{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Struktura soutěží řízených ČF

ajax-spinner

muži

muži

starší žáci

mladší žáci

elévové

přípravka

muži

Informace k sezóně 2022/2023

Důležité termíny

12. 05. 2022             16. společná valná hromada Olomouckého a Moravskoslezského kraje

12. 05. 2022             otevření systému přihlášek ve FISu

26. 05. 2022             uzavření systému přihlášek

07. 06. 2022             zařazení družstev do soutěží (vygenerování pokynů k platbám)

30. 06. 2022             termín pro úhradu platby startovného

09. 06. 2022             losovací aktiv superligy

12. 06. 2022             losovací aktiv celostátních soutěží

23. 06. 2022             losovací aktiv regionálních soutěží; Ostrava

24. 06. 2022             losovací aktiv regionálních soutěží; Olomouc

01.-20. 07. 2022       termín pro potvrzení hal ve FISu od oddílů na sezónu 2022/2023

05. 09. 2022             školení sekretářů oddílů v Olomouci, 17:15 hodin

06. 09. 2022             školení sekretářů oddílů v Ostravě, 17:15 hodin

09. 09. 2022             1. termín pro odevzdání soupisek v dlouhodobých soutěžích ročníku 2022/2023

10. 09. 2022             zahájení ligové sezóny 2022/2023

09.-13. 01.2023        2. termín pro vyplnění soupisky soutěžního ročníku 2022/2023

15. 01. 2023             konec přestupního termínu pro kategorie dorostenci (dorostenky) a starších kategorií

31. 03. 2023             konec přestupního termínu pro kategorie starších žáků (starších žákyň) a mladších kategorií

15. 04. 2023             Superfinále v Praze

30. 04. 2023             ukončení soutěžního ročníku 2022/2023


Změny a novinky v pravidlech florbalu

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2022:


·  Trest na 5 minut je v pravidlech zrušen a nahrazen nově zavedeným trestem na 2+2 minuty (major bench penalty).

Za přestupky, za které by dřív padl trest na 5 minut, bude tedy nově udělen trest na 2+2 minuty.

Maximálně tedy bude možné využít přesilovku za přestupek potrestaný na 2+2 minuty dvěma vstřelenými góly. Pokud během prvního trestu na dvě minuty padne gól, tak se zbytek dvouminutového trestu ruší a začne se měřit druhý trest na dvě minuty.

·  Značných změn doznala pravidla o vyloučení do konce utkání (červené karty):

nově už nejsou 3, ale pouze 2 typy vyloučení do konce utkání;

„Technické“ vyloučení do konce utkání nemá žádné následky k dalším utkáním – patří sem dva přestupky – neuvedení v ZOU a používání necertifikovaného vybavení nebo příliš zahnuté florbalky;

„Klasické“ vyloučení do konce utkání vede automaticky k trestu na 1 následující utkání stejné soutěže a případně i k disciplinárnímu řízení – do této části byly přesunuty ostatní přestupky, které dříve vedly k ČK1/ČK2/ČK3;

Do klasického vyloučení do konce utkání byl doplněn nový typ přestupku – pokud hráč nebo člen realizačního opustí střídačku nebo trestnou lavici, aby se fyzicky nebo slovně zapojil do konfliktní situace na hřišti.

Bylo upřesněno, že vyloučením do konce utkání je trestán nejen brutální přestupek, ale i pokus o brutální přestupek – např. hráč hodí florbalkou po odcházejícím protihráči, ale netrefí ho.

S vyloučením do konce utkání je spojen trest na 2+2 minuty – i zde je tady zrušen trest na 5 minut.

·  Pokud hráč zlomí florbalku, tak ji musí sebrat nejpozději v nejbližším přerušení hry.

Doteď měl hráč povinnost sebrat zlomené části florbalky ihned a ty odnést na střídačku. Nesměl tedy jít střídat, dokud zlomené části nesebral. Pokud šel střídat, aniž by je sebral, tak dostal trest na 2 minuty.

Nově má hráč zlomené části své florbalky sebrat v následujícím přerušení hry, pokud už tak neučinil někdo jiný. Pokud tak na výzvu rozhodčího neučiní, dostane trest na 2 minuty.

