{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

ROPOZICE K POŘÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ 
DOROSTENCŮ PRO SEZONU 2019/2020


Finální propozice k turnaji 

Termín konání

10. - 12. ledna 2020

Pořadatel

Turnaj regionálních výběrů dorostenců proběhne na jednom místě a pořadatelem je:

  • region Olomoucký a Moravskoslezský


Kategorie:

Dorostenci (narození 1. 1. 2003 až 31. 12. 2004).

Hráč, který je na hostování v oddíle mimo region svého mateřského klubu se může rozhodnout, který region bude reprezentovat.

Účastníci:

Turnaje dorostenců se účastní šestnáct družstev (každý kraj bude mít na turnaji svého zástupce, další dva budou zahraniční účastníci).

Hrací systém:

Dvoudenní turnaj hraný systémem 5+1, detailní rozpis utkání a hrací systém nahlásí pořadatel jednotlivým regionálním výběrům, regionálním sekretariátům a sekretariátu Českého florbalu nejpozději do 30. 10. 2019.

Hrací čas:

3 x  10 minut čistý čas

Rozměr hřiště:

40 x 20 metrů.
Pokud KVM nerozhodne jinak, tak je nutné zajistit speciální florbalový povrch na celou dobu pořádání turnaje.

Čekací doba:

Maximální čekací doba je 10 minut.

Pořadí ve skupině:

Je určeno podle následujících kritérií: počet bodů, počet bodů ze vzájemných utkání, větší brankový rozdíl a potom větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání, větší brankový rozdíl a následně větší počet vstřelených branek ze všech utkání, los.

Složení skupin:

Složení obou skupin bude určeno na základě rozhodnutí KVM.

Rozhodčí:

Nominuje KRD Českého florbalu. Odměna 250,- Kč / utkání / rozhodčí.

Finanční zabezpečení:

Náklady na uspořádání turnaje nese Český florbal z rozpočtu KVM dle směrnice pro pořádání mládežnických turnajů a těchto propozic. Účast jednotlivého výběru hradí plně regionální florbalová unie partnerských krajů.

Doprava:

Dopravu zajišťuje a hradí florbalová unie partnerských krajů.

Doprovodný program:

Doprovodný program turnaje je plně v kompetenci pořadatele.

Ceny:

  • družstva na 1. - 3. místě obdrží poháry a medaile, ostatní účastníci dostanou pamětní talíř a účastnické medaile.

  • po každém zápase bude vyhlášen a oceněn nejlepší hráč každého družstva.

  • na konci turnaje bude vyhlášena a oceněna nejlepší šestice hráčů turnaje "All stars".

  • tři vybraní dorostenci budou nominováni na kemp talentované mládeže a jejich účast uhradí KVM ze svého rozpočtu.

Soupiska družstva:

Vyplněnou soupisku družstva zašlete na adresu pořadatele turnaje a sekretariát Českého florbalu nejpozději 30 dní před turnajem (po tomto termínu je možné měnit soupisku pouze ze zdravotních důvodů). Soupiska bude obsahovat:

- jméno a příjmení hráče, datum narození, oddíl, post hráče a číslo dresu - vše vyplnit do formuláře nominace týmu.
- jednotlivý výběr bude obsahovat 17 hráčů (2 brankáře a 15 hráčů) a dva trenéry.
- jméno a příjmení trenéra, datum narození, výše trenérské licence, email a telefon.


                                       


                        ​                 

      
Hrací místo:

bude upřesněno

    


   


 ​

ÚČASTNÍCI                                               


výběr kraje Praha

výběr Středočeského kraje

výběr Libereckého kraje

výběr Ústeckého kraje

výběr Plzeňského kraje

výběr Karlovarského kraje

výběr Kraje Vysočina

výběr Jihočeského kraje

výběr Pardubického kraje

výběr Královéhradeckého kraje

výběr Jihomoravského kraje

výběr Zlínského kraje

výběr Olomouckého kraje

​výběr Moravskoslezského kraje


Ubytování

Všechny výběry mají zajištěno ubytování ve standardních ubytovnách. Úhradu ubytování zajišťuje Český florbal z rozpočtu KVM. Na jeden výběr se počítá s maximálně 19 lůžky.


Stravování

Všechny výběry mají zajištěno stravování po celou dobu akce. Úhradu stravy zajišťuje v předem dohodnutém množství Český florbal z rozpočtu KVM. Na jeden výběr se počítá s maximálně 19 účastníky.


Rozlosování turnaje :


bude upřesněnoKontaktní osoby
  • pořadatel turnaje                                   Robert Segeťa, segeta@ceskyflorbal.cz, 777 687 711


Obrázek