{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

MANIPULACE S MÍČKEM

Účel testu

- Jedná se o test kvality manipulace hráče s míčkem.

Pomůcky

- Měřící pásmo, stopky, izolepa, kužele, míček.

Organizace
- Test realizujeme v hale.
- Vzdálenost 0,6 metru je brána od vnitřních hran
​  kuželu. Doporučujeme kužele přilepit.

Provedení

- Cílem je realizovat během 45 sekund co nejvíce osmiček s míčkem mezi kužely.
- Hráč si může vybrat, na kterou stranu bude osmičky realizovat.
- Výchozí pozice hráče je s holí a míčkem uprostřed kuželů.
- Hráč začíná na signál a končí po uběhnutí časového limitu.

Hodnocení

- Čas je měřen na stopkách.
- Zaznamenává se počet celých realizovaných osmiček.
- Každý z hráčů má jeden pokus.
- Celý test je snímán kamerou z předního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita provedení, dle
  předem nastavených parametrů.

ILINOIS AGILITY TEST S FLORBALKOU

Účel testu

- Jedná se o test agility (hbitosti), běžecké rychlosti (laterální pohyby a změny směru) a speciální florbalové
  lokomoce.

Pomůcky

- Měřící pásmo, stopky, kužele (kužele musí mít
  výšku minimálně 15 cm a maximálně 30 cm,
  nelze využít kloboučky).

Organizace 

- Test realizujeme v hale.


Provedení

- Hráč obíhá kužele s florbalkou a míčkem v určeném pořadí s cílem zaběhnout stanovenou cestu v co
  nejkratším čase.
- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha a hokejka s míčkem nesmí překračovat startovní
  čáru, zadní noha je za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru.
- Praváci (ti co hrají doprava) startují z pravé strany, leváci (ti co hrají doleva) z levé.
- Konec je po oběhnutí všech kuželů v daném pořadí a proběhnutí pomyslnou cílovou čárou.

Hodnocení

- Čas je měřen pomocí fotobuněk anebo na stopkách dvěma hodnotiteli současně. Výsledný čas je tvořen
  průměrem těchto dvou časů s přesností na setiny sekundy. Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např.
  naměřený čas 14,221 zaokrouhlíme na 14,23).
- Každý z hráčů má dva pokusy. Mezi první a druhým pokusem musí být minimálně 5 minut.
- Zaznamenává se pouze ten lepší výsledek ze dvou pokusů.
- Celý běh je snímán kamerami z bočního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita provedení, dle
  předem nastavených parametrů.

PŘIHRÁVKA Z POHYBU

Účel testu

- Jedná se o test přesnosti přihrávky z pohybu.

Pomůcky

- Měřící pásmo, stopky, kužele kloboučky, izolepa,
  mantinely, míčky.

Organizace
- Test realizujeme v hale, ve které je možno postavit
  hřiště 40 m na 20 m.
- Vzdálenost 0,5 metru je brána od středu kuželu.
  Doporučujeme kužele přilepit.

Provedení

- Cílem je realizovat 10 přihrávek v co nejkratším čase a s co největší přesností.
  Přesnost se určuje podle kuželů, mezi kterými přihrávka projede.
- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je
  za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru.
- Hráč vybíhá na povel pro míček k mantinelu a po jeho získání běží zpět do vymezeného prostoru
  (3 metry za půlkou), kde v běhu přihrává míček mezi cílové kužele. Tento postup je opakován 10x.
- Test realizujeme z obou stran vždy minimálně s 3 minutovou pauzou.

Hodnocení

- Čas je měřen na stopkách.
- Přesnost přihrávky hodnotí odpovědná osoba dle následujících pravidel:
     · Míček musí mezi kuželi projet po zemi,
     · Bodově ohodnocena je přesnost přihrávky
          × Prostřední kužel (zelený) – 5 bodů
          × Vedlejší kužel (modrý a zelený) – 3 body
          × Okrajový kužel (fialový a modrý) – 1 bod
          × Mimo – 0 bodů
- V případě trefení kuželu je pokus započítáván jako „horší“, například: pokud se míček dotkne zeleného
  kuželu, tak hráč získává pouze 3 body, pokud se míček dotkne modrého kuželu, tak pouze 1 bod.
- Každý z hráčů má jeden pokus.
- Celý test je snímán kamerami z čelního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita provedení, dle
  předem nastavených parametrů.

STŘELBA

Účel testu

- Jedná se o test přesnosti střelby z pohybu.

Pomůcky

- Měřící pásmo, stopky, kužele, míčky, mantinel, snižovač brány 15 cm a brankáře „plachtu“.

Organizace

- Test realizujeme v hale.
- V brance je u žákyň a mladších žáků pouze mantinel (postaven tak, aby nešlo vstřelit branku po zemi).
- V brance je u dorostenek a starších žáků pouze mantinel (postaven tak, aby nešlo vstřelit branku po zemi)
  a nahoře snižovač.
- V brance u dorostenců je v brance natažený brankář „plachta“.

Provedení

Střelba 1
- Cílem je realizovat pět úspěšných střeleckých pokusů za sebou v co nejkratším čase.
- Výchozí pozice je ve střehovém postoji mezi kuželi, obě nohy a hokejka s míčkem musí být před půlicí
  čárou a prvním krokem musí hráč překročit půlící čáru.
- Hráč začíná s míčkem na florbalce a střílí zápěstím nebo příklepem před pomyslnou čárou mezi dvěma
  kuželi. 
- Konec je po pěti střeleckých pokusech.

Střelba 2
- Cílem je realizovat pět úspěšných střeleckých pokusů za sebou v co nejkratším čase.
- Hráč střílí pouze z té strany, kde má střelbu po ruce.
- Výchozí pozice je ve střehovém postoji v zadním rohu velkého brankoviště, hráč musí být oběma nohama
  v brankovišti a prvním krokem musí hráč opustit brankoviště.
- Hráč vyráží bez míčku, v běhu si bere připravený míček v rohu, obíhá kužele a střílí tahem před pomyslnou
  čárou mezi dvěma středovými kuželi.
- Konec je po pěti střeleckých pokusech.
- Hráč realizuje střelbu na stanovišti nejdříve po 3 minutách od absolvování Střelby 1.

Hodnocení

- Hodnocena je úspěšnost zakončení – zda hráč vstřelil branku bez přešlapu.
- Hodnocen je čas za jak dlouho absolvoval 5 střeleckých pokusů s přesností na celé sekundy. Čas je měřen
  na stopkách. Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 36,2 zaokrouhlíme na 37).
- Každý z hráčů má jeden pokus u každého střeleckého stanoviště.
- Celý běh je snímán kamerami z čelního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita provedení, dle
  předem nastavených parametrů.

Obrázek