{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

SPRINT 5 X 10 METRŮ

Účel testu

- Jedná se o test opakované akcelerační běžecké rychlosti a startovní síly.

Pomůcky

- Měřící pásmo, kužele, fotobuňky, izolepa.

Organizace

- Test realizujeme v hale.

Provedení

- Cílem je zaběhnout vzdálenost v co nejkratším čase.

- Hráči běží 5 x 10 metrů, odpočinek mezi jednotlivými běhy je 30 sekund.

- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je
  za první. Prvním krokem musí hráč překročit startovní čáru.

Hodnocení

- Výsledek je součet všech pěti dosažených časů.
- Čas měříme za pomoci fotobuněk s přesností na setiny sekundy.
   Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 4,223 zaokrouhlíme na 4,23).
- Každý z hráčů má jeden pokus.
​- Celý běh je snímán kamerami z bočního a čelního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita
   provedení, dle předem nastavených parametrů.

UPOZORNĚNÍ
Bez použití fotobuněk test nerealizujte, protože jeho výsledky nebudou validní.
Pro zapůjčení fotobuněk prosím kontaktujte Karolínu Snopovou.

SPRINT 20 METRŮ

Účel testu

- Jedná se o test akcelerace, sprinterské výbušnosti a techniky sprintu a běžeckého kroku.

Pomůcky

- Měřící pásmo, kužele, fotobuňky, izolepa.

Organizace

- Test realizujeme v hale.

Provedení

- Cílem je zaběhnout vzdálenost v co nejkratším čase.
- Hráči běží 20 metrů.
- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je
  za první. Prvním krokem musí hráč překročit startovní čáru. 

Hodnocení

- Čas měříme za pomoci fotobuněk.
- Zaznamenává se čas doběhu hráče s přesností na setiny sekundy.
  Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 4,223 zaokrouhlíme na 4,23).
- Každý z hráčů má dva pokusy. Zaznamenává se pouze lepší výsledek.
- Celý běh je snímán kamerami z bočního a čelního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita
   provedení, dle předem nastavených parametrů.

UPOZORNĚNÍ
Bez použití fotobuněk test nerealizujte, protože jeho výsledky nebudou validní.
Pro zapůjčení fotobuněk prosím kontaktujte Karolínu Snopovou.

SKOK Z MÍSTA      

Účel testu

- Jedná se o test dynamické explozivní silové schopnosti dolních končetin.

Pomůcky

- Měřící pásmo, kužele.

Organizace

- Test realizujeme v hale.

Provedení

- Hráč skáče z místa s cílem doskočit co nejdále od odrazové čáry.
- Základní postavení je mírný stoj rozkročný (na šíři ramen), špičky nohou těsně u odrazové čáry, nohy
  rovnoběžně vedle sebe. Nohy se vzájemně nedotýkají.
- Odraz musí být proveden snožmo – povolen je podřep a švih paží.

Hodnocení

- Délku skoku měříme v centimetrech od odrazové čáry k místu dotyku bližší paty (nebo jiné části těla),
  vzdálenost se měří na kolmici.
- Každý z hráčů má dva pokusy. Zaznamenává se pouze ten lepší výsledek ze dvou pokusů. 
- Celý skok je snímán kamerou z bočního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita provedení, dle
​  předem nastavených parametrů.

SPRINT 6 x 40 METRŮ

Účel testu

- Jedná se o test opakované anaerobní účinnosti.

Pomůcky

- Měřící pásmo, kužele, fotobuňky, kamera, izolepa.

Organizace

- Test realizujeme v hale.

Provedení

- Cílem je zaběhnout vzdálenost v co nejkratším čase.
- Hráči běží 20 metrů k cílové čáře a 20 metrů zpět ke startovní čáře.
- Hráč běží 6x vždy s 30 sekundovou pauzou mezi jednotlivými úseky.
- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je
  za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru. 

Hodnocení

- Čas měříme za pomoci fotobuněk s přesností na setiny sekundy.
- Zaznamenává se čas jednotlivých úseků po doběhu hráče a celkový čas všech šesti běhů.
  Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 4,223 zaokrouhlíme na 4,23).
- Každý z hráčů má jeden pokus.
- Celý běh je snímán kamerami z bočního a čelního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita
  provedení, dle předem nastavených parametrů.

UPOZORNĚNÍ
Bez použití fotobuněk test nerealizujte, protože jeho výsledky nebudou validní.
Pro zapůjčení fotobuněk prosím kontaktujte Karolínu Snopovou.

ILLINOIS AGILITY BEZ FLORBALKY

Účel testu

- Jedná se o test agility (hbitosti) a běžecké rychlosti (laterální pohyby a změny směru).

Pomůcky

- Měřící pásmo, stopky, kužele (kužele musí mít
  výšku minimálně 15 cm a maximálně 30 cm,
  nelze využít kloboučky).

Organizace 

- Test realizujeme v hale.


Provedení

- Hráč obíhá kužele v určeném pořadí s cílem zaběhnout stanovenou cestu v co nejkratším čase.
- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je
  za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru.
- Praváci (ti co hrají doprava) startují z pravé strany, leváci (ti co hrají doleva) z levé.
- Konec je po oběhnutí všech kuželů v daném pořadí a proběhnutí pomyslnou cílovou čárou.

