{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Struktura soutěží řízených ČF

ajax-spinner

muži

muži

starší žáci

mladší žáci

elévové

muži

INFORMACE K SEZONĚ 2021/2022

Termíny na školení sekretářů, školení a semináře rozhodčích, trenérů a delegátů nalezntete v kalendáří akcí, kde můžete filtrovat po jednotlivýchakcích a regionech.
https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/informacni-deska/kalendar-akci

Termín pro nahlášení hal ve FISU do 20.7.2021
Druhý termín pro vyplnění Soupisky družstva je stanoven od 10. ledna 2022 do 14. ledna 2022.


Předpisy a rozpisy nalezente v  dokumentech k soutěžím

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2018:

 • nově musí být na mantinelu vyznačeny i prostory pro trestné lavice, které mají délku 2 metry a začínají 1 metr od středové čáry;
 • funkční prádlo pod dres musí přímo dle pravidel odpovídat předpisu soutěže = musí být barvy dresu či černé;
 • mřížka brankářské masky musí mít certifikaci;
 • upřesnění hry nad úrovní kolen – přestupkem je, pokud nad úrovní kolen hráč hraje míček jakoukoliv částí nohy od kolena níže;
 • upřesnění hry ve výskoku – je povoleno hrát míček pod úrovní kolen ve výskoku
 • zdržování vhazování kterýmkoliv hráčem je přestupkem vedoucím k volnému úderu – za zdržování může být považováno zejména špatné postavení hráče na vhazování, či nedodržení vzdálenosti jeho spoluhráčů;
 • zaveden nový přestupek vedoucí k volnému úderu – zdržování hry družstvem – např. pasivní hra za vlastní brankou;
 • hra hlavou nově vede pouze k volnému úderu, nikoliv k trestu vyloučení;
 • značných změn doznalo pravidlo o trestném střílení (dále jen t. s.):
  - přestupky střídačky týmu, který provádí t. s., znamenají, že je t. s. považováno za nesprávně provedené;
  - t. s. musí být zahájeno dotekem florbalky;
  - aby bylo t. s. považováno za nesprávně provedené, musí se hráč a míč současně úplně zastavit nebo změnit směr od soupeřovy brány; v praxi to znamená, že hráč pokud je v pohybu směrem k soupeřově brance, tak si může míček stáhnout směrem k sobě, či s míčkem provést freestylový trik;
  - t. s. se nově nařizuje samostatně, tedy bez trestu vyloučení na 2 minuty;
  - přestupek během odloženého t.s. naopak vede vždy k vyloučení na 2 minuty;
 • v případě, kdy je během hry objeven přestupek vedoucí k vyloučení a hra je přerušena následuje nově volný úder pro družstvo, které se neprovinilo – např. při vyloučení za špatné střídání či hru s příliš mnoha hráči;;
 • upřesnění hry na zemi – vyloučení následuje nejen v případě, kdy hráč vleže či vsedě zahraje míč, ale i pokud jiným způsobem ovlivní úmyslně hru – např. brání ve hře protihráči;
 • mezi přestupky vedoucí k ČK2, považované za sabotáž hry jsou nově zařazeny tyto situace:
  - pokud se zraněný hráč, který byl nahrazen na trestné lavici, účastní hry před vypršením svého trestu;
  - přestupky spáchané z trestné lavice během trestného střílení;
  - úmyslné ovlivnění hry posunutím mantinelu členem družstva v prostoru pro střídání;

Stručný výtah změn pravidel naleznete zde.

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na e-mail pravidla@ceskyflorbal.cz.

Pravidla florbalu 2018

Výpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2018

Platby licencí

Generování údajů k platbě, včetně samotné úhrady, je možné provádět od 1. 7. 2018. Matriční úsek doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v Poháru České pojišťovny musí mít platnou licenci a být zařazeni na soupisku družstva. Nová vrcholová část pohárové soutěže startuje už 14. srpna 2018. První kolo pohárové soutěže začíná o víkendu 25. - 26. srpna 2018.

Matriční úsek doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou oddílovou příslušnost, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do Českého florbalu je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek již od 1. 5. 2018 s tím, že zpracovány budou k 1. 7. 2018, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek můžete sledovat v matriční knize. Pokud máte ve svém profilu ve FISu uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni emailem. 

Změny v legislativě platné od 1. 7. 2017

Změny Soutěžního řádu:

 • 1. liga juniorek je zařazena mezi vyšší celostátní soutěže;
 • hráčka kategorie mladší žákyně a nižší může startovat i v o úroveň vyšší mužské kategorii (např. elévka v kategorii mladších žáků apod.);
 • došlo k úpravě provádění kontroly totožnosti, kdy rozhodčí mohou pořizovat dokumentaci o hráči i při kontrole před utkáním;
 • řídící orgán nemusí vyhlásit kontumační výsledek, pokud je možné považovat nastoupení hráče s oddílovou příslušností v jiném oddíle za administrativní pochybení;
 • došlo ke zrušení možnosti stanovovat v předpisu soutěže skóre při jehož dosažení je utkání ukončeno pro naprostou převahu.

