{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Struktura soutěží řízených ČF

ajax-spinner

muži

muži

starší žáci

mladší žáci

elévové

muži

sezóna 2019/2020

Důležité dokumenty LK JMaZL pro sezonu 2019/2020:

Úpravy v systému ligových soutěží JMaZL pro sezonu 2019/2020

Struktura družstev soutěží JMaZL regionu 2019/2020

Termínová listina regionálních soutěží JMaZL regionu 2019-2020

Výsledky regionálních ligových soutěží 2018-2019

Dokumenty k soutěžím pro sezonu 2019/2020:

Předpis pro práci se soupiskou družstva v soutěžním ročníku 2019/2020

Manuál k obsluze systému hlášení hal 2019

Požadavky na trenérské vedení družstev v sezoně 2019/2020

Legislativní předpisy 2019

Kategorie ve florbalových soutěžích v soutěžním ročníku 2019/2020 a 2020/2021

Předpis povinnosti oddílů mít vyškolené rozhodčí pro ročník 2019/2020

Materiály ke školení sekretářů oddílů 2019:

Elektronický zápis

Změny legislativy a důležité informace

Pořádání utkání - doporučení

Matriční úsek - doporučení

Komunikace Český florbal

Komplexní rozvoj oddílů

Rozhodčí - součást utkání


sezóna 2018/2019

Důležité dokumenty LK JMaZL pro sezonu 2018/2019:

Brožura Rozpis ligových soutěží JMaZL regionu pro sezonu 2018/2019

Termínová listina regionálních soutěží JMaZL regionu 2018-2019

Výsledky regionálních ligových soutěží 2017-2018

Dokumenty k soutěžím pro sezonu 2018/2019:

Předpis pro práci se soupiskou družstva v soutěžním ročníku 2018/2019

Kategorie ve florbalových soutěžích v soutěžním ročníku 2018/2019 a 2019/2020

Předpis povinnosti oddílů mít vyškolené rozhodčí pro ročník 2018/2019

Návod k zadávání elektronického zápisu v systému FIS verze 2018

Předpis povinnosti oddílů mít vyškolené vedoucí družstev pro ročník 2018/2019

Požadavky na trenérské vedení družstev v sezoně 2018/2019

Materiály ke školení sekretářů 2018:

Elektronický zápis

Změny legislativy a pravidel

Pořádání utkání - doporučení

Matriční úsek - doporučení

Komunikace Český florbal

Legislativa IFF

Formulář zápis o utkání:

Zápis o utkání (ZOU)

Zjednodušený zápis o utkání (ZZOU)

Pokyny pro vyplňování ZOU

Pokyny pro vyplňování ZZOU

Materiály k regionálním ligovým soutěžím JMaZL regionu 2019-2020

předpisy a rozpisy soutěží po losovacím aktivu (20. 6. 2019)

Předpisy soutěží na sezónu 2019/2020

Rozpisy soutěží na sezónu 2019/2020

Muži

Regionální liga mužů - skupina 6

Regionální liga mužů - skupina 6

Jihomoravská liga mužů

Jihomoravská liga mužů

Zlínská liga mužů

Zlínská liga mužů

Jihomoravský přebor mužů - skupina A

Jihomoravský přebor mužů - skupina A

Jihomoravský přebor mužů - skupina B

Jihomoravský přebor mužů - skupina B

Junioři

2. liga juniorů - skupina 6

2. liga juniorů - skupina 6

Dorostenci

2. liga dorostenců - skupina 6

2. liga dorostenců - skupina 6

Starší žáci

Liga starších žáků - skupina 6

Liga starších žáků - skupina 6

Přebor starších žáků - skupina 6 - skupina A

Přebor starších žáků - skupina 6 - skupina A

Přebor starších žáků - skupina 6 - skupina B

Přebor starších žáků - skupina 6 - skupina B

Mladší žáci

Jihomoravská liga mladších žáků

Jihomoravská liga mladších žáků

Zlínská liga mladších žáků

Zlínská liga mladších žáků

Elévové

Jihomoravská liga elévů (3+1) - skupina A

Jihomoravská liga elévů (3+1) - skupina A

Jihomoravská liga elévů (3+1) - skupina B

Jihomoravská liga elévů (3+1) - skupina B

Zlínská liga elévů (3+1)