Hodnocení

- Čas je měřen pomocí fotobuněk anebo na stopkách dvěma hodnotiteli současně. Výsledný čas při měření
  na stopkách je tvořen průměrem těchto dvou časů s přesností na setiny sekundy. Zaokrouhlujeme
  atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 14,221 zaokrouhlíme na 14,23).
- Každý z hráčů má dva pokusy. Mezi první a druhým pokusem musí být minimálně 5 minut pauza.
  Zaznamenává se pouze ten lepší výsledek ze dvou pokusů.
- Celý běh je snímán kamerami z bočního a čelního pohledu. Ze záznamu bude hodnocena kvalita
​  provedení, dle předem nastavených parametrů.

POČET SHYBŮ

Účel testu

- Jedná se o test silové vytrvalosti svalstva horních končetin a pletence ramenního.

Pomůcky

- Hrazda, židle (nebo pomocník).

Organizace

- Test realizujeme na doskočné hrazdě.
- Nelze využít žebřiny.

Provedení

- Doskočná hrazda s držením nadhmatem (palec v opozičním postavení).
- Cílem je realizovat maximální počet „správných“ shybů.
- Správný shyb je realizován z visu na natažených rukou do pozice, kdy je brada nad hrazdou, a kdy jsou
  k pohybu použity pouze svaly horní poloviny těla (bez jakékoliv dopomoci švihnutím nohou apod.).

Hodnocení

- Počítáme pouze „správně“ provedené shyby, dle instrukcí výše.
- Každý z hráčů má jeden pokus.


VÝDRŽ VE SHYBU

Účel testu

- Jedná se o test silové vytrvalosti svalstva horních končetin a pletence ramenního.

Pomůcky

- Hrazda, židle (nebo pomocník).

Organizace

- Test realizujeme na doskočné hrazdě.
- Nelze využít žebřiny.

Provedení

- Doskočná hrazda s držením nadhmatem (palec v opozičním postavení).
- Cílem je vydržet co nejdéle ve „správném“ shybu.
- Správný shyb je počítán ve chvíli, kdy je brada nad hrazdou, kolena a kotníky spojeny a dolní končetiny
  propnuty.

Hodnocení

- Zaznamenává se čas, po který realizuje hráč výdrž ve správném shybu, dle instrukcí výše.
- Test je ukončen, když se brada dotkne hrazdy nebo poklesne pod ní.
- Čas měříme za pomoci stopek s přesností na celé sekundy.
  Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 36,2 zaokrouhlíme na 37).
- Každý z hráčů má jeden pokus.

BĚH 2x45´´

Účel testu

- Jedná se o test specifické krátkodobé rychlostní vytrvalosti, který hodnotí hráčovu laktátovou toleranci
  a tempovou vytrvalost.

Pomůcky

- Stopky, kužele (kužele musí mít výšku minimálně
  15 cm a maximálně 30 cm, nelze využít kloboučky).

Organizace 
- Test realizujeme v hale.

Provedení

- Hráč realizuje běh s cílem dosáhnout maximálního počtu metrů během 45 sekund, poté má hráč 1 minutu
  pauzu a běží znovu po dobu 45 sekund. Sekundárním cílem je, aby vzdálenost mezi prvním a druhým
  pokusem byla co nejkratší.
- Hráč běží do „osmičky“ tak, aby při obíhání kuželu byl oběma nohama za kuželem.
- Hráč může držet hokejku oběma a nebo jen horní rukou, ale ruka musí hokejku držet stejně, jaké je
  skutečné držení hole při hře.
- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je
  za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru. 

Hodnocení

- Uběhnutá vzdálenost se měří s přesností na celé metry. Pokud hráč započne další metr a kvůli časovému
  limitu nedokončí, tak zaokrouhlujeme výsledný počet metrů směrem dolu na celé metry (např. naměřená
  vzdálenost 154,8 m zaokrouhlíme na 154 m).
- Hráči se počítá počet zaběhnutých metrů za 45 sekund.
- Každý z hráčů má jeden pokus.

BĚH NA 3000 / 1000 METRŮ

Účel testu

- Jedná se o test aerobní kapacity organismu.

Pomůcky

- Stopky, atletický ovál (případně jiná vhodná
  trasa o dané délce).

Organizace
- Test realizujeme venku.

Provedení

- Hráč realizuje běh s cílem uběhnout vzdálenost 3000 / 2000 / 1000 metrů v co nejkratším čase.
- Výchozí pozice je v polovysokém startu, přední noha nesmí překračovat startovní čáru, zadní noha je
  za první. Prvním krokem hráč musí překročit startovní čáru.
- Na startovní povel hráč vyběhne a snaží se bez přerušení co nejdříve překonat stanovený úsek.
  V průběhu testu je dovoleno střídat chůzi a běh, není ovšem dovoleno zastavit.
- Čas se zastavuje ve chvíli, kdy hráč překoná stanovenou vzdálenost.

Hodnocení

- Čas měříme za pomoci stopek s přesností na celé sekundy.
  Zaokrouhlujeme atleticky, tj. „nahoru“ (např. naměřený čas 11:40,2 zaokrouhlíme na 11:41).
- Každý z hráčů má jeden pokus. 

Obrázek