Změny Disciplinárního řádu:

 • úprava doby, kdy nejpozději může dojít k podání podnětu vedoucímu k zastavení činnosti, především v nadstavbové části soutěže, na 10 hodin před dalším utkáním družstva jehož člena se podnět týká;
 • úprava možnosti prominout zbytek trestu či jej podmíněně odložit - nově se týká jen trestů delších než 1 měsíc;
 • doplnění neoprávněného nastoupení hráče do sazebníku trestů kolektivů.

Změna Přestupního řádu:

 • přestupní období bylo obecně prodlouženo do 15. ledna. V kategoriích starší žáci či starší žákyně a mladších bylo přestupní období prodlouženo až do 31. března.
 • Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@ceskyflorbal.cz.

Plánovaná změna v Soutěžního řádu platná od 1. 7. 2018

Změny Soutěžního řádu:

 • umožnění startu dorostence či dorostenky v nejvyšší soutěži mužů či žen na žádost trenéra reprezentace ČR dospělých;

Veškeré informace jsou dostupné také prostřednictvím regionálního sekretariátu na emailových adresách prochazkova@ceskyflorbal.cz a prochazka@ceskyflorbal.czVýtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2014:

 • základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit;
 • v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je krvácení pod kontrolou;
 • došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné;
 • nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí zásahu soupeře;
 • hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče;
 • při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první nastoupit brankář;
 • všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po prodloužení považovány za ukončené;
 • došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků:
  • - přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění;
   - je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního chování, které vedlo k vyšším trestům;
 • došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní nastoupení družstva po přestávce;
 • chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k nahlášení řídícímu orgánu a pokutě;
 • došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do vlastní branky;
 • došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány dostane po teči soupeřova hráče;

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz.

dotazy_pravidla_2014.pdfVýpis častých dotazů k Pravidlům florbalu 2014 (44,9 KB)

Pravidla_CZ_2014.pdfPravidla florbalu 2014 (1,5 MB)

Pravidla_CZ_2014_zmeny.pdfVýpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2014 (283,4 KB)

Platby licencí

Generování údajů k platbě včetně samotné úhrady je možné provádět od 1.7.2014. Matrika doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musím mít platnou licenci a musí být zařazeni na soupisku družstva. První kolo poháru ČFbU začíná již o víkendu 30. - 31. srpna 2014.

Dále doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou registraci, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do ČFbU je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek ČFbU již od 1.5.2014 s tím, že zpracovány budou nejdříve 1.7.2014, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek ČFbU můžete sledovat v matriční knize a pokud máte ve svém profilu v informačním systému uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni i emailem. 

Změny v legislativě

Licenční řád

 • v hráčských licencích nově zavedena možnost platby Licence za soupisku veteránů;
 • ustanovení pojmů Licence trenéra, Licence vedoucího družstva, Licence rozhodčího a Licence delegáta přímo do Licenčního řádu - příprava na budoucí převedení některých samostatných předpisů a směrnic do Licenčního řádu.

Přestupní řád

 • prodloužení věkové hranice hráčů pro střídavé hostování ze 2 na 3 roky v kategorii dospělých;
 • umožnění střídavého hostování starších žákyň do ligy dorostenek;
 • zavedení nového institutu tzv. střídavého startu;

Soutěžní řád

 • úprava předpisu na základě změny systému soutěží mužů - zavedení Národní ligy;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ;
 • zavedení podmínek pro start hráče při změně pohlaví;
 • úprava povinnosti lékařské prohlídky hráčů dle nové vyhlášky.

Disciplinární řád

 • podrobnější vymezení kompetencí mezi Disciplinární komisí, Komisí rozhodčích a delegátů a Ligovou komisí při řešení jednotlivých disciplinárních provinění;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu matrika@cfbu.cz.

Celé znění nově platných Legislativních předpisů ČFbU naleznete ZDE

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze#sthash.m2oOdHy5.dpuf

INFORMACE K SEZONĚ 2016/2017

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2014:

 • základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit;
 • v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je krvácení pod kontrolou;
 • došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné;
 • nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí zásahu soupeře;
 • hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče;
 • při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první nastoupit brankář;
 • všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po prodloužení považovány za ukončené;
 • došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků:
  • - přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění;
   - je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního chování, které vedlo k vyšším trestům;
 • došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní nastoupení družstva po přestávce;
 • chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k nahlášení řídícímu orgánu a pokutě;
 • došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do vlastní branky;
 • došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány dostane po teči soupeřova hráče;

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz.

dotazy_pravidla_2014.pdfVýpis častých dotazů k Pravidlům florbalu 2014 (44,9 KB)

Pravidla_CZ_2014.pdfPravidla florbalu 2014 (1,5 MB)

Pravidla_CZ_2014_zmeny.pdfVýpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2014 (283,4 KB)

Platby licencí

Generování údajů k platbě včetně samotné úhrady je možné provádět od 1.7.2014. Matrika doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musím mít platnou licenci a musí být zařazeni na soupisku družstva. První kolo poháru ČFbU začíná již o víkendu 30. - 31. srpna 2014.

