{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Školení v regionu

Český florbal pravidelně pořádá školení a semináře vedené zkušenými školiteli a přednášejícími. Školení a semináře jsou v regionu zaměřené na následující oblasti:

Rozhodčí

Český florbal zajišťuje systém vzdělávání rozhodčích florbalu jako službu svým členům, kterým tak umožňuje získat teoretické vzdělání a odbornou způsobilost k řízení zápasů v oficiálních soutěžích ČF. Nejnižší věk pro absolvování školení rozhodčích je 15 let.

Vzdělávání rozhodčích je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží rozhodčí osvědčení o teoretickém vzdělání nutném k výkonu činnosti, kterým je licence rozhodčího. Praktická úroveň rozhodčího řídit utkání je stanovena zařazením rozhodčího na příslušnou listinu rozhodčích.

Úrovně licence

 • rozhodčí licence A+
  • vystudování bakalářského studia obor rozhodčí
 • rozhodčí licence A
  • nejvyšší teoretické vzdělání mimo studia na VŠ
 • rozhodčí licence B, C, D
  • úrovně teoretického vzdělání dle systému vzdělávání
 • rozhodčí licence E
  • nováčkovská licence

Listiny rozhodčích

 • elitní listina
  • listina rozhodčích Superligy
 • celostátní listiny
  • listiny rozhodčích celostátních soutěží – listina rozhodčích pro 1. ligu mužů, pro Extraligu žen a pro Národní ligu
 • regionální listiny
  • nejvyšší listina regionálních rozhodčích; další regionální listiny

Trenéři

Český florbal zajišťuje systém vzdělávání trenérů florbalu jako službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým
tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev florbalu v klubech.

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Přihlášení na školení probíhá přes informační systém FIS a materiály
ke školení mají trenéři k dispozici na vzdělávacím portálu. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.

 • trenérská licence A
  • dvouleté studium - 220 hodin prezenční výuky florbalu a 120 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů
 • trenérská licence B
  • jednoleté studium - 100 hodin prezenční výuky florbalu a 55 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů
 • trenérská licence C
  • třídenní kurz - 33 hodin prezenční výuky a 14 hodin samostudia
 • trenérská licence D
  • jednodenní kurz - 10 hodin prezenční výuky a 5 hodin samostudia
 • doškolovací semináře
  • půldenní kurz - minimálně 4 hodiny prezenční výuky

Pořádání školení licence D, C a doškolovacích seminářů zajišťují regionální metodici. Školení licence B, A a nadstavbové doškolovací semináře zajišťuje hlavní metodik.

Delegáti

Český florbal zajišťuje systém vzdělávání delegátů jako službu svým členům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k dozorování zápasů v oficiálních soutěžích ČF. Nejnižší věk pro absolvování školení delegátů je 18 let.

 • Celostátní delegát
  • nejvyšší celostátní soutěže
 • Celostátní technický delegát
  • nejvyšší celostátní soutěže, kontroluje pouze pořadatelskou činnost
 • Regionální delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže
 • Regionální technický delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže, kontroluje pouze pořadatelskou činnost

Sekretáři oddílů a vedoucí družstev

Každý oddíl je povinen nechat vyškolit sekretáře oddílu. Školení se konají v jednotlivých regionech vždy před startem ligové sezony. Sekretáři na školení získají základní povědomí o novinkách v legislativě ČF, Florbalovém informačním systému, povinnostech a náležitostech oddílu a obdrží základní materiály k nové sezoně. Absolvováním školení získávají právo školit v rámci svého oddílu vedoucí družstva.

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/jmazl/skoleni#sthash.tPCQsHAo.dpuf

Kalendář akcí


Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Čas začátkuDetail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.
Obrázek