{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Struktura soutěží řízených ČFbU

ajax-spinner

muži

muži

mladší žáci

elévové

muži

Předpisy a rozpisy košových soutěží regionu PHaSČ

sezóna 2016/2017

Košové soutěže, které aktuálně nemají v systému FIS zadán rozpis, budou doplněny vždy zhruba dva týdny před začátkem soutěže (tzn. před uzavřením hracího systému soutěže s ohledem na možnost dodatečného přihlášení).

Dorostenky

Přebor dorostenek - skupina 3 (3XR2)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů

Starší žáci a žákyně

Liga starších žáků - skupina 3 (3XS1)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Liga starších žákyň - skupina 3 (3XG1)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Liga starších žákyň 3+1 - skupina 3 (3XG2)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů

Mladší žáci a žákyně

Liga mladších žáků - skupina 3 (3XZ1)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Liga mladších žáků 3+1 - skupina 3 (3XZ2)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Liga mladších žákyň 3+1 - skupina 3 (3XT1)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Elévové a elévky

Liga elévů - skupina 3 (3XE1)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Liga elévů 3+1 - skupina 3 (3XE2)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Liga elévek 3+1 - skupina 3 (3XU1)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis turnajů


Přípravka

Liga přípravek 3+1 - skupina 3 (3XP1)

předpis soutěže


stránka soutěže

rozpis - skupina A
rozpis - skupina B


INFORMACE K SEZONĚ 2016/2017

Hlavní změny v mládežnických soutěžích PH+SČ

vyznačení hřiště (soutěže mladších žáků/žákyň 3+1 a nižší kategorie + starší žákyně 3+1)

 • v těchto soutěžích se vyznačuje pouze branková čára (2 - 2,5 m od zadního mantinelu), malé brankoviště, body pro vhazování a polovina hřiště (naznačením na mantinelech)

ilustrační video - vyznačení hřiště

nahrazení vyloučení na trestnou lavici trestným střílením (všechny soutěže 3+1)

 • ve všech soutěžích hraných systémem 3+1 bude vyloučení na trestnou lavici nahrazeno trestným střílením

 • trestné střílení provádí hráč, na něhož byl spáchán přestupek

ilustrační video - nahrazení trestu

nenominování rozhodčích v soutěžích elévek a přípravek

 • řídící orgán soutěže nebude na utkání soutěží elévek a přípravek nominovat rozhodčí

 • rozhodčí na turnaj zajistí pořádající oddíl, rozhodčí utkání v těchto soutěžích nemusí mít licenci rozhodčího

ilustrační video - nenominování rozhodčího

nezveřejňování výsledků

 • v soutěžích kategorií mladší žáci/žákyně a nižších bude zobrazován pouze program soutěže

ilustrační video - nezveřejňování výsledků

doplnění k ilustračním videím - prosba k divákům - diváci na utkáních mládežnických soutěží

ilustrační video - chování diváků

Ostatní (organizační) úpravy v soutěžích PH+SČ

technické on-line přenosy v regionálních soutěžích

 • od 2015/2016 - povinně v soutěži Regionální liga mužů

 • od 2016/2017 - povinně v soutěžích Regionální liga mužů, PH+SČ liga mužů, 2. liga žen, 3. liga juniorů, 2. liga dorostenců

 • technický on-line přenos znamená:

  • zadání sestav ze ZOU + provedení "kontroly nastupování v rámci elektronického ZOU" před utkáním

  • zahájení utkání v systému + průběžné zadávání statistických údajů (zejména branky, vyloučení, dále time-outy atd.)

  • po odehrání utkání a plném zadání potřebných údajů utkání v systému ukončit

2.liga žen - skupina 3 (3XW3)

 • postupuje pouze vítěz soutěže (nadále platí, že družstvo musí splňovat podmínky účasti v 1. lize žen)

PH+SČ liga dorostenců (3XK3)

 • v soutěži byla zavedena nadstavbová skupina (vítězové základních skupin - 4 družstva - a dále 3 nejlepší družstva na 2. místech)

 • hraje se jednokolově každý s každým během tří turnajů, do 2. ligy dorostenců postupují družstva na 1. až 4. místě po odehrání nadstavbové skupiny

Liga dorostenek - skupina 3 (dlouhodobě organizovaná soutěž)

 • vítěz základní části postupuje přímo do Play-off dorostenek (závěrečný turnaj)

 • 2., 3. a 4. družstvo po základní části se účastní Nastavby o postup do Play-off dorostenek

 • hraje se systémem dvojic utkání - vítěz dvojtukání postupuje do předkola Play-off dorostenek

 • dvojice pro nastavbu: 2.R1 proti 1.R2, 3.R1 proti 4.R2

Přebor dorostenek - skupina 3 (košová soutěž)

 • nová soutěž v rámci regionu, košově organizovaná

 • 8 družstev (2 koše pro 4), hrací čas 2x14 minut, 12 hracích kol, na každém turnaji hraje družstvo 3 utkání

 • družstvo s nejvyšším počtem kvalifikačních bodů po odehrání soutěže postupuje do Nadstavby o postup do Play-off dorostenek

 • nasazovací algoritmus je doplněn tak, že pokud je do následujícího kola z druhého koše do prvního nasazeno přímo pouze jedno družstvo, bude dále do prvního koše nasazeno první nepostupující družstvo ze druhého koše (s ohledem na vyšší proměnlivost soupeřů)

Liga starších žákyň - skupina 3 (košová soutěž)

 • 8 družstev, základní část - stejný organizační systém jako u Přeboru dorostenek

 • hrací čas 2x12 minut, bude použito stejné doplnění nasazovacího algoritmu jako u Přeboru dorostenek

Liga přípravek - skupina 3

 • soutěž je nově rozdělena na 2 skupiny (2 x 24 družstev) částečně územně rozdělené

 • skupina A - západ SČ kraje + část Prahy, skupina B - východ SČ kraje + část Prahy

Košové soutěže - úprava rozpisů

 • úprava nasazování do rozpisu v rámci turnajů pro 6 družstev:

  • po sestavení šestice družstva pro turnaj (stejné jako v minulé sezóně), se družstva v rámci turnaje (koše) přeřadí dle umístění v minulém kole (od nejlepšího po nejhorší)

  • pro rozpis turnaje bude použito rozdělení do skupin - skupina A: 1., 4. a 5. nejlépe umístěné družstvo v předchozím kole, skupina B: 2., 3. a 6. nejlépe umístěné družstvo v předchozím kole

 • způsob zařazení družstev do příslušného koše se až na výše uvedené nemění

NOVÝ ODDÍL

Informace související se založením oddílu naleznete na stránce Matričního úseku ČFbU.


​​​​​

​​

Obrázek