{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Výkonný výbor Královéhradeckého a Pardubického kraje

Výkonný výbor plní především úkoly mu uložené regionální Valnou hromadou a naplňuje na regionální úrovni poslání ČF v oblasti řízení soutěží, vnitřních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady nebo které si Valná hromada nevyhradila.

Výkonný výbor

Hejtmani

Petr DrahoňovskýPetr Drahoňovský
+420 736 490 370
drahonovsky@ceskyflorbal.cz
Renáta TyplováRenáta Typlová
+420 775 253 775
typlova@ceskyflorbal.cz

Členové

Jakub VlčekJakub Vlček
+420 728 959 647
vlcekjakub@seznam.cz
Tomáš VidlákTomáš Vidlák
+420 604 535 956
tomas.vidlak@seznam.cz
Tomáš PokornýTomáš Pokorný
+420 604 898 770
pokorny.tomas@fbchk.cz
Aleš DejdarAleš Dejdar
+420 733 465 531
ales.dejdar@atlas.cz

Kalendář akcí


Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
Jednání VV13. 12. 2021Jednání VVČeský florbal Královéhradecký a Pardubický krajSportpark HIT>

Zápisy z VV - sezóna 2021-2022

Zápis VV_V01-19-07-21.pdf1. Zápis 19-07-2021 (231,7 KB)

Zápis VV_V02-06-09-21.pdf2. Zápis 06-09-2021 (459,0 KB)

Zápis VV_V03-18-10-21.pdf3. Zápis 18-10-2021 (679,4 KB)

Zápis VV_V04-15-11-21.pdf4. Zápis 15-11-2021 (739,7 KB)


Zápisy z VV - sezóna 2020-2021

Zápis z VV_V1-08-07-20.pdf1. Zápis 08-07-2020 (469,8 KB)

Zápis z VV_V2-31-08-20.pdf2. Zápis 31-08-2020 (369,6 KB)

Zápis z VV_V3-06-10-20.pdf3. Zápis 06-10-2020 (403,2 KB)

Zápis z VV_V4-03-11-20.pdf4. Zápis 04-11-2020 (372,6 KB)

Zápis z VV_V5-01-12-20.pdf5. Zápis 01-12-2020 (374,9 KB)

Zápis z VV_V6-18-01-21.pdf6. Zápis 18-01-2020 (460,9 KB)

Zápis z VV_V7-22--02-21.pdf7. Zápis 22-02-2021 (713,4 KB)

Zápis z VV_V8-30-03-21.pdf8. Zápis 30-03-2021 (400,6 KB)

Zápis z VV_V9-11-05-21.pdf9. Zápis 11-05-2021 (374,6 KB)

Zápis z VV_V10-08-06-21.pdf10. Zápis 08-06-2021 (384,9 KB)


Zápisy z VV - sezóna 2019-2020

Zápis VV_V1-04-09-19.pdf1. Zápis 04-06-19 (446,9 KB)

Zápis VV_V2-16-10-19.pdf2. Zápis 16-10-19 (420,5 KB)

Zápis VV_V3-13-11-19.pdf3. Zápis 13-11-19 (388,8 KB)

Zápis VV_V4-11-12-19.pdf4. Zápis 11-12-19  (385,3 KB)

Zápis VV_V5-09-01-20.pdf5. Zápis 08-01-20 (208,6 KB)

Zápis VV_V6-12-02-20.pdf6. Zápis 12-02-20 (387,3 KB)

Zápis VV_V7-11-03-20.pdf7. Zápis 10-03-20 (426,5 KB)

Zápis VV_V8-22-04-20.pdf8. Zápis 22-04-20 (337,1 KB)

Zápis VV_V9-09-06-20.pdf9. Zápis 09-06-20 (271,0 KB)


Zápisy z VV - sezóna 2018-2019

Zápis 1-05-09-18.pdf 1. Zápis 05-19-18 (139,1 KB)

Zápis VV_V7-11-03-20.pdf 2. Zápis 11-03-20 (426,5 KB)

Zápis 3-07-11-18.pdf 3. Zápis 07-11-18 (337,2 KB)

Zápis 4-12-12-18.pdf 4. Zápis 12-12-18 (375,0 KB)

Zápis 5-30-01-19.pdf 5. Zápis 30-01-19 (380,0 KB)

Zápis 6-20-02-19.pdf 6. Zápis 20-02-19 (335,5 KB)

Zápis 7-01-04-19.pdf 7. Zápis 01-04-19 (335,7 KB)

Zápis 8-25-04-19.pdf 8. Zápis 25-04-19 (317,6 KB)


Zápisy z VV - sezóna 2017-2018

Zápis 1-05-09-17.pdf 1. Zápis 05-09-16 (133,7 KB)

Zápis 2-11-10-16.pdf 2. Zápis 10-10-17 (127,7 KB)

Zápis 3-07-11-17.pdf 3. Zápis 07-11-17 (164,7 KB)

Zápis 4-27-11-17.pdf 4. Zápis 27-11-17 (132,8 KB)

Zápis 5-09-01-18.pdf 5. Zápis 09-01-18 (107,8 KB)

Zápis 6-13-02-18.pdf 6. Zápis 13-02-18 (133,3 KB)

Zápis 7-13-03-18.pdf 7. Zápis 13-03-18 (130,1 KB)

Zápis 8-10-04-18.pdf 8. Zápis 10-04-18(129,5 KB)