Dále doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou registraci, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do ČFbU je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek ČFbU již od 1.5.2014 s tím, že zpracovány budou nejdříve 1.7.2014, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek ČFbU můžete sledovat v matriční knize a pokud máte ve svém profilu v informačním systému uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni i emailem. 

Změny v legislativě

Licenční řád

 • v hráčských licencích nově zavedena možnost platby Licence za soupisku veteránů;
 • ustanovení pojmů Licence trenéra, Licence vedoucího družstva, Licence rozhodčího a Licence delegáta přímo do Licenčního řádu - příprava na budoucí převedení některých samostatných předpisů a směrnic do Licenčního řádu.

Přestupní řád

 • prodloužení věkové hranice hráčů pro střídavé hostování ze 2 na 3 roky v kategorii dospělých;
 • umožnění střídavého hostování starších žákyň do ligy dorostenek;
 • zavedení nového institutu tzv. střídavého startu;

Soutěžní řád

 • úprava předpisu na základě změny systému soutěží mužů - zavedení Národní ligy;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ;
 • zavedení podmínek pro start hráče při změně pohlaví;
 • úprava povinnosti lékařské prohlídky hráčů dle nové vyhlášky.

Disciplinární řád

 • podrobnější vymezení kompetencí mezi Disciplinární komisí, Komisí rozhodčích a delegátů a Ligovou komisí při řešení jednotlivých disciplinárních provinění;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu matrika@cfbu.cz.

Celé znění nově platných Legislativních předpisů ČFbU naleznete ZDE

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze#sthash.m2oOdHy5.dpuf

INFORMACE K SEZONĚ 2016/2017

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2014:

 • základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit;
 • v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je krvácení pod kontrolou;
 • došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné;
 • nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí zásahu soupeře;
 • hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče;
 • při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první nastoupit brankář;
 • všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po prodloužení považovány za ukončené;
 • došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků:
  • - přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění;
   - je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního chování, které vedlo k vyšším trestům;
 • došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní nastoupení družstva po přestávce;
 • chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k nahlášení řídícímu orgánu a pokutě;
 • došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do vlastní branky;
 • došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány dostane po teči soupeřova hráče;

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz.

dotazy_pravidla_2014.pdfVýpis častých dotazů k Pravidlům florbalu 2014 (44,9 KB)

Pravidla_CZ_2014.pdfPravidla florbalu 2014 (1,5 MB)

Pravidla_CZ_2014_zmeny.pdfVýpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2014 (283,4 KB)

Platby licencí

Generování údajů k platbě včetně samotné úhrady je možné provádět od 1.7.2014. Matrika doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musím mít platnou licenci a musí být zařazeni na soupisku družstva. První kolo poháru ČFbU začíná již o víkendu 30. - 31. srpna 2014.

Dále doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou registraci, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do ČFbU je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek ČFbU již od 1.5.2014 s tím, že zpracovány budou nejdříve 1.7.2014, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek ČFbU můžete sledovat v matriční knize a pokud máte ve svém profilu v informačním systému uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni i emailem. 

Změny v legislativě

Licenční řád

 • v hráčských licencích nově zavedena možnost platby Licence za soupisku veteránů;
 • ustanovení pojmů Licence trenéra, Licence vedoucího družstva, Licence rozhodčího a Licence delegáta přímo do Licenčního řádu - příprava na budoucí převedení některých samostatných předpisů a směrnic do Licenčního řádu.

Přestupní řád

 • prodloužení věkové hranice hráčů pro střídavé hostování ze 2 na 3 roky v kategorii dospělých;
 • umožnění střídavého hostování starších žákyň do ligy dorostenek;
 • zavedení nového institutu tzv. střídavého startu;

Soutěžní řád

 • úprava předpisu na základě změny systému soutěží mužů - zavedení Národní ligy;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ;
 • zavedení podmínek pro start hráče při změně pohlaví;
 • úprava povinnosti lékařské prohlídky hráčů dle nové vyhlášky.

Disciplinární řád

 • podrobnější vymezení kompetencí mezi Disciplinární komisí, Komisí rozhodčích a delegátů a Ligovou komisí při řešení jednotlivých disciplinárních provinění;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu matrika@cfbu.cz.

Celé znění nově platných Legislativních předpisů ČFbU naleznete ZDE

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze#sthash.m2oOdHy5.dpuf

INFORMACE K SEZONĚ 2016/2017

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2014:

 • základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit;
 • v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je krvácení pod kontrolou;
 • došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné;
 • nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí zásahu soupeře;
 • hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče;
 • při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první nastoupit brankář;
 • všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po prodloužení považovány za ukončené;
 • došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků:
  • - přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění;
   - je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního chování, které vedlo k vyšším trestům;
 • došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní nastoupení družstva po přestávce;
 • chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k nahlášení řídícímu orgánu a pokutě;
 • došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do vlastní branky;
 • došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány dostane po teči soupeřova hráče;

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz.

dotazy_pravidla_2014.pdfVýpis častých dotazů k Pravidlům florbalu 2014 (44,9 KB)

Pravidla_CZ_2014.pdfPravidla florbalu 2014 (1,5 MB)

Pravidla_CZ_2014_zmeny.pdfVýpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2014 (283,4 KB)

Platby licencí

Generování údajů k platbě včetně samotné úhrady je možné provádět od 1.7.2014. Matrika doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musím mít platnou licenci a musí být zařazeni na soupisku družstva. První kolo poháru ČFbU začíná již o víkendu 30. - 31. srpna 2014.

