{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Struktura soutěží řízených ČFbU

ajax-spinner

muži

muži

mladší žáci

elévové

muži

Materiály k regionálním ligovým soutěžím sezóny 2017/2018
Soutěž  - sezona 2017/2018

Kód

PředpisyMuži


Regionální liga mužů - skupina 5


5XM5        

17_18_Predpis 5XM5.pdf (170,1 KB)


Liga Vysočiny mužů


5VM6

17_18_Predpis 5VM6.pdf (168,9 KB)


Přebor Vysočiny mužů


5VM7

17_18_Predpis 5VM7.pdf (304,7 KB)


Jihočeská liga mužů


5JM6

17_18_Predpis 5JM6.pdf (168,7 KB)


Jihočeský přebor mužů


5JM7

17_18_Predpis 5JM7.pdf (304,7 KB)


Liga veteránů - skupina 5


5XV1

17_18_Predpis 5XV1.pdf (478,7 KB)Junioři
Liga Vysočina juniorů 

5VJ2

JIhočeská liga juniorů 

5JJ2


Dorostenci
2. liga dorostenců
5XK2

17_18_Predpis 5XK2.pdf (306,9 KB)Starší žáci
Liga Vysočiny starších žáků
5VS1

17_18_Predpis 5VS1.pdf (169,4 KB)


Jihočeská liga starších žáků
5JS1

17_18_Predpis 5JS1.pdf (169,6 KB)Mladší žáci
Liga Vysočiny mladších žáků (5+1)        
5VZ117_18_Predpis 5VZ1.pdf (168,6 KB)
Liga Vysočiny mladších žáků (3+1)
5VZ2

17_18_Predpis 5VZ2.pdf (169,6 KB)


Jihočeská liga mladších žáků (5+1)
5JZ117_18_Predpis 5JZ1.pdf (168,8 KB)
Jihočeská liga mladších žáků (3+1)
5JZ2

17_18_Predpis 5JZ2.pdf (169,7 KB)Elévové
Liga Vysočiny elévů (3+1)
5VE1

17_18_Predpis 5VE1.pdf (171,5 KB)


Jihočeská liga elévů (3+1)
5JE1

17_18_Predpis 5JE1.pdf (171,8 KB)Přípravka
Liga Vysočiny přípravek (3+1)
5VP1

17_18_Predpis 5VP1.pdf (172,9 KB)


Jihočeská liga přípravek (3+1)
5JP117_18_Predpis 5JP1.pdf (173,0 KB)

Mini PřípravkaLiga Vysočiny mini přípravek (3+1)
5VN117_18_Predpis 5VN1.pdf (308,7 KB)
Jihočeská liga mini přípravek (3+1)
5JN117_18_Predpis 5JN1.pdf (308,6 KB)

Ženy


2. liga žen - skupina 5
5XW317_18_Predpis 5XW3.pdf (304,8 KB)

JuniorkyLiga juniorek - skupina 5
5XD217_18_Predpis 5XD2.pdf (304,9 KB)

Dorostenky
Liga dorostenek - skupina 5
5XR117_18_Predpis 5XR1.pdf (169,2 KB)

Starší žákyně

Liga starších žákyň - skupina 5


5XG117_18_Predpis 5XG1.pdf (306,5 KB)
Liga Vysočiny starších žákyň 3+1
5VG217_18_Predpis 5VG2.pdf (172,1 KB)
Jihočeská liga starších žákyň 3+1
5JG217_18_Predpis 5JG2.pdf (172,1 KB)

Mladší žákyněLiga Vysočiny mladších žákyň 3+1
5VT117_18_Predpis 5VT1.pdf (172,0 KB)
Jihočeská liga mladších žákyň 3+1
5JT117_18_Predpis 5JT1.pdf (172,1 KB)

ElévkyLiga Vysočiny elévek  3+1
5VU117_18_Predpis 5VU1.pdf (172,7 KB)
Jihočeská liga  elévek 3+1
5JU117_18_Predpis 5JU1.pdf (172,7 KB)

Mini žákyněLiga Vysočiny mini žákyň 3+1
5VY117_18_Predpis 5VY1.pdf (172,6 KB)
Jihočeská liga mini žákyň 3+1
5JY117_18_Predpis 5JY1.pdf (172,6 KB)


Předpisy regionálních soutěží jsou obecně v souladu s níže uvedeným dokumentem:

pokyn_k_rizeni_regionalnich_soutezi_17-18.pdfPokyn k rizeni regionalnich soutezi 17-18

Rozpisy soutěží před losovacím aktivem budou na této stránce.