Zlínská liga elévů (3+1)

Přípravka

Jihomoravská liga přípravek (3+1) - skupina A

Jihomoravská liga přípravek (3+1) - skupina A

Jihomoravská liga přípravek (3+1) - skupina B

Jihomoravská liga přípravek (3+1) - skupina B

Zlínská liga přípravek (3+1)

Zlínská liga přípravek (3+1)​​

Veteráni

Liga veteránů - skupina 6

Liga veteránů - skupina 6

Ženy

2. liga žen - skupina 6

2. liga žen - skupina 6

Dorostenky

1. liga dorostenek - skupina 6

1. liga dorostenek - skupina 6

Starší žákyně

Liga starších žákyň - skupina 6

Liga starších žákyň - skupina 6

Mladší žákyně

Liga mladších žákyň - skupina 6 (3+1)​

Liga mladších žákyň - skupina 6 (3+1)​

NOVÝ ODDÍL

Jak se do Českého florbalu přihlásíme?

Velice jednoduše - stačí vyplnit Přihlášku oddílu do ČF a Evidenční kartu florbalového oddílu, které zašlete na adresu Českého florbalu. Po zpracování přihlášky a založení oddílu ve Florbalovém informačním systému (FIS) Vám bude Matričním úsekem zaslán potvrzující email spolu s přijímacím dopisem a sekretáři oddílu přístupové údaje do FISu. Pro splnění podmínek přijetí oddílu musí skeretář nahrát přes FIS naskenované stanovy spolku, viz odstavec níže Právní subjektivita. S přihlášením do Českého florbalu není spojen žádný poplatek. Vyplnění evidenční karty věnujte pozornost, protože tím určujete zmocněnce - osoby, které budou mít za Váš oddíl právo jednat a podepisovat příslušné žádosti či formuláře vůči Českému florbalu a sekretáře oddílu - osobu, které budeme zasílat veškeré informace (emailová a korespondenční adresa). Sekretář oddílu nemá podpisové právo za oddíl. U osob v evidenční kartě, které nejsou členy ČF je nutné vyplnit a zaslat Přihlášku člena do ČF.


Jakých soutěží se jako oddíl budeme moci zúčastňovat?

Český florbal organizuje dva typy soutěží:
- mistrovské soutěže - "klasickou" dlouhodobou ligu vždy na jednu sezónu pro všechny věkové kategorie
- pohárovou soutěž - Pohár pro muže a ženy

V ligových soutěžích je důležité, v jaké věkové kategorii budou družstva Vašeho oddílu působit. Rozdělní věkových kategorií ve florbalu pro sezóny 17/18 a 18/19 naleznete v dokumentu Ligové komise ČF. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie a to o jednu kategorii výše. Pohárovou soutěž hraje vždy oddíl, a to vždy družstvo složené z mužů a juniorů, případně žen a juniorek.


Jak jsou soutěže organizovány?

Nejvyšší soutěže (mužů, žen, juniorů, juniorek a dorostenců) se pořádají celostátně a řídí je soutěžní úsek v Brně. Nižší soutěže a také veškeré mládežnické soutěže řídí regionální unie. Česká republika je florbalově rozdělena na sedm partnerských krajů, kde vždy sekretariáty řídí své krajské soutěže. Tím, že jsou nižší soutěže rozděleny do partnerských krajů, nemusí družstva tolik cestovat a soutěže jsou tak levnější.

Zde je jednoduché rozdělení, jaké záležitosti budete řešit s celostátnimi sekretariáty (Praha a Brno) a s čím Vám pomohou přímo sekretáři ve Vašem regionu.

