{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Výkonný výbor Jihomoravského a Zlínského kraje

Výkonný výbor plní především úkoly mu uložené regionální Valnou hromadou a naplňuje na regionální úrovni poslání ČF v oblasti řízení soutěží, vnitřních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady nebo které si Valná hromada nevyhradila.

Výkonný výbor

Hejtmani

Petr GalasovskýPetr Galasovský
+420 603 272 076
petr44@gmail.com
Bedřich ChromekBedřich Chromek
+420 602 767 061
bedrich.chromek@centrum.cz

Členové

Petr ŠímaPetr Šíma
+420 608 956 571
sima@starezsport.cz
Jan KrkoškaJan Krkoška
+420 608 965 616
sekretar@zlinlions.cz
Pavel RochovanskýPavel Rochovanský
+420 776 575 769
rochovap@seznam.cz
Monika ChromáMonika Chromá
+420 730 165 410
moncachr@seznam.cz

Kalendář akcí


Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Zápisy z jednání VV JMaZL v sezóně 2019/2020:

Zápis z jednání VV JMaZL - květen 2020

Zápis z jednání VV JMaZL - duben 2020

Zapis z jednání VV JMaZL - březen 2020

Zápis z jednání VV JMaZL - únor 2020

Zápis z jednání VV JMaZL - leden 2020

Zápis z jednání VV JMaZL - listopad 2019

Zápis z jednání VV JMaZL - říjen 2019

Zápis z jednání VV JMaZL - září 2019

Zápis z jednání VV JMaZL - červenec 2019

Zápisy z jednání VV JMaZL v sezóně 2018/2019:

Zápis z jednání VV JMaZL - duben 2019

Zápis z jednání VV JMaZL - březen 2019

Zápis z jednání VV JMaZL - leden 2019

Zápis z jednání VV JMaZL - listopad 2018

Zápis z jednání VV JMaZL - říjen 2018

Zápis z jednání VV JMaZL - září 2018

Zápisy z jednání VV JMaZL v sezóně 2017/2018:

Zápis z jednání VV JMaZL - duben 2018

Zápis z jednání VV JMaZL - březen 2018

Zápis z jednání VV JMaZL - únor 2018

Zápis z jednání VV JMaZL - leden 2018

Zápis z jednání VV JMaZL - listopad 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - říjen 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - září 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - srpen 2017

Zápisy z jednání VV JMaZL v sezóně 2016/2017:

Zápis z jednání VV JMaZL - červen 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - květen 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - duben 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - březen 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - únor 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - leden 2017

Zápis z jednání VV JMaZL - prosinec 2016

Zápis z jednání VV JMaZL - listopad 2016

Zápis z jednání VV JMaZL - říjen 2016

Zápis z jednání VV JMaZL - září 2016


Krajská Valná hromada

1) Nejvyšším orgánem Českého florbalu na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na valnou hromadu vysílají všechny oddíly, administrativně spadající do určitého kraje, po 1 delegátu.

2) Valná hromada kraje probíhá vždy jako společné zasedání s valnou hromadou kraje partnerského.

3) Každý delegát má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde v každém z krajů alespoň pětina delegátů s hlasem rozhodujícím.

4) Valná hromada se schází 1x ročně, vždy nejdříve 6 týdnů a nejpozději 3 týdny před konáním celostátní valné hromady.

5) Mimořádnou valnou hromadu svolá partnerský výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, administrativně spadajících do příslušné oblasti. Mimořádnou valnou hromadu je partnerský výkonný výbor povinen svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.

6) Usnesení Valné hromady je přijato hlasovala-li pro ně nadpoloviční věšina přítomných delegátů z obou krajů, s vyjímkou hlasování o volbě hejtmana kraje, hlasování o volbě 2 členů partnerského výkonného výboru a hlasování o volbě delegátů na valnou hromadu ČF, kde hlasují pouze delegáti z příšlušného kraje a pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina delegátů z daného kraje.

7) Společné zasedání krajských valných hromad zejména:

  • projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v oblasti a o činnosti partnerského výkonného výboru;
  • bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet partnerského kraje;
  • volí hejtmany a členy partnerského výkonného výboru (odděleným hlasováním krajů)
  • volí delegáty na valnou hromadu ČF

Zápisy z VH:

zápis VH 2019.pdfZápis VH 2019

Zápis VH.pdfZápis VH 2018

Obrázek