{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek

DLOUHODOBÁ PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ

SMYSL PRÁCE S TALENTOVANOU MLÁDEŽÍ
 • Mapování hráčů pro účely reprezentace
 • Výběr hráčů na Kemp talentované mládeže a do širší reprezentace U17 - zodpovídá reg. metodik
 • Vzájemné porovnání schopností a dovedností hráčů - finálový turnaj a testování
 • Vzdělávání hráčů - výběr aktuálních témat potřebných pro hráče - pravidla, warm-up, výživa aj.
 • Zaměření pozornosti hráčů dovednosti, které aktuálně reprezentace postrádá - viz cíle tréninků


CÍLE TRÉNINKŮ
 • Aktivní hra se zapojením všech hráčů na hřišti
 • Útočící hráč s míčkem
  • Rozvoj „klidu“ na míčku i v náročných situacích
  • Rozvoj „nebezpečnosti“ hráče = všichni chtějí dát gól + podpora střelby z první
 • Útočící hráč bez míčku
  • Zapojení se do hry formou
   • Hledání volného prostoru v nebezpečných prostorech (střed hřiště)
   • Vytváření volného prostoru pro hráče s míčkem
   • Vytváření volného prostoru pro jiného hráče bez míčku


Primárním cílem tréninků není!!
 • Zvýšení kondičních schopností
 • Učení herních rozestavení a systémů
 • Zdokonalování obranné hry


CÍLE TESTOVÁNÍ
 • Dlouhodobé porovnávání stavu trénovanosti jednotlivých hráčů
 • Sledování rozdílů mezi jednotlivými regiony pro lepší zacílení vzdělávacích seminářů pro trenéry

KONKRÉTNÍ ORGANIZAČNÍ INFORMACE
 • Region Karlovarská s Plzeňský - ZDE
 • Region Ústecký a Liberecký - ZDE
 • Region Praha a Střední Čechy - ZDE
 • Region Královehradecký a Pardubický - ZDE
 • Region Vysočina a Jižní Čechy - ZDE
 • Region Jihomoravský a Zlínský - ZDE
 • Region Olomoucký a Moravskoslezský - ZDE

KONTAKTNÍ OSOBA
 • Regionální metodik je zodpovědný za kvalitu vedení regionální tréninků a nominaci hráčů
 • Koordinátor regionu ve spolupráci s regionálním metodikem zajišťuje organizaci jednotlivých tréninků

​​