{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Výkonný výbor Karlovarského a Plzeňského kraje

Výkonný výbor plní především úkoly mu uložené regionální Valnou hromadou a naplňuje na regionální úrovni poslání ČF v oblasti řízení soutěží, vnitřních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady nebo které si Valná hromada nevyhradila.

Výkonný výbor

Hejtmani

Lukáš GrundlerLukáš Grundler
+420 731 208 316
lukas@grundler.cz
Milan BejčekMilan Bejček
+420 777 726 823
mbejcek@mybox.cz

Členové

Miroslav ŠnajdrMiroslav Šnajdr
+420 721 411 603
mireksnajdr61@gmail.com
Václav JohnVáclav John
+420 777 666 108
johny.v@atlas.cz
Václav MichálekVáclav Michálek
+420 727 101 496
vaclav.michalek@florbal-plzen.cz
Filip SivákFilip Sivák
+420 724 757 239
sivak@florbalsokolov.cz

Kalendář akcí


Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Výkonný výbor

Jednací řád

Zápisy z jednání VV rok 2020

Zápis VV 06_2020.pdfZápis 6_2020

Zápis VV 05_2020.pdfZápis 5_2020

Zápis VV 04_2020.pdfZápis 4_2020

Zápis VV 03_2020.pdfZápis 3_2020
Zápis VV 02_2020.pdfZápis 2_2020
Zápis VV 01_2020.pdfZápis 1_2020


Zápisy z jednání VV rok 2019

Zápis 10_2019.pdfZápis 10_2019

Zápis 09_2019.pdfZápis 9_2019

Zápis 08_2019.pdfZápis 8_2019

Zápis 07_2019.pdfZápis 7_2019

Zápis 06_2019.pdfZápis 6_2019

Zápis 05_2019.pdfZápis 5_2019

Zápis 04_2019.pdfZápis 4_2019

Zápis 03_2019.pdfZápis 3_2019

Zápis 02_2019.pdfZápis 2_2019

Zápis 01_2019.pdfZápis 1_2019


Zápisy z jednání VV rok 2018

Zápis 09_2018.pdfZápis 9_2018

Zápis 08_2018.pdfZápis 8_2018

Zápis 07_2018.pdfZápis 07_2018

Zápis 06_2018.pdfZápis 06_2018

Zápis 05_2018.pdfZápis 05_2018

Zápis 04_2018.pdfZápis 04_2018

Zápis 03_2018.pdfZápis 03_2018

Zápis 02_2018.pdfZápis 02_2018

Zápis 01_2018.pdfZápis 01_2018


Zápisy z jednání VV rok 2017

Zápis 10_2017.pdfZápis 10_2017

Zápis 09_2017.pdfZápis 9_2017

Zápis 08_2017.pdfZápis 8_2017

Zápis 08_2017.pdfZápis 7_2017

Zápis 06_2017.pdfZápis 6_2017

Zápis 05_2017.pdfZápis 5_2017

Zápis 04_2017.pdfZápis 4_2017

Zápis 03_2017.pdfZápis 3_2017

Zápis 02_2017.pdfZápis 2_2017

Zápis 01_2017.pdf Zápis 1_2017


Zápisy z jednání VV rok 2016

Zápis 10_2016.pdf Zápis 10_2016 (234,1 KB)

Zápis 09_2016.pdf Zápis 9_2016 (197,7 KB)

Zápis 07_2016.pdf Zápis 8_2016 (195,2 KB)

Zápis 07_2016.pdf Zápis VV 7_2016 (195,2 KB)

Zápis 06_2016.pdf Zápis VV 6_2016 (200,3 KB)

Zápis 05_2016.pdf Zápis VV 5_2016 (200,8 KB)

Zápis 04_2016.pdf Zápis VV 4_2016 (187,1 KB)

Zápis 03_2016.pdf Zápis VV 3_2016 (167,3 KB)

Zápis 02_2016.pdf Zápis VV 2_2016 (159,9 KB)

Zápis 01_2016.pdf Zápis VV 1_2016(207,3 KB)


Zápisy z jednání VV rok 2015

Zápis VV 10_2015 ověřený.pdf Zápis VV 10_2015(88,0 KB)

Zápis VV 09_2015.pdf Zápis VV 9_2015 (83,8 KB)

Zápis VV 08_2015 neověřený.pdf Zápis VV 8_2015 (89,6 KB)

