{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek

DLOUHODOBÁ PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ

SMYSL PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ
  • Mapování hráčů pro účely reprezentace
  • Výběr hráčů na Kemp talentované mládeže a do širší reprezentace U17 - zodpovídá reg. metodik
  • Vzájemné porovnání schopností a dovedností hráčů - finálový turnaj a testování
  • Vzdělávání hráčů - výběr aktuálních témat potřebných pro hráče - pravidla, warm-up, výživa aj.
  • Zaměření pozornosti hráčů dovednosti, které aktuálně reprezentace postrádá - viz cíle tréninků


CÍLE TRÉNINKŮ
  • Aktivní hra se zapojením všech hráčů na hřišti
  • Útočící hráč s míčkem
    • Rozvoj „klidu“ na míčku i v náročných situacích
    • Rozvoj „nebezpečnosti“ hráče = všichni chtějí dát gól + podpora střelby z první
  • Útočící hráč bez míčku
    • Zapojení se do hry formou
      • Hledání volného prostoru v nebezpečných prostorech (střed hřiště)
      • Vytváření volného prostoru pro hráče s míčkem
      • Vytváření volného prostoru pro jiného hráče bez míčku


Primárním cílem tréninků není!!
  • Zvýšení kondičních schopností
  • Učení herních rozestavení a systémů
  • Zdokonalování obranné hry


CÍLE TESTOVÁNÍ
  • Dlouhodobé porovnávání stavu trénovanosti jednotlivých hráčů
  • Sledování rozdílů mezi jednotlivými regiony pro lepší zacílení vzdělávacích seminářů pro trenéry

KONKRÉTNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
  • Region Karlovarská s Plzeňský - ZDE
  • Region Ústecký a Liberecký - ZDE
  • Region Praha a Střední Čechy - ZDE
  • Region Královehradecký a Pardubický - ZDE
  • Region Vysočina a Jižní Čechy - ZDE
  • Region Jihomoravský a Zlínský - ZDE
  • Region Olomoucký a Moravskoslezský - ZDE

KONTAKTNÍ OSOBA
  • Regionální metodik je zodpovědný za kvalitu vedení regionální tréninků a nominaci hráčů
  • Koordinátor regionu ve spolupráci s regionálním metodikem zajišťuje organizaci jednotlivých tréninků