{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PÁDY STRANOU

Účel testu

- Jedná se o test koordinace a silové vytrvalosti specifických svalových skupin.

Pomůcky

- Plná brankářská výstroj, branka, kamera.

Organizace 
- Test realizujeme v hale

Provedení

- Cílem je, aby brankář provedl ze základního brankářského postoje rychlý pád na bok s nataženými pažemi
  a zpevněným tělem a následně provedl návrat bez pomoci rukou zpět do základního brankářského postoje.
- Výchozí pozice je v základním brankářském postoji (nemusí mít brankářskou masku a ochrannou vestu,
  naopak chrániče loktů jsou doporučeny).
- Brankář provede rychlý pád na bok s nataženými pažemi a zpevněným tělem a následně provedl návrat
  bez pomoci rukou zpět do základního brankářského postoje.
- Brankář realizuje 10 pádů do pravé strany a 10 pádů do levé strany souvisle (bez přerušení) s pravidelným
  střídáním z pravé strany na levou a naopak.

Hodnocení

- Hodnocení je realizováno po skončení testu u videa.
- Hodnocena je technika provedení, základní brankářský postoj, koordinace a fyzická kondice.

ZÁKLADNÍ BRANKÁŘSKÝ PŘESUN

Účel testu

- Jedná se o test kvality brankářského postoje během základního, tzv. hokejového, přesunu.

Pomůcky

- Plná brankářská výstroj, branka, kamera.

Organizace
- Test realizujeme v hale s vyznačeným malým
​  a velkým brankovištěm.

Provedení

- Brankář se přesouvá pomocí základního brankářského přesunu (hokejového) na vzdálenost šířky malého
  brankoviště.
- Výchozí pozice brankáře je na jedné straně malého brankoviště.
- Brankář realizuje 10 přesunů do pravé strany a 10 přesunů do levé strany souvisle (bez přerušení)
  s pravidelným střídáním z pravé strany na levou a naopak.

Hodnocení

- Hodnocení je realizováno po skončení testu u videa.
- Hodnocena je technika provedení, základní brankářský postoj, koordinace a fyzická kondice.

BRANKÁŘSKÝ ČTVEREC

Účel testu

- Jedná se o test kvality techniky pohybu brankáře v brankovišti pomocí přesunů.

Pomůcky

- Plná brankářská výstroj, branka, kamera.

Organizace
- Test realizujeme v hale s vyznačeným malým
​  a velkým brankovištěm.

Provedení

- Brankář se přesouvá pomocí brankářských přesunů (je na brankáři, který druh si vybere) od tyče k tyči,
  vpřed, do strany a zpět k tyči.
- Výchozí pozice brankáře je na jedné straně malého brankoviště.
- Brankář realizuje 7 přesunů do čtverce přes pravou nohu. Následuje pauza minimálně 3 minuty a poté
  realizuje 7 přesunů do čtverce přes levou nohu.

Hodnocení

- Hodnocení je realizováno po skončení testu u videa.
- Hodnocena je technika provedení, efektivnost přesunů, základní brankářský postoj, koordinace a fyzická
  kondice.

VÝHOZY

Účel testu

- Jedná se o test orientace v prostoru a přesnosti výhozu.

Pomůcky

- Plná brankářská výstroj, branka, pásmo, kužele,
  míčky, hráč s florbalkou, kamera.

Organizace
- Test realizujeme v hale o rozměrech minimálně
  40m na 20m s vyznačeným velkým a malým
  brankovištěm.

Provedení

- Brankář po přesunu od tyče chytá míček, který mu vzduchem přihrává hráč. Po chytnutí míčku vstane
  a vyhazuje míček po zemi mezi kužele dle předem daného pořadí.
- Výchozí pozice brankáře je v základním postavení u jedné z tyček. Test začíná přesunem brankáře
  k druhé tyči, kde mu hráč přihrává vzduchem míček.
- Brankář po chycení míčku vstává a snaží se výhozem po zemi zasáhnout mezeru mezi kužely.
- Brankář hází 3 míčky do pravých kuželů, 3 do středových kuželů a 3 do levých kuželů.

Hodnocení

- Hodnocení je realizováno po skončení testu u videa.
- Hodnocena je technika provedení a přesnost výhozu.
- Přesný výhoz je ten, který projde po zemi mezi kuželi, bez dotyku kužele.

Obrázek