Jde především o situace, kdy ta zlomená část florbalky, která nezůstane hráči v ruce, odletí do větší vzdálenosti. Hráč odejde střídat hra bude pokračovat a při nejbližším přerušení rozhodčí zastaví hru trojitým hvizdem a nechá odstranit zlomenou část florbalky ze hřiště. Pravidla umožňují, aby zlomenou část odstranil, kdokoliv z účastníků utkání, ale finální odpovědnost je na samotném hráči.

·  Pokud odložené vyloučení skončilo ziskem míčku provinivšího se družstva, následuje volný úder z nejbližšího místa pro vhazování. 

Jsou to situace, kdy doteď následovalo vhazování.

Ve více případech bude tedy tým začínat přesilovku s míčkem pod kontrolou.

·  Úmyslné zlomení florbalky či poškození jiného vybavení může být trestáno osobním trestem (2+10).

Dříve v takovém případě bylo striktně stanoveno, že je uděleno vyloučení do konce utkání 1. Tato možnost v pravidlech zůstává, pokud hráč tento přestupek spáchá bezohledným či agresivním způsobem. Například pokud by to mohlo být nebezpečné jiným účastníkům utkání.

·  Zrušeno pravidlo o zákazu vícenásobného kopnutí nohou do míčku.

Hráč tedy není nijak omezen v tom, kolikrát bude hrát míček nohou.

·  Upřesněno, kdy je družstvo po přestávce připraveno ke hře, aby nedostalo trest za zdržování hry.

Družstvo musí mít při skočení přestávky na hřišti alespoň 4 hráče (3+1 nebo 4+0) připravené ke hře a případně všichni vyloučení musí sedět na trestné lavici.

·  Při zahájení trestného střílení musí být brankář v malém brankovišti.

Doteď měl brankář povinnost být při zahájení trestného střílení na brankové čáře.

·  Do přestupků florbalkou (sekání) bylo výslovně uvedeno, že přestupkem je i zásah do těla soupeře.

V praxi nejde o změnu. Pravidlo již bylo takto aplikováno, jen v rámci textace pravidel bylo doteď sekání popsáno jako sekání do florbalky soupeře, což nebylo zcela správně.

Jde především o seknutí do brankáře.

·  Bylo upřesněno pravidlo o postavení hráče v malém brankovišti

Došlo k doplnění pravidla, kdy za postavení v malém brankovišti je považována i situace, kdy hráč stojí v prostoru, kde má běžně stát branka. Je to určeno pro situace, kdy dojde k posunutí branky, ale nedojde k přerušení hry (pokračuje se ve hře).

·  Bylo upřesněno pravidlo o hře na zemi

Hra na zemi je považována za přestupek pouze, když se jí hráč dopustí ve snaze získat tím výhodu. Za hru na zemi tedy nemají být považovány zejména situace, kdy hráč s míčkem uklouzne a dotkne se rukou země, zatímco dál vede míček.

·  Bylo upřesněno pravidlo o systematické pasivní hře družstva

Doteď bylo za systematickou pasivní hru považováno, pokud opakovaně hrálo za svou brankou ve snaze zdržovat hru. Nyní je pravidlo upraveno, že za systematickou pasivní hru je považováno, pokud družstvo opakovaně hraje za svou pomyslnou prodlouženou brankovou čárou ve snaze zdržovat hru.

·  Bylo upřesněno, kdy je branka považována za vlastní.

Branka je považována za vlastní, pokud bránící hráč aktivním (úmyslně provedeným) pohybem florbalkou či tělem usměrní do branky míček, který zjevně směřoval mimo branku.

·  Bylo upřesněno, kdy je možné vzít zpět žádost o time out.

Pokud si družstvo vyžádá time out během probíhající hry, ale nejbližším přerušením je až konec třetiny, tak time out nebude udělen. Jde o výslovnou úpravu jinak zjevné věci, kdy nedává smysl udělovat time out, když probíhá přestávka.

·  Výslovně uvedeno, že trestné střílení končí, pokud míček překročí pomyslnou prodlouženou brankovou čáru.

Nejde o změnu. Pravidlo bylo takto aplikováno již teď. Jde pouze o přenesení výkladu pravidel přímo do textu pravidel. Toto pravidlo zajišťuje, aby si hráč nemohl při trestném střílení nahrát o zadní mantinel, pokud by sám zůstal v pohybu v před.