Dále doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou registraci, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do ČFbU je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek ČFbU již od 1.5.2014 s tím, že zpracovány budou nejdříve 1.7.2014, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek ČFbU můžete sledovat v matriční knize a pokud máte ve svém profilu v informačním systému uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni i emailem. 

Změny v legislativě

Licenční řád

 • v hráčských licencích nově zavedena možnost platby Licence za soupisku veteránů;
 • ustanovení pojmů Licence trenéra, Licence vedoucího družstva, Licence rozhodčího a Licence delegáta přímo do Licenčního řádu - příprava na budoucí převedení některých samostatných předpisů a směrnic do Licenčního řádu.

Přestupní řád

 • prodloužení věkové hranice hráčů pro střídavé hostování ze 2 na 3 roky v kategorii dospělých;
 • umožnění střídavého hostování starších žákyň do ligy dorostenek;
 • zavedení nového institutu tzv. střídavého startu;

Soutěžní řád

 • úprava předpisu na základě změny systému soutěží mužů - zavedení Národní ligy;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ;
 • zavedení podmínek pro start hráče při změně pohlaví;
 • úprava povinnosti lékařské prohlídky hráčů dle nové vyhlášky.

Disciplinární řád

 • podrobnější vymezení kompetencí mezi Disciplinární komisí, Komisí rozhodčích a delegátů a Ligovou komisí při řešení jednotlivých disciplinárních provinění;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu matrika@cfbu.cz.

Celé znění nově platných Legislativních předpisů ČFbU naleznete ZDE

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze#sthash.m2oOdHy5.dpuf

INFORMACE K SEZONĚ 2016/2017

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2014:

 • základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit;
 • v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je krvácení pod kontrolou;
 • došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné;
 • nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí zásahu soupeře;
 • hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče;
 • při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první nastoupit brankář;
 • všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po prodloužení považovány za ukončené;
 • došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků:
  • - přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění;
   - je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního chování, které vedlo k vyšším trestům;
 • došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní nastoupení družstva po přestávce;
 • chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k nahlášení řídícímu orgánu a pokutě;
 • došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do vlastní branky;
 • došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány dostane po teči soupeřova hráče;

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz.

dotazy_pravidla_2014.pdfVýpis častých dotazů k Pravidlům florbalu 2014 (44,9 KB)

Pravidla_CZ_2014.pdfPravidla florbalu 2014 (1,5 MB)

Pravidla_CZ_2014_zmeny.pdfVýpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2014 (283,4 KB)

Platby licencí

Generování údajů k platbě včetně samotné úhrady je možné provádět od 1.7.2014. Matrika doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musím mít platnou licenci a musí být zařazeni na soupisku družstva. První kolo poháru ČFbU začíná již o víkendu 30. - 31. srpna 2014.

Dále doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou registraci, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do ČFbU je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek ČFbU již od 1.5.2014 s tím, že zpracovány budou nejdříve 1.7.2014, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek ČFbU můžete sledovat v matriční knize a pokud máte ve svém profilu v informačním systému uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni i emailem. 

Změny v legislativě

Licenční řád

 • v hráčských licencích nově zavedena možnost platby Licence za soupisku veteránů;
 • ustanovení pojmů Licence trenéra, Licence vedoucího družstva, Licence rozhodčího a Licence delegáta přímo do Licenčního řádu - příprava na budoucí převedení některých samostatných předpisů a směrnic do Licenčního řádu.

Přestupní řád

 • prodloužení věkové hranice hráčů pro střídavé hostování ze 2 na 3 roky v kategorii dospělých;
 • umožnění střídavého hostování starších žákyň do ligy dorostenek;
 • zavedení nového institutu tzv. střídavého startu;

Soutěžní řád

 • úprava předpisu na základě změny systému soutěží mužů - zavedení Národní ligy;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ;
 • zavedení podmínek pro start hráče při změně pohlaví;
 • úprava povinnosti lékařské prohlídky hráčů dle nové vyhlášky.

Disciplinární řád

 • podrobnější vymezení kompetencí mezi Disciplinární komisí, Komisí rozhodčích a delegátů a Ligovou komisí při řešení jednotlivých disciplinárních provinění;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu matrika@cfbu.cz.

