{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Certifikované vybavení

Český florbal musí dle předpisů Mezinárodní florbalové federace (IFF) vyžadovat, aby se v soutěžích, které ČF pořádá, používalo pouze vybavení, které je schválené a certifikované IFF.

Certifikované vybavení je označeno tímto symbolem:

ČF chce oddíly tedy důrazně upozornit, aby co se týká hokejek, brankářských masek, mantinelů, branek a míčků, měly toto pravidlo na paměti a informovaly svá družstva a hráče o nutnosti používat pouze certifikovaný materiál.

Bylo by velice vhodné, aby se tyto informace dostávaly prostřednictvím oddílů i k provozovatelům sportovních hal a dalších sportovišť. Pro rozvoj florbalu je velice důležité, že i tyto subjekty dnes realizují nákupy florbalového vybavení a je tedy naprosto nutné, aby veškeré vybavení splňovalo patřičné nároky, které zaručí i maximální možnou bezpečnost u všech florbalových aktivit.

Platí následující pravidla:

  • Za materiál podléhající povinnosti certifikace se považují: mantinely, branky, míčky, hokejky a masky brankáře a jejich mřížky.
  • Neoznačené mantinely a branky není možné používat při soutěžních utkáních. Pokud pořadatel soutěžního utkání nezajistí schválené mantinely nebo branky - bude mu udělena pořádková pokuta dle sazebníku pořádkových pokut.
  • Soutěžní utkání všech úrovní je možné hrát pouze s míčky označenými IFF. Pokud pořadatel soutěžního utkání nezajistí schválené míčky, bude mu udělena pořádková pokuta dle sazebníku pořádkových pokut.
  • Hráči či brankáři, kteří budou při soutěžním utkání používat hokejky neoznačené certifikací IFF či obličejové masky neoznačené certifikací IFF či CE budou vyloučeni do konce utkání.
  • Jakékoliv řádně certifikované mantinely je možné používat pouze v případě, že jejich stav neohrožuje zdraví účastníků soutěží.

Dotazy k těmto pravidlům směřujte na e-mail souteze@ceskyflorbal.cz.
Databázi certifikovaného vybavení můžete najít na webu IFF (v angličtině).


​​

Obrázek