci florbalové techniky a pro vyrovnání se s požadavky tréninkového a soutěžního zatěžování. Bez znalosti přesné úrovně kondiční připravenosti hráčů florbalu hrozí, že trenéři budou pouze odhadovat kondiční připravenost a budou sklouzávat k hodnocení hráče jen na základě jeho výkonu v utkání, ale to je informace, s kterou se nedá dále pracovat a lze z ní dedukovat pouze aktuální výkonnost hráči nikoliv však budoucí.

Z výše uvedených důvodů předkládáme soubor doporučených testů, které mohou být uplatněny při zjišťování a ověřování kondiční a florbalové připravenosti. Celý soubor je sestaven z prvků, které jsou zaměřeny na konkrétní pohybové schopnosti a dovednosti potřebné pro realizaci herního výkonu. Prvky
se vzájemně doplňují a jejich kombinace se snaží zachytit komplexní připravenost jednotlivého hráče.

Při vybírání testů byl kladen důraz hlavně na jednoduchost v organizaci a provedení, ale zároveň i na specifičnost, platnost, objektivitu a spolehlivost. Na testové baterii se podílel metodický a reprezentační úsek Českého florbalu, kluboví trenéři a odborníci z vysokých škol.

S pomocí výsledků, které nám trenéři dodají, budeme moci lépe pracovat s naší mládeží na úrovni klubové i reprezentační. Reprezentace bude moci výsledky strategicky používat k individualizaci tréninkového procesu u vybraných hráčů a metodický úsek bude vědět, zda se kondiční připravenost našich hráčů zlepšuje, stagnuje či upadá a podniknout příslušné opatření. 

Předem děkuji za spolupráci při zlepšování florbalové mládeže a Českého florbalu celkově.

Dokumenty ke stažení

testova_baterie_popis_testu_7_10_2019.pdfTestovací baterie - popis testů                     testova_baterie_normy_7_10_2019.pdfNormativní škály pro jednotlivé kategorie

Obrázek