Celé znění nově platných Legislativních předpisů ČFbU naleznete ZDE

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze#sthash.m2oOdHy5.dpuf

NFORMACE K SEZONĚ 2016/2017

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2014:

 • základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit;
 • v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je krvácení pod kontrolou;
 • došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné;
 • nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí zásahu soupeře;
 • hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče;
 • při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první nastoupit brankář;
 • všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po prodloužení považovány za ukončené;
 • došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků:
  • - přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění;
   - je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního chování, které vedlo k vyšším trestům;
 • došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní nastoupení družstva po přestávce;
 • chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k nahlášení řídícímu orgánu a pokutě;
 • došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do vlastní branky;
 • došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány dostane po teči soupeřova hráče;

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz.

dotazy_pravidla_2014.pdfVýpis častých dotazů k Pravidlům florbalu 2014 (44,9 KB)

Pravidla_CZ_2014.pdfPravidla florbalu 2014 (1,5 MB)

Pravidla_CZ_2014_zmeny.pdfVýpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2014 (283,4 KB)

Platby licencí

Generování údajů k platbě včetně samotné úhrady je možné provádět od 1.7.2014. Matrika doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musím mít platnou licenci a musí být zařazeni na soupisku družstva. První kolo poháru ČFbU začíná již o víkendu 30. - 31. srpna 2014.

Dále doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou registraci, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do ČFbU je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek ČFbU již od 1.5.2014 s tím, že zpracovány budou nejdříve 1.7.2014, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek ČFbU můžete sledovat v matriční knize a pokud máte ve svém profilu v informačním systému uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni i emailem. 

Změny v legislativě

Licenční řád

 • v hráčských licencích nově zavedena možnost platby Licence za soupisku veteránů;
 • ustanovení pojmů Licence trenéra, Licence vedoucího družstva, Licence rozhodčího a Licence delegáta přímo do Licenčního řádu - příprava na budoucí převedení některých samostatných předpisů a směrnic do Licenčního řádu.

Přestupní řád

 • prodloužení věkové hranice hráčů pro střídavé hostování ze 2 na 3 roky v kategorii dospělých;
 • umožnění střídavého hostování starších žákyň do ligy dorostenek;
 • zavedení nového institutu tzv. střídavého startu;

Soutěžní řád

 • úprava předpisu na základě změny systému soutěží mužů - zavedení Národní ligy;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ;
 • zavedení podmínek pro start hráče při změně pohlaví;
 • úprava povinnosti lékařské prohlídky hráčů dle nové vyhlášky.

Disciplinární řád

 • podrobnější vymezení kompetencí mezi Disciplinární komisí, Komisí rozhodčích a delegátů a Ligovou komisí při řešení jednotlivých disciplinárních provinění;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu matrika@cfbu.cz.

Celé znění nově platných Legislativních předpisů ČFbU naleznete ZDE

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze#sthash.m2oOdHy5.dpuf

INFORMACE K SEZONĚ 2016/2017

Změny v pravidlech

Výtah změn a novinek v pravidlech florbalu platných od 1. července 2014:

 • základní rozměr hřiště 40 m x 20 m je nově možné pouze zmenšit;
 • v případě krvavého zranění hráče, může hráč pokračovat ve hře až poté co je krvácení pod kontrolou;
 • došlo k upřesnění formulace ohledně situace, kdy rozhodčí považují své rozhodnutí za nesprávné;
 • nově je, mimo vysoký došvih, dovolen i vysoký nápřah ve chvíli, kdy nehrozí nebezpečí zásahu soupeře;
 • hráči v poli je dovoleno přijmout úmyslnou přihrávku nohou od spoluhráče;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za zdržování hry - nově je zahrnuta i situace, kdy brankář blokuje míč skrz síť brány;
 • došlo k upřesnění situací, které jsou považovány za přijetí přihrávky brankářem - nově je za přestupek považováno i pouhé převzetí míčku brankářem z hokejky spoluhráče;
 • při trestném střílení je, v případě sporu ohledně nastoupení, povinen jako první nastoupit brankář;
 • všechny tresty uložené během utkání mimo vyloučení do konce utkání jsou po prodloužení považovány za ukončené;
 • došlo ke zrušení institutu opakovaných přestupků:
  • - přerušení hry ve výhodě přestupkem trestaným volným úderem nevede k udělení trestu; volný úder bude proveden v místě posledního provinění;
   - je zrušeno i sečítání dvouminutových přestupků a sečítání nesportovního chování, které vedlo k vyšším trestům;
 • došlo k upřesnění výkladu situací, které jsou považovány za úmyslné zdržování hry družstvem - jednoznačně je uvedeno, že za přestupek je považováno pozdní nastoupení družstva po přestávce;
 • chybějící čísla na hrudi dresů hráčů nevedou k trestu vyloučení, ale pouze k nahlášení řídícímu orgánu a pokutě;
 • došlo k upřesnění výkladu kdy je branka považována za vlastní, nově je za vlastní považována pouze branka, při níž hráč aktivně hokejkou či tělem usměrní míč do vlastní branky;
 • došlo ke změně výkladu nesprávně vstřelené branky (vzhledem k povolení přijetí přihrávky nohou), pokud hráč kopne úmyslně míček na soupeřovu branku, pak branka neplatí, pokud se míček dostane přímo do brány, či pokud se do brány dostane po teči soupeřova hráče;

Veškeré dotazy na pravidla a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu pravidla@cfbu.cz.

dotazy_pravidla_2014.pdfVýpis častých dotazů k Pravidlům florbalu 2014 (44,9 KB)