Celostátní sekretariát: registrace hráčů, změny oddílové příslušnosti (přestupy, hostování atd.), změny v údajích o Vašem oddílu, programy podpory, akce mantinely, účetní záležitosti atd.

Region: soutěže, školení rozhodčích, trenérů, vedoucích družstev a delegátů, losování soutěží atd.
Záležitosti které se budou týkat přímo ligových soutěží budete řešit podle toho, zda budete hrát celostátní či regionální soutěž - jako nový oddíl budete nejspíše zařazeni do soutěží regionálních. V budoucnu, pokud budete úspěšní, možná některá Vaše družstva postoupí do soutěží celostátních. Kontakty na příslušné úseky či regionální sekretáře naleznete zde


Jak se přihlašuje do soutěží?

Do ligových soutěží se přihlašuje vždy během května přes internet - Florbalový Informační Systém (FIS). V průběhu června jsou soutěže rozlosovány, sezóna startuje v září a končí v dubnu. Vždy na začátku května všem oddílům rozesíláme pokyny a informace na novou sezónu emailem. Nové oddíly pak mají do začátku soutěží dost času, aby své hráče zaregistrovaly.
Do pohárové soutěže se oddíl přihlašuje spolu s přihláškou do soutěží ČF přes FIS.


Jak se registrují hráči?

Každý hráč, tak jako v jiných sportech, musí být členem ČF a zaregistrován v oddíle. Členství v ČF a registrace do oddílu se provádí u Matričního úseku (stejná adresa jako Český florbal) pomocí tiskopisu Přihláška člena do ČF a její části Registrace do oddílu, který najdete zde​. Se členstvím v ČF i registrací do oddílu není spojena žádná platba, ale abyste mohli hrát v soutěžích ČF, tak musíte mít na danou sezónu zaplacený licenční poplatek. Přihlášky nových členů do ČF je možné provádět kdykoliv během roku, nedoporučujeme a zároveň Vás žádáme, abyste nenechávali nové přihlášky členů na období srpen-říjen, kdy je Matriční úsek plně vytížen. Upozorňujeme, že na vyřízení přihlášky je 7 pracovních dnů od doručení.


Jak získávají licence hráči?

Se vstupem do Českého flrobalu nejsou spojeny žádné registrační poplatky, získání členství i členské karty je bezplatné. Až ve chvíli, kdy chcete vykonávat určité činnosti, pro které je třeba licence (např. trenér či rozhodčí) uhradíte daný poplatek za licenci a absolvujete příslušné školení. Nejčastějším poplatkem bude poplatek za hráčskou licenci, kterou musí mít každý, kdo chce hrát soutěžní utkání. Licenční poplatek se liší dle věku. Hráči, kteří chtějí být na soupisce družstva juniorů či dospělých, platí poplatek 500 Kč za sezónu. Hráči z mladších soupisek (dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně, elévové, přípravka) nemusí platit individuální licenci. Hráčskou licenci získají tzv. platbou za soupisku, kterou provádí oddíl ve výši 2.000 / 1.500 Kč (systém 5+1/3+1) za celé družstvo bez ohledu, zda je na soupisce 15 či 25 hráčů. Počet hráčů na soupisce není shora omezen. Hráč, který je uveden na „mladší“ soupisce, může poté nastupovat i za starší kategorie (pokud to dovoluje soutěžní řád). Licence je vždy platná do 30. června. Zaplatit licenci si může sám hráč, případně to za něj (i hromadnou platbou za více hráčů najednou) může udělat oddíl přes FIS. Hráče, který má zaplacenou licenci je možné přiřadit na jakoukoliv příslušnou soupisku. Není tedy nutné vyplňovat a zasílat soupisky, vše se dělá (i případné doplnění na soupisku) z domova opět přes FIS. Hráče, který nebude mít zaplacenou licenci, nebude možné přiřadit na soupisku. V případě nového hráče je na internetu okamžitě viditelné jeho zaregistrování do ČF (Matriční kniha). Dospělý hráč může hned po uhrazení licenčního poplatku a zapsání na soupisku nastupovat k soutěžním utkáním, hráče mladší si oddíl po zaregistrování do ČF pouze přiřadí na některou ze soupisek pokud již uhradil platbu za licenci za soupisku a hráč může ihned hrát. Licence i ostatní případné platby se hradí buď bezhotovostním bankovním převodem, využitím Platební brány (Comgate) - (platební tlačítko/karta).