Zápis 9-24-04-18.pdf 9. Zápis 24-04-18 (93,3 KB)


Zápisy z VV - sezóna 2016-2017

Zápis 1-12-09-16.pdf 1. Zápis 12-09-16 (108,1 KB)

Zápis 2-11-10-16.pdf 2. Zápis 12-10-16 (101,3 KB)

Zápis 3-08-11-16.pdf 3. Zápis 08-11-16 (161,9 KB)

Zápis 4-06-12-16.pdf 4. Zápis 06-12-16 (193,7 KB)

Zápis 5-10-01-17.pdf 5. Zápis 10-01-17(108,7 KB)

Zápis 6-14-02-17.pdf 6. Zápis 14-02-17 (134,0 KB)

Zápis 7-29-03-17.pdf 7. Zápis 29-03-17(136,1 KB)

Zápis 8-11-04-17.pdf 8. Zápis 11-04-17(132,0 KB)

Zápis 9-10-05-17.pdf 9. Zápis 10-05-17(124,0 KB)


Zápisy z VV - sezóna 2015-2016

Zápis - 01-31-08-15.pdf1. Zápis 31-08-15  (124,0 KB)

Zápis - 02-21-09-15.pdf2. Zápis 21-09-15 (101,1 KB)

Zápis - 03-19-10-15.pdf3. Zápis 19-10-15 (123,3 KB)

Zápis - 04-26-11-15.pdf4. Zápis 26-11-15 (132,1 KB)

Zápis 05-11-01-16.pdf5. Zápis 11-01-16 (134,3 KB)

Zápis - 06-15-02-16.pdf6. Zápis 15-02-16 (136,6 KB)

Zápis 07-14-03-16.pdf7. Zápis 14-03-16 (153,2 KB)

Zápis 08-11-04-16.pdf8. Zápis 11-04-16 (132,5 KB)

Zápis 9-11-05-16.pdf 9. Zápis 11-05-16 (77,8 KB)


Zápisy z VV - sezóna 2014-2015

Zapis_1-15-09-14.pdf1. Zápis 15-09-14 (80,3 KB)

Zapis_2-13-10-14.pdf2. Zápis 13-10-14 (187,4 KB)

Zapis_3-10-11-14.pdf3. Zápis 10-11-14 (189,8 KB)

Zapis_4-15-12-14.pdf4. Zápis 15-12-14 (265,8 KB)

Zapis_5-16-02-15.pdf5. Zápis 16-02-15 (69,1 KB)

Zápis_6-16-03-15.pdf6. Zápis 16-03-15 (135,1 KB)

Zápis_7-13-04-15.pdf7. Zápis 13-04-15 (169,6 KB)

Zapis_8-06-05-05.pdf8. Zápis 06-05-15 (59,8 KB)

Zápis 9-09-06-15-2.pdf9. Zápis 06-09-15 (116,8 KB)

V současné době nejsou k zobrazení žádné dokumenty.

Dne 11.5. se uskutečnila 15. Regionální Valná hromada Královéhradeckého a Pardubického kraje 

Oznámení o konání VH naleznete ZDE

Veškeré potřebné materiály k Valné hromadě 2021 naleznete zde:

1. Program VH

2. Jednací řád

3. Volební řád

4. Zpráva rozvoje regionu

5. Zpráva Výkonného výboru

6. Zpráva Ligové komise

7. Zpráva Komise mládeže

8. Zpráva Komise rozvoje a ženského florbalu

9. Zpráva Komise rozhodčích a delegátů

10. Zpráva disciplinární komise

11. Přehled hospodaření za rok 2020 

12. Rozpočet na rok 2021

​13. Volební listina

14. Připomínky k návrhům soutěží

15. Prezenční listina HK kraje

16. Prezenční listina PA kraje

17. Zpráva mandátové komise

18. Zpráva volební komise

19. Soubor usnesení

20. Zápis


 1. Nejvyšším orgánem Českého florbalu na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na valnou hromadu vysílají všechny oddíly, administrativně spadající do určitého kraje, po 1 delegátu.
 2. Valná hromada kraje probíhá vždy jako společné zasedání s valnou hromadou kraje partnerského.
 3. Každý delegát má na valné hromadě jePden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde v každém z krajů alespoň pětina delegátů s hlasem rozhodujícím.
 4. Valná hromada se schází 1x ročně, vždy nejdříve 6 týdnů a nejpozději 3 týdny před konáním celostátní valné hromady.
 5. Mimořádnou valnou hromadu svolá partnerský výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, administrativně spadajících do příslušné oblasti. Mimořádnou valnou hromadu je partnerský výkonný výbor povinen svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.
 6. Usnesení Valné hromady je přijato hlasovala-li pro ně nadpoloviční věšina přítomných delegátů z obou krajů, s vyjímkou hlasování o volbě hejtmana kraje, hlasování o volbě 2 členů partnerského výkonného výboru a hlasování o volbě delegátů na valnou hromadu ČF, kde hlasují pouze delegáti z příšlušného kraje a pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina delegátů z daného kraje.
 7. Společné zasedání krajských valných hromad zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v oblasti a o činnosti partnerského výkonného výboru;
  2. bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet partnerského kraje;
  3. volí hejtmany a členy partnerského výkonného výboru (odděleným hlasováním krajů)
  4. volí delegáty na valnou hromadu ČF

​​

Obrázek