{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

ZMĚNY V PRAVIDLECH 2018

Vývoj pravidel florbalu má na starosti mezinárodní florbalová federace. Pravidla se upravují vždy jednou za 4 roky, poslední úprava platí od 1.7.2018.

I přes přesvědčení, že v práci s pravidly florbalu bylo přes poměrně krátkou historii florbalu dosaženo velkého posunu, je si IFF dobře vědoma toho, že stále mohou existovat některé nedostatky a mezery, které bude třeba upravit předtím, než budeme mít opravdu „dokonalá“ pravidla.

Každý účastník hry by si měl pečlivě pročíst celá pravidla. Je důležité, aby utkání byla co nejzábavnější, bezpečná, férová a byla snadno pochopitelná hráči, trenéry, rozhodčími, diváky a zástupci médií.

Budeme vděční za jakékoliv podněty, nápady či konstruktivní kritiku, která pomůže další práci. Je třeba si uvědomit, že pravidla se budou muset i nadále měnit v souladu s rychlým vývojem stylu hry.

Je třeba vzít na vědomí, že pravidla jsou stejně platná pro mužský i ženský florbal a to ve všech úrovních soutěží. Jediným důvodem pro používání mužského rodu v textu je zajištění jeho maximální jednoduchosti.

Pravidla uvádí, že veškeré vybavení musí být příslušně označeno. Značky na mantinelech, bránách, florbalkách, míčcích a nově i na mřížách masek brankářů jsou poměrně snadno pochopitelné, protože jejich součástí je logo IFF.

Pokud se jedná o osobní ochranné pomůcky, jako jsou obličejové masky a ochranné brýle, ty jsou certifikovány značkou CE a nemusí tak být označeny známkou IFF.

Oddílům, týmům nebo hráčům, kteří se rozhodnou používat ochranné brýle, IFF doporučuje takové, které jsou schváleny pro florbal, což vyplývá z označení CE a textu „Recommended by IFF" tj. „doporučeno IFF“.

IFF doporučuje Národním asociacím zavést v období platnosti těchto Pravidel povinné používání ochranných brýlí pro hráče mladší 17 let a během stejného období doporučit používání ochranných brýlí hráčům mladších 19 let.

Stručný výtah změn pravidel naleznete zde.

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na e-mail pravidla@ceskyflorbal.cz.

Výtah změněných pravidel s vyznačenými úpravami je ke stažení ve formátu pdf:

Výpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2018


​​

Obrázek