Jaké další požadavky musí nové florbalové oddíly splňovat?

Snažíme se udržet florbal pro všechny oddíly co nejjednodušší, ale mezi základní povinnosti patří:

Sekretář a vedoucí družstva. Každý oddíl musí mít vyškoleného svého sekretáře, který vyškolí potřebný počet vedoucích družstev pro svá družstva dle předpisu. Školení trvá zhruba jedno odpoledne a sekretář se na něm dozví všechny důležité věci pro zdařilé fungování družstva v soutěži. Probírají se zejména náležitosti kolem fungování a užívání Florbalového informačního systému (FIS), pořádání turnajů, zajišťování hal, vyplňování zápisů o utkání atd. Školení zajišťuje regionální sekretariát a probíhá v období konce srpna až do konce září. Více informací o školeních najdete v kalendáři akcí

Právní osobnost. Každý oddíl v ČF musí mít právní osobnost dříve právní subjektivita. Získat ji je jednoduché. Navíc pokud svůj oddíl zakládáte v rámci nějakého sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty, tak ta již právní osobnost má, a Vy pouze dodáte sken stanov přes FIS. Pokud jste úplně nový subjekt musíte žádat na příslušném rejstříkovém soudu. O dopadech nového občanského zákoníku (NOZ) na sportovní subjekty jsme informovali v článku Informace od ČOV k dopadům NOZ na sportovní subjekty - o.s.. Aktuální informace k této problematice naleznete na stránkách ČUS www.cuscz.cz. ČOV již zveřejnil první vzor stanov spolku zde a zapsání spolku u rejstříkového soudu se věnuje článek na webu Informace pro oddíly k NOZ a spolkům. Nové oddíly, které se přihlašují těsně před uzávěrkou soutěže mají výjimku a právní osobnost si musí vyřídit do začátku soutěží (rozlosování soutěže - v průběhu června).

Programy podpory. Český florbal vypisuje každý rok programy podpory pro oddíly sdružené v ČF a to akci Mantinely pro všechny a Programy podpory rozvoje florbalu. Prostřednictvím akce Mantinely pro všechny chce ČF pomoci všem florbalovým oddílům získat certifikované florbalové mantinely a umožnit tak zkvalitnění jejich činnosti.
Programy podpory rozvoje florbalu jsou určeny pro oddíly s družstvy v mládežnických kategoriích a podáním žádosti do programu můžete získat finanční prostředky na činnost vašich družstev a to na založení nového družstva v kategorii a na náklady na cestování na turnaje. Více informací naleznete zde.

Florbalové vybavení. Pro jistotu Vás také již na začátku upozorňujeme, že v soutěžích ČF je možné používat pouze vybavení (hokejky, brankářské masky, branky, mantinely), které mají správnou certifikaci. Tou správnou certifikací je značka mezinárodní florbalové federace (IFF) ve formě nálepky (např. na hokejce těsně nad čepelí). Proto při nákupu dávejte pozor, že Vámi kupované vybavení tuto certifikaci opravdu má.


Závěrečné pokyny:

Veškeré informace spojené s evidencí oddílu a členstvím v ČF naleznete v platných legislativních předpisech (Registrační řádPřestupní řádLicenční řád a Organizační směrnice pro přijímání a činnost členů ČF). Ke stažení jsou k dispozici na našich internetových stránkách zde. Příslušné formuláře, které budete potřebovat jsou volně ke stažení zde. Přejeme Vám co nejvíce florbalových úspěchů. Jak jsme napsali již v začátku, neváhejte se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit (tel.: 775 339 324, mail: matrika@ceskyflorbal.cz

Obrázek