{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Výkonný výbor Kraje Vysočina a Jihočeského kraje

Výkonný výbor plní především úkoly mu uložené regionální Valnou hromadou a naplňuje na regionální úrovni poslání ČF v oblasti řízení soutěží, vnitřních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady nebo které si Valná hromada nevyhradila.

Partnerský výkonný výbor byl zvolen na 14. společném zasedání krajských valných hromad dne 17.5.2019. Funkční období výkonného výboru je 2 roky, tj. do valné hromady v roce 2021. Materiály k valným hromadám jsou k dispozice v záložce "Valná hromada". Jednotlivé komise budou ustanoveny při jednání RVV 10.6.2019.

Výkonný výbor

Hejtmani

Lukáš DolejšLukáš Dolejš
+420 602 505 181
dolejs@doswich.cz
Michal PeterkaMichal Peterka
+420 602 955 855
peterka@fbsjihlava.com

Členové

Kamil VraspírKamil Vraspír
+420 607 815 212
kamilvraspir@icloud.com
Karel ŠavrdaKarel Šavrda
+420 606 526 707
aqads@seznam.cz
Jiří TlustýJiří Tlustý
+420 724 037 238
jiri.tlusty@gmail.com
Miloš JandaMiloš Janda
+420 728 319 855
jandy77@seznam.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.


Jednání VV po volební VH v roce 2019


Jednání VV po volební VH v roce 2017


Jednání VV po volební VH v roce 2015


Jednání VV po volební VH v roce 2013


Jednání VV po volební VH v roce 2011


Jednání VV po volební VH v roce 2009

Krajská valná hromada

Kraje Vysočina a Jihočeského kraje

16. společné zasedání krajských VH

Datum konání: 7.5.2021 od 17:30

Adresa: Slavatovská 86, Telč 588 56, Panský dvůr (https://mapy.cz/s/nogemuvoro)


 1. Nejvyšším orgánem ČF na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na krajskou valnou hromadu vysílají všechny oddíly, administrativně spadající do určitého kraje, z řad svých členů jednoho delegáta.
 2. Valná hromada kraje probíhá vždy jako společné zasedání s valnou hromadou kraje partnerského.
 3. Každý delegát má na krajské valné hromadě jeden hlas. Krajská valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde v každém z krajů alespoň pětina delegátů z oddílů, které měly v soutěžní sezóně předcházející krajské valné hromadě přihlášeno do soutěží alespoň jedno družstvo.
 4. V případě, že není přítomna pětina delegátů z celkového počtu delegátů z jednoho či obou partnerských krajů, je možné uskutečnit náhradní krajskou valnou hromadu po uplynutí 30 minut se shodným programem jednání, a tato krajská valná hromada je usnášeníschopná v jakémkoli počtu přítomných delegátů.
 5. Krajská valná hromada se schází 1x ročně, vždy nejdříve 7 týdnů a nejpozději 3 týdny před konáním valné hromady ČF.
 6. Mimořádnou krajskou valnou hromadu svolá partnerský výkonný výbor, pokud to sám považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina oddílů, administrativně spadajících do příslušné oblasti. Mimořádnou krajskou valnou hromadu je partnerský výkonný výbor povinen svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.
 7. Usnesení krajské valné hromady je přijato, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina přítomných delegátů z obou krajů, s výjimkou hlasování o volbě hejtmana kraje, hlasování o volbě 2 členů partnerského výkonného výboru a hlasování o volbě delegátů na valnou hromadu ČF, kde hlasují pouze delegáti z příslušného kraje a pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina delegátů z daného kraje.
 8. Společné zasedání krajských valných hromad zejména
 • projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v oblasti a o činnosti partnerského výkonného výboru 
 • bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet partnerského kraje
 • volí hejtmany a členy partnerského výkonného výboru
 • z řad delegátů krajské valné hromady volí delegáty na valnou hromadu ČF.


Dokumenty ke krajským valným hromadám

15. společné zasedání krajských VH
5. září 2020, Jindřichův Hradec


14. společné zasedání krajských VH
17. května 2019, Čížkov


13. společné zasedání krajských VH
27. dubna 2018, Čížkov


12. společné zasedání krajských VH
12. května 2017, Pelhřimov


11. společné zasedání krajských VH
3. května 2016, Tábor


10. společné zasedání krajských VH
29. dubna 2015, Pelhřimov


9. společné zasedání krajských VH
7. května 2014, Jindřichův Hradec


8. společné zasedání krajských VH
22. června 2013, Pelhřimov


7. společné zasedání krajských VH
8. května 2013, Pelhřimov


6. společné zasedání krajských VH
8. května 2012, Tábor


5. společné zasedání krajských VH
8. května 2011, Pelhřimov


4. společné zasedání krajských VH
2. května 2010, Jindřichův Hradec


3. společné zasedání krajských VH
15. května 2009, Pelhřimov


2. společné zasedání krajských VH
21. května 2008, Pelhřimov


1. společné zasedání krajských VH
31. května 2007, Pelhřimov


Obrázek