Zápis VV 07_2015 ověřený.pdf Zápis VV 7_2015 (98,5 KB)

Zápis VV 06_2015 ověřený.pdf Zápis VV 6_2015 (95,8 KB)

Zápis VV 05_2015 ověřený.pdf Zápis VV 5_2015 (87,8 KB)

Zápis VV 04_2015 ověřený.pdf Zápis VV 4_2015 (143,9 KB)

Zápis VV 03_2015 ověřený.pdf Zápis VV 3_2015 (143,7 KB)

Zápis VV 02_2015 ověřený.pdf Zápis VV 2_2015 (100,0 KB)

Zápis VV 01_2015 ověřený.pdf Zápis VV 1_2015 (106,2 KB)


Zápisy z jednání VV rok 2014

Zápis VV 10_2014 ov.pdf Zápis VV 10_2014 (150,2 KB)

Zápis VV 9_2014.pdf Zápis VV 9_2014 (85,7 KB)

Zápis VV 8_2014.pdf Zápis VV 8_2014 (86,5 KB)

Zápis VV 7_2014.pdf Zápis VV 7_2014 (111,9 KB)

Zápis VV 6_2014.pdf Zápis VV 6_2014 (87,1 KB)

Zápis VV 5_2014.pdf Zápis VV 5_2014(115,2 KB)

Zápis VV 4_2014.pdfZápis VV 4_2014.pdf

​​Zápis VV 3_2014.pdfZápis VV 3_2014.pdf

Zápis VV 2_2014.pdfZápis VV 2_2014.pdf

Zápis VV 1_2014.pdfZápis VV 1_2014.pdf


Zápisy z jednání VV rok 2013

zapis_VV_PLKV_cislo_01.pdfZápis VV PL+KV číslo 01 (96,2 KB)
zapis_VV_PLKV_cislo_02.pdfZápis VV PL+KV číslo 02 (80,3 KB)
zapis_VV_PLKV_cislo_03.pdfZápis VV PL+KV číslo 03 (102,9 KB)
zapis_VV_PLKV_cislo_04.pdfZápis VV PL+KV číslo 04 (97,6 KB)
zapis_VV_PLKV_cislo_05.pdfZápis VV PL+KV číslo 05 (88,4 KB)
zapis_VV_PLKV_cislo_06.pdfZápis VV PL+KV číslo 06 (89,8 KB)
zapis_VV_PLKV_cislo_07.pdfZápis VV PL+KV číslo 07 (131,8 KB)
zapis_VV_PLKV_cislo_08.pdfZápis VV PL+KV číslo 08 (122,9 KB)

Valná hromadaAktuálně nejsou k dispozici žádné dokumenty

Valná hroda 2019

Zápis VH 2019Soubor usnesení VH 2019
Výsledky voleb hejmani a VV
Výsledky voleb delegáti VH 2019

Krajská Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem Českého florbalu na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na valnou hromadu vysílají všechny oddíly, administrativně spadající do určitého kraje, po 1 delegátu.
 2. Valná hromada kraje probíhá vždy jako společné zasedání s valnou hromadou kraje partnerského.
 3. Každý delegát má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde v každém z krajů alespoň pětina delegátů s hlasem rozhodujícím.
 4. Valná hromada se schází 1x ročně, vždy nejdříve 6 týdnů a nejpozději 3 týdny před konáním celostátní valné hromady.
 5. Mimořádnou valnou hromadu svolá partnerský výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, administrativně spadajících do příslušné oblasti. Mimořádnou valnou hromadu je partnerský výkonný výbor povinen svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.
 6. Usnesení Valné hromady je přijato hlasovala-li pro ně nadpoloviční věšina přítomných delegátů z obou krajů, s vyjímkou hlasování o volbě hejtmana kraje, hlasování o volbě 2 členů partnerského výkonného výboru a hlasování o volbě delegátů na valnou hromadu ČF, kde hlasují pouze delegáti z příšlušného kraje a pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina delegátů z daného kraje.
 7. Společné zasedání krajských valných hromad zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v oblasti a o činnosti partnerského výkonného výboru;
  2. bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet partnerského kraje;
  3. volí hejtmany a členy partnerského výkonného výboru (odděleným hlasováním krajů)
  4. volí delegáty na valnou hromadu ČF
Obrázek