·  Zrušena povinnost, že štulpny hráčů musí být vytaženy ke kolenům.

·  Zrušena možnost žen hrát v sukních či šatech.

·  Pokud hráč musí během zápasu vyměnit dres, tak musí být do zápisu zaznamenáno nové číslo.

Například pokud by se mu dres roztrhl.

·  V pravidlech přibyl v úvodu slovníček používaných pojmů.

V tomto směru, došlo zároveň k řadě změn definic jednotlivých přestupků, kdy pojmy “careless, reckless, violent, brutal” pomáhají lépe definovat rozdíly mezi přestupky na volný úder, 2 minuty, 2+2 minuty a vyloučením do konce utkání. Tyto textové úpravy definic přestupků, ale nemají nijak reálně měnit pravidla hry. Jde pouze o lepší definice pro lepší pochopení napříč celým florbalovým hnutím.


Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na e-mail: pravidla@ceskyflorbal.cz.


Stručný výtah změn pravidel naleznete zde.

Pravidla florbalu 2022 - platné od 1. července 2022

Pravidla florbalu 2018 - platné do konce června 2022

Změny a novinky v Pravidlech florbalu 202​2
Materiály k regionálním ligovým soutěžím OLaMS regionu v sezóně 2022/2023

oficiální předpisy a rozpisy (ke dni 28. 07. 2022)​


Termíny se mohou měnit, proto vždy sledujte: Aktuální rozpis utkání.


Povinnosti pořadatelů v soutěžích OL a MS kraje


Předpisy soutěží


Rozpisy soutěží

Ženy

2. liga žen - skupina 7


2. liga žen - skupina 7

Juniorky

2. liga juniorek - skupina 7


2. liga juniorek - skupina 7

Dorostenky

1. liga dorostenek - skupina 7


1. liga dorostenek - skupina 7

Starší žákyně

Liga starších žákyň - skupina 7


Liga starších žákyň - skupina 7

Mladší žákyně

Liga mladších žákyň - skupina 7


Liga mladších žákyň - skupina 7

Elévky

Liga elévek - skupina 7


Liga elévek - skupina 7

Muži

Regionální liga mužů - skupina 7


Regionální liga mužů - skupina 7

Olomoucká liga mužů


Olomoucká liga mužů

Moravskoslezská liga mužů


Moravskoslezská liga mužů

Olomoucký přebor mužů


Olomoucký přebor mužů

Moravskoslezský přebor mužů


Moravskoslezský přebor mužů

Moravskoslezská soutěž mužů


Moravskoslezská soutěž mužů

Moravskoslezská třída mužů


Moravskoslezská třída mužů

Junioři

2. liga juniorů - skupina 7A


2. liga juniorů - skupina 7A

2. liga juniorů - skupina 7B


2. liga juniorů - skupina 7B

3. liga juniorů - skupina 7


3. liga juniorů - skupina 7

Dorostenci

2. liga dorostenců - skupina 7A


2. liga dorostenců - skupina 7A

2. liga dorostenců - skupina 7B


2. liga dorostenců - skupina 7B

Moravskoslezská liga dorostenců


Moravskoslezská liga dorostenců

Starší žáci

Olomoucká liga starších žáků


Olomoucká liga starších žáků

Moravskoslezská liga starších žáků


Moravskoslezská liga starších žáků

Olomoucký přebor starších žáků


Olomoucký přebor starších žáků

Moravskoslezský přebor starších žáků - skupina A


Moravskoslezský přebor starších žáků - skupina A

Moravskoslezský přebor starších žáků - skupina B


Moravskoslezský přebor starších žáků - skupina B

Mladší žáci

Olomoucká liga mladších žáků


Olomoucká liga mladších žáků

Moravskoslezská liga mladších žáků


Moravskoslezská liga mladších žáků

Elévové

Olomoucká liga elévů


Olomoucká liga elévů

Moravskoslezská liga elévů


Moravskoslezská liga elévů

Přípravka

Olomoucká liga přípravek


Olomoucká liga přípravek

Moravskoslezská liga přípravek


Moravskoslezská liga přípravek

Veteráni

Liga veteránů - skupina 7


Liga veteránů - skupina 7


Chcete přihlásit nový oddíl?

Více informací naleznete zde.


​​

Obrázek