Pravidla_CZ_2014.pdfPravidla florbalu 2014 (1,5 MB)

Pravidla_CZ_2014_zmeny.pdfVýpis změn a novinek v Pravidlech florbalu 2014 (283,4 KB)

Platby licencí

Generování údajů k platbě včetně samotné úhrady je možné provádět od 1.7.2014. Matrika doporučuje, aby následně hráči a oddíly s případnou platbou neotáleli a provedli ji dostatečně předem (červenec a počátek srpna) a to z důvodu, že hráči, kteří budou chtít nastoupit v poháru ČFbU musím mít platnou licenci a musí být zařazeni na soupisku družstva. První kolo poháru ČFbU začíná již o víkendu 30. - 31. srpna 2014.

Dále doporučuje využít nadcházejících klidnějších letních měsíců k vyřízení žádostí o novou registraci, přestup či hostování apod. Přihlášky nových hráčů do ČFbU je samozřejmě možné vyřizovat kdykoliv, klidně již nyní a dle schváleného Přestupního řádu je také možné podávat žádosti o přestup a hostování na Matriční úsek ČFbU již od 1.5.2014 s tím, že zpracovány budou nejdříve 1.7.2014, kdy přestupní období začíná.

Jednotlivé žádosti došlé na Matriční úsek ČFbU můžete sledovat v matriční knize a pokud máte ve svém profilu v informačním systému uveden email, jste o průběhu vašich žádostí informováni i emailem. 

Změny v legislativě

Licenční řád

 • v hráčských licencích nově zavedena možnost platby Licence za soupisku veteránů;
 • ustanovení pojmů Licence trenéra, Licence vedoucího družstva, Licence rozhodčího a Licence delegáta přímo do Licenčního řádu - příprava na budoucí převedení některých samostatných předpisů a směrnic do Licenčního řádu.

Přestupní řád

 • prodloužení věkové hranice hráčů pro střídavé hostování ze 2 na 3 roky v kategorii dospělých;
 • umožnění střídavého hostování starších žákyň do ligy dorostenek;
 • zavedení nového institutu tzv. střídavého startu;

Soutěžní řád

 • úprava předpisu na základě změny systému soutěží mužů - zavedení Národní ligy;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ;
 • zavedení podmínek pro start hráče při změně pohlaví;
 • úprava povinnosti lékařské prohlídky hráčů dle nové vyhlášky.

Disciplinární řád

 • podrobnější vymezení kompetencí mezi Disciplinární komisí, Komisí rozhodčích a delegátů a Ligovou komisí při řešení jednotlivých disciplinárních provinění;
 • drobné úpravy související se zavedení institutu střídavého startu v PŘ.

Případné dotazy na Legislativní předpisy a jejich výklad můžete směřovat na emailovou adresu matrika@cfbu.cz.

Celé znění nově platných Legislativních předpisů ČFbU naleznete ZDE

- Více čtěte na: https://www.ceskyflorbal.cz/cfbu/regiony/phasc/souteze#sthash.t6efjl9v.dpuf

Soutěžní ročník 2021-2022

Rozpis soutěží ke stažení

(budou přidány na konci srpna 2021 v aktuální podobě)

Muži

2XM5 - Regionální liga mužů předpis
2LM6 - Liberecká liga mužůpředpis
2UM6 - Ústecká liga mužů předpis
Junioři
2XJ2 - 2. liga juniorů - skupina 2předpis
Dorostenci
2XK2 - 2. liga dorostenců -  skupina 2předpis
Starší žáci
2XS1 - Liga starších žáků - skupina 2předpis
2US2 - Ústecký přebor starších žáků předpis
2LS2- Liberecký přebor starších žákůpředpis
Mladší žáci
2XZ1 - Liga mladších žáků - skupina 2předpis
2UZ3 - Ústecký přebor mladších žákůpředpis
2LZ3 - Liberecký přebor mladších žáků  předpis
Elévové
2UE1 - Ústecká liga elévůpředpis
2LE1 - Liberecká liga elévůpředpis
Přípravky
2UP1 - Ústecká Liga přípravekpředpis
2LP1 - Liberecká liga přípravekpředpis
Veteráni
2XV1 - Liga veteránů - skupina 2předpis
Juniorky
2XD2 - 2. liga juniorek - skupina 2 předpis
Dorostenky
2XR1 - Liga dorostenek - skupina 2 předpis
Přebor starších žákyň
2XG2 - Liga starších žákyň - skupina 2 předpis
Mladší žákyně
2XT1 - Liga mladších žákyň - skupina 2 předpis
Elévky
2XU1 - Liga elévek-skupina 2​předpis

NOVÝ ODDÍL

Jak se do Českho florbalu přihlásíme?

