{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Ligová komise

Ligová komise regionu Praha a Středočeský kraj (dále jen "LK PHaSČ") je odborným orgánem Výkonného výboru PHaSČ (dále jen "VV PHaSČ") a je složena z předsedy, který je zároveň členem VV PHaSČ, a členů, které předseda navrhne a VV PHaSČ schválí. Podporu jí zajišťuje sekretář z řad zaměstnanců Českého florbalu.

Činnost

LK PHaSČ řídí a stará se o soutěžní oblast, což je stěžejní a zároveň nejširší agenda. Spolupracuje s ostatními komisemi, zejména Komisí mládeže a metodiky (dále jen "KMM PHaSČ") a Komisí rozhodčích a delegátů (dále jen "KRD PHaSČ"), a to jak propojením předsedů komisí, tak jejich členů.

Oblasti

1. Provozní

  • nastavení parametrů soutěží na základě pokynů pro řízení soutěží, specifik regionu a potřeb komisí
  • příprava podkladů pro krátkodobý i dlouhodobý vývoj (termínová listina, losovací aktiv, nové soutěže)
  • operativní chod soutěžní sezóny a řešení přestupků proti předpisům (náprava osvětou i sankcemi)

2. Komunikační

  • aktivní i pasivní, individuální i hromadná, objektivní i subjektivní
  • uvedená v kontextu, ověřená, zaznamenaná, vyhodnocená a dotažená do konce
  • budování vztahu zejména s oddíly, ale také rozhodčími, trenéry atp.
  • v oblasti komunikace spolupráce s manažerem regionu

3. Analytická

  • práce s velkým množstvím dat za relativně dlouhou dobu (cca 10 let)
  • vyhodnocení vývoje v cílených analýzách
  • přenášení poznatků do provozní oblasti (vyrovnanost soutěží, množství hráčů v ročnících atp.)

Ligová komise - Český florbal Praha a Středočeský kraj

předseda

Štěpán WeberŠtěpán Weber
+420 775 726 837
weber@panthers.cz

Členové

Roman BučekRoman Buček
+420 603 906 477
info@fcbucisteam.cz
Tomáš GrigarTomáš Grigar
+420 728 351 446
grigar9@seznam.cz
Ladislav HrmaLadislav Hrma
+420 775 109 903
ladislav.hrma@gmail.com
Aleš RůžičkaAleš Růžička
+420 604 482 112
ales.ruzicka@gmail.com
Martin KudrnaMartin Kudrna
+420 721 852 243
kudrna.m@gmail.com

Sekretář komise

Barbora SádkováBarbora Sádková
+420 731 684 015
sadkova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.


Obrázek