{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Arbitrážní řád

Arbitrážní řád je ke stažení ve formátu pdf:

arbitrazni_rad.pdfArbitrážní řád  (1,7 MB)

Arbitrážní řád obsahuje:

Preambule
1. Pravomoc k projednání a rozhodnutí sporu
2. Složení a volba členů arbitrážní komise
3. Senát arbitrážní komise
4. Návrh na zahájení řízení, vedení řízení
5. Účastníci řízení
6. Součinnost orgánů a funkcionářů ČF
7. Jednání před senátem arbitrážní komise
8. Dohoda stran
9. Rozhodnutí
10. Doručování, běh lhůt
11. Odvolání
12. Výkon rozhodnutí arbitrážní komise
13. Závěrečné ustanovení


​​

Obrázek