Velice jednoduše - stačí vyplnit Přihlášku oddílu do ČF a Evidenční kartu florbalového oddílu, které zašlete na adresu Českého florbalu. Po zpracování přihlášky a založení oddílu ve Florbalovém informačním systému (FIS) Vám bude Matričním úsekem zaslán potvrzující email spolu s přijímacím dopisem a sekretáři oddílu přístupové údaje do FISu. Pro splnění podmínek přijetí oddílu musí skeretář nahrát přes FIS naskenované stanovy spolku, viz odstavec níže Právní subjektivita. S přihlášením do Českého florbalu není spojen žádný poplatek. Vyplnění evidenční karty věnujte pozornost, protože tím určujete zmocněnce - osoby, které budou mít za Váš oddíl právo jednat a podepisovat příslušné žádosti či formuláře vůči Českému florbalu a sekretáře oddílu - osobu, které budeme zasílat veškeré informace (emailová a korespondenční adresa). Sekretář oddílu nemá podpisové právo za oddíl. U osob v evidenční kartě, které nejsou členy ČF je nutné vyplnit a zaslat Přihlášku člena do ČF.


Jakých soutěží se jako oddíl budeme moci zúčastňovat?

Český florbal organizuje dva typy soutěží:
- mistrovské soutěže - "klasickou" dlouhodobou ligu vždy na jednu sezónu pro všechny věkové kategorie
- pohárovou soutěž - Pohár pro muže a ženy

V ligových soutěžích je důležité, v jaké věkové kategorii budou družstva Vašeho oddílu působit. Rozdělní věkových kategorií ve florbalu pro sezóny 17/18 a 18/19 naleznete v dokumentu Ligové komise ČF. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie a to o jednu kategorii výše. Pohárovou soutěž hraje vždy oddíl, a to vždy družstvo složené z mužů a juniorů, případně žen a juniorek.


Jak jsou soutěže organizovány?

Nejvyšší soutěže (mužů, žen, juniorů, juniorek a dorostenců) se pořádají celostátně a řídí je soutěžní úsek v Brně. Nižší soutěže a také veškeré mládežnické soutěže řídí regionální unie. Česká republika je florbalově rozdělena na sedm partnerských krajů, kde vždy sekretariáty řídí své krajské soutěže. Tím, že jsou nižší soutěže rozděleny do partnerských krajů, nemusí družstva tolik cestovat a soutěže jsou tak levnější.

Zde je jednoduché rozdělení, jaké záležitosti budete řešit s celostátnimi sekretariáty (Praha a Brno) a s čím Vám pomohou přímo sekretáři ve Vašem regionu.

Celostátní sekretariát: registrace hráčů, změny oddílové příslušnosti (přestupy, hostování atd.), změny v údajích o Vašem oddílu, programy podpory, akce mantinely, účetní záležitosti atd.

Region: soutěže, školení rozhodčích, trenérů, vedoucích družstev a delegátů, losování soutěží atd.
Záležitosti které se budou týkat přímo ligových soutěží budete řešit podle toho, zda budete hrát celostátní či regionální soutěž - jako nový oddíl budete nejspíše zařazeni do soutěží regionálních. V budoucnu, pokud budete úspěšní, možná některá Vaše družstva postoupí do soutěží celostátních. Kontakty na příslušné úseky či regionální sekretáře naleznete zde


Jak se přihlašuje do soutěží?

Do ligových soutěží se přihlašuje vždy během května přes internet - Florbalový Informační Systém (FIS). V průběhu června jsou soutěže rozlosovány, sezóna startuje v září a končí v dubnu. Vždy na začátku května všem oddílům rozesíláme pokyny a informace na novou sezónu emailem. Nové oddíly pak mají do začátku soutěží dost času, aby své hráče zaregistrovaly.
Do pohárové soutěže se oddíl přihlašuje spolu s přihláškou do soutěží ČF přes FIS.


Jak se registrují hráči?

Každý hráč, tak jako v jiných sportech, musí být členem ČF a zaregistrován v oddíle. Členství v ČF a registrace do oddílu se provádí u Matričního úseku (stejná adresa jako Český florbal) pomocí tiskopisu Přihláška člena do ČF a její části Registrace do oddílu, který najdete zde​. Se členstvím v ČF i registrací do oddílu není spojena žádná platba, ale abyste mohli hrát v soutěžích ČF, tak musíte mít na danou sezónu zaplacený licenční poplatek. Přihlášky nových členů do ČF je možné provádět kdykoliv během roku, nedoporučujeme a zároveň Vás žádáme, abyste nenechávali nové přihlášky členů na období srpen-říjen, kdy je Matriční úsek plně vytížen. Upozorňujeme, že na vyřízení přihlášky je 7 pracovních dnů od doručení.


Jak získávají licence hráči?

