{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Delegáti

Práce delegáta České florbalu je jednou z nejdůležitějších pro rozvoj florbalu, delegát má totiž přímý vliv na kvalitu organizace soutěžních utkání a turnajů a také na rozvíjení praxe a výkonnosti rozhodčích, kteří tato utkání řídí. Není proto divu, že se delegáti rekrutují především z řad zkušených rozhodčích, kteří tak mohou přímo v průběhu sezony předávat zkušenosti svým nástupcům.

Na utkáních v rámci soutěží ČF se můžete setkat s delegáty těchto úrovní:

 1. Celostátní (licence A) - dozoruje pořadatelskou činnost i rozhodčí v celostátních soutěžích.
 2. Technický (licence B) - dozoruje pouze pořadatelskou činnost.
 3. Regionální (licence C) - dozoruje pořadatelskou činnost i rozhodčí v regionálních soutěžích.

Máte-li zájem se podílet na rozvoji českého florbalu, můžete se zúčastnit pravidelně vypisovaných školení a úspěšně složit zkoušku. Pro práci delegáta je důležitá komplexní znalost veškeré legislativy, která se vztahuje k činnosti rozhodčích a organizaci soutěžních utkání.

Základní náplní činnosti delegáta je:

 • Kontrola pořadatelské činnosti.
 • Kontrola včasného dostavení se rozhodčích.
 • Kontrola vyplnění Zápisu o utkání, chování hráčů, trenérů, funkcionářů, diváků.
 • Sledování průběhu utkání.
 • Udělení známky rozhodčím a hlavnímu pořadateli včetně rozboru utkání formou osobního pohovoru.
 • Vypracování zprávy.

Školení delegátů

Český florbal zajišťuje systém vzdělávání delegátů jako službu svým členům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k dozorování zápasů v oficiálních soutěžích ČF. Nejnižší věk pro absolvování školení delegátů je 18 let.

Region zabezpečuje školení těchto úrovní delegátů:

 • Regionální delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže
 • Regionální technický delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže, kontroluje pouze pořadatelskou činnost
Školení delegátů se konají před začátkem sezóny v 1. polovině září. Pro nováčky je nutný souhlas regionální KRD - kontaktujte sekretáře regionální KRD Jiřího Matyáše na tel.: 603 106 009 nebo na mailu: matyas@ceskyflorbal.cz.

Kalendář akcí

Název akce Registrační lhůtaTyp akce Řídící orgán Místo Kategorie Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Program

Žádné články k zobrazení
Obrázek