{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

PROPOZICE K POŘÁDÁNÍ REGIONÁLNÍCH VÝBĚRŮ
DOROSTENEK ​PRO SEZONU 2019/2020


Finální propozice k turnaji Termín konání

30. - 31. května 2020

Pořadatel

region Královéhradecký a Pardubický

Kategorie:

Dorostenky (narozené 1. 1. 2003 až 31. 12. 2004).

Hráčka, která je na hostování v oddíle mimo region svého mateřského klubu se může rozhodnout, který region bude reprezentovat.

Účastníci:

Turnaje dorostenek se účastní osm družstev:
  • jeden výběr každého regionu (celkem 7 družstev).

  • osmým družstvem bude zahraniční účastník (v případě změny bude nalezena adekvátní náhrada).

Hrací systém:

Detailní rozpis utkání nahlásí sekretář pořádajícího regionu ostatním sekretářům a sekretariátu Českého florbalu nejpozději do 31. 3. 2020.

Hrací čas:

3 x 10 minut čistý čas

Rozměr hřiště:

36 x 18 metrů.
Čekací doba:

Maximální čekací doba je 10 minut.

Pořadí ve skupině:

Je určeno podle následujících kritérií: počet bodů, počet bodů ze vzájemných utkání, větší brankový rozdíl a potom větší počet vstřelených branek ze vzájemných utkání, větší brankový rozdíl a následně větší počet vstřelených branek ze všech utkání, los.

Složení skupin:

Složení obou skupin bude určeno na jednání KVM dle výsledků loňského ročníku.

Rozhodčí:

Nominuje regionální KRD pořadatele. Odměna 200 Kč / utkání / rozhodčí.

Finanční zabezpečení:

Náklady na uspořádání turnaje nese Český florbal z rozpočtu KVM dle směrnice pro pořádání mládežnických turnajů a těchto propozic. Účast jednotlivého výběru hradí plně regionální florbalová unie partnerských krajů.

Doprava:

Dopravu zajišťuje a hradí florbalová unie partnerských krajů.

Doprovodný program:

Doprovodný program turnaje je plně v kompetenci pořadatele.
Ceny:

- vítěz turnaje získává titul Nejlepší regionální výběr dorostenek České republiky 2020.

- družstva na 1. – 3. místě obdrží poháry a medaile, ostatní účastnice dostanou účastnické medaile.

- po každém zápase bude vyhlášena a oceněna nejlepší hráčka každého družstva.

- na konci turnaje bude vyhlášena a oceněna nejlepší šestice hráček turnaje "All stars".

Soupiska družstva:

Vyplněnou soupisku družstva zašlete na adresu pořadatele turnaje a sekretariát Českého florbalu nejpozději 30 dní před turnajem (po tomto termínu je možné měnit soupisku pouze ze zdravotních důvodů). Soupiska bude obsahovat:

- jméno a příjmení hráčky, datum narození, oddíl, post hráčky a číslo dresu - vše vyplnit do formuláře nominace týmu.
- jednotlivý výběr bude obsahovat 17 hráček (2 brankářky a 15 hráček) a dva trenéry.
- jméno a příjmení trenéra, datum narození, výše trenérské licence, email a telefon.


                                                       


bude upřesněno

    

SKUPINA A
 
SKUPINA B
Ubytování

Všechny výběry mají zajištěno ubytování ve standardních ubytovnách. Úhradu ubytování zajišťuje Český florbal z rozpočtu KVM. Na jeden výběr se počítá s maximálně 19 lůžky.


Stravování

Všechny výběry mají zajištěno stravování po celou dobu akce. Úhradu stravy zajišťuje v předem dohodnutém množství Český florbal z rozpočtu KVM. Na jeden výběr se počítá maximálně s 19 účastníky.


Rozlosování turnaje

bude upřesněno


Kontaktní osoby                              
  • pořadatel turnaje                                   
  • sekretariát Českého florbalu                 Denisa Franzeová, franzeova@ceskyflorbal.cz, 737 203 860
Obrázek