Se vstupem do Českého flrobalu nejsou spojeny žádné registrační poplatky, získání členství i členské karty je bezplatné. Až ve chvíli, kdy chcete vykonávat určité činnosti, pro které je třeba licence (např. trenér či rozhodčí) uhradíte daný poplatek za licenci a absolvujete příslušné školení. Nejčastějším poplatkem bude poplatek za hráčskou licenci, kterou musí mít každý, kdo chce hrát soutěžní utkání. Licenční poplatek se liší dle věku. Hráči, kteří chtějí být na soupisce družstva juniorů či dospělých, platí poplatek 500 Kč za sezónu. Hráči z mladších soupisek (dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně, elévové, přípravka) nemusí platit individuální licenci. Hráčskou licenci získají tzv. platbou za soupisku, kterou provádí oddíl ve výši 2.000 / 1.500 Kč (systém 5+1/3+1) za celé družstvo bez ohledu, zda je na soupisce 15 či 25 hráčů. Počet hráčů na soupisce není shora omezen. Hráč, který je uveden na „mladší“ soupisce, může poté nastupovat i za starší kategorie (pokud to dovoluje soutěžní řád). Licence je vždy platná do 30. června. Zaplatit licenci si může sám hráč, případně to za něj (i hromadnou platbou za více hráčů najednou) může udělat oddíl přes FIS. Hráče, který má zaplacenou licenci je možné přiřadit na jakoukoliv příslušnou soupisku. Není tedy nutné vyplňovat a zasílat soupisky, vše se dělá (i případné doplnění na soupisku) z domova opět přes FIS. Hráče, který nebude mít zaplacenou licenci, nebude možné přiřadit na soupisku. V případě nového hráče je na internetu okamžitě viditelné jeho zaregistrování do ČF (Matriční kniha). Dospělý hráč může hned po uhrazení licenčního poplatku a zapsání na soupisku nastupovat k soutěžním utkáním, hráče mladší si oddíl po zaregistrování do ČF pouze přiřadí na některou ze soupisek pokud již uhradil platbu za licenci za soupisku a hráč může ihned hrát. Licence i ostatní případné platby se hradí buď bezhotovostním bankovním převodem, využitím Platební brány (Comgate) - (platební tlačítko/karta).


Jaké další požadavky musí nové florbalové oddíly splňovat?

Snažíme se udržet florbal pro všechny oddíly co nejjednodušší, ale mezi základní povinnosti patří:

Sekretář a vedoucí družstva. Každý oddíl musí mít vyškoleného svého sekretáře, který vyškolí potřebný počet vedoucích družstev pro svá družstva dle předpisu. Školení trvá zhruba jedno odpoledne a sekretář se na něm dozví všechny důležité věci pro zdařilé fungování družstva v soutěži. Probírají se zejména náležitosti kolem fungování a užívání Florbalového informačního systému (FIS), pořádání turnajů, zajišťování hal, vyplňování zápisů o utkání atd. Školení zajišťuje regionální sekretariát a probíhá v období konce srpna až do konce září. Více informací o školeních najdete v kalendáři akcí

Právní osobnost. Každý oddíl v ČF musí mít právní osobnost dříve právní subjektivita. Získat ji je jednoduché. Navíc pokud svůj oddíl zakládáte v rámci nějakého sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty, tak ta již právní osobnost má, a Vy pouze dodáte sken stanov přes FIS. Pokud jste úplně nový subjekt musíte žádat na příslušném rejstříkovém soudu. O dopadech nového občanského zákoníku (NOZ) na sportovní subjekty jsme informovali v článku Informace od ČOV k dopadům NOZ na sportovní subjekty - o.s.. Aktuální informace k této problematice naleznete na stránkách ČUS www.cuscz.cz. ČOV již zveřejnil první vzor stanov spolku zde a zapsání spolku u rejstříkového soudu se věnuje článek na webu Informace pro oddíly k NOZ a spolkům. Nové oddíly, které se přihlašují těsně před uzávěrkou soutěže mají výjimku a právní osobnost si musí vyřídit do začátku soutěží (rozlosování soutěže - v průběhu června).

Programy podpory. Český florbal vypisuje každý rok programy podpory pro oddíly sdružené v ČF a to akci Mantinely pro všechny a Programy podpory rozvoje florbalu. Prostřednictvím akce Mantinely pro všechny chce ČF pomoci všem florbalovým oddílům získat certifikované florbalové mantinely a umožnit tak zkvalitnění jejich činnosti.
Programy podpory rozvoje florbalu jsou určeny pro oddíly s družstvy v mládežnických kategoriích a podáním žádosti do programu můžete získat finanční prostředky na činnost vašich družstev a to na založení nového družstva v kategorii a na náklady na cestování na turnaje. Více informací naleznete zde.

Florbalové vybavení. Pro jistotu Vás také již na začátku upozorňujeme, že v soutěžích ČF je možné používat pouze vybavení (hokejky, brankářské masky, branky, mantinely), které mají správnou certifikaci. Tou správnou certifikací je značka mezinárodní florbalové federace (IFF) ve formě nálepky (např. na hokejce těsně nad čepelí). Proto při nákupu dávejte pozor, že Vámi kupované vybavení tuto certifikaci opravdu má.


Závěrečné pokyny:

Veškeré informace spojené s evidencí oddílu a členstvím v ČF naleznete v platných legislativních předpisech (Registrační řádPřestupní řádLicenční řád a Organizační směrnice pro přijímání a činnost členů ČF). Ke stažení jsou k dispozici na našich internetových stránkách zde. Příslušné formuláře, které budete potřebovat jsou volně ke stažení zde. Přejeme Vám co nejvíce florbalových úspěchů. Jak jsme napsali již v začátku, neváhejte se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit (tel.: 775 339 324, mail: matrika@ceskyflorbal.cz​​

Obrázek