Soubory k losovacímu aktivu:


Pořadatelé mají povinnost do 20.7.2017 zaslat na e-mail dufkova@ceskyflorbal.cz potvrzení o zamluvení hal na ligové turnaje:

- soutěž, specifikace haly (název haly), datum konání


Doporučení: Zajistit si potvrzení rezervace haly v písemné podobě, pro případ dalších změn během sezony.INFORMACE K SEZÓNĚ 2016/2017

Obsah stránky

  • důležité termíny
  • hlavní změny a úpravy předpisů regionálních soutěží

Důležité termíny

12. 05. 2016 ... otevření systému přihlášek ve FISu

27. 05. 2016 ... uzavření systému přihlášek  

29. 05. 2016 ... odeslání informací o platbě

06. 06. 2016 ... termín pro úhradu platby startovného

12. 06. 2016 ... losovací aktiv celostátních soutěží; Brno 

18. 06. 2016 ... losovací aktiv regionálních soutěží; Pelhřimov

20. 07. 2016 ... zaslání potvrzení hal od oddílů na sezónu 2016/2017

05. 09. 2016 ... školení sekretářů oddílů v Jihlavě, 17:00  a 18:30 hodin

06. 09. 2016 ... školení sekretářů oddílů v Českých Budějovicích, 17:00 a 18:30 hodin

15. 09. 2016 ... 1. termín pro odevzdání soupisek v dlouhodobých soutěžích

17. 09. 2016 ... zahájení ligové sezóny 2016/2017

23. 09. 2016 ... 1. termín pro odevzdání soupisek v nedlouhodobých soutěžích

02.-06. 01.2017 ... 2. termín pro vyplnění soupisky soutěžního ročníku 2016/2017

07. 05. 2017 ... ukončení soutěžního ročníku 2016/2017


Hlavní změny a úpravy předpisů regionálních soutěží


Navrhované předpisy pro sezonu 2016/2017:

Soutěžní předpisy 2016_2017_v4.pdf Návrh systémů soutěží regionu 5 pro sezonu 2016/2017 (839,9 KB)

Předpisy regionálních soutěží jsou obecně v souladu s níže uvedeným dokumentem:

Pokyn k řízení regionálních a rozvojových soutěží 15-16.pdf Pokyn k řízení regionálních soutěží v sezóně 2016/2017 (228,0 KB)


Předpisy pro následující sezonu jsou dány do soupladu se schváleným pokynem pro řízení regionálních soutěží. (hlavně rozmery hřiště)

Je také možná drobná korekce hracích časů u 3+1 dle počtu přihlášených družstev, tak aby se na turnaji hrálo mezi 40 - 100 minutami.

V předpisech je zakotvena  možnost nástupu hráče jiného družstva z družstev přítomných na turnaji, jak umožňuje Soutěžní řád, ale pouze pro některé kategorie, 5XG1 a v systému 3+1. Další změnou je zkrácení možnosti dodatečného přihlášení družstva pouze do 10. 10. 2016, důvodem je nepřehlednost rozpisů před prvním turnajem. I v sezoně 2016/2017 bude ještě možné u některých kategoriích přihlásit družstvo přímo na turnaj, ale pouze s omezením na 2 přihlášky v průběhu celé sezony a to pouze pro oddíly, které již v soutěži mají přihlášeno družstvo.

Rozpisy budou tvořeny až dle přihlášek do soutěží. U mládežnických kategorií bude zohledňována dojezdová vzdálenost a sehrání utkání s více soupeři v celé sezoně. U systému 3+1 bude zachována přítomnost A i  B družstev na jednom turnaji (u C toto po zkušenosstech ze sezony 2015/2016 již nebude dodržováno), oddíl bude moci odmítnou při losovacím aktivu současnou přítomnost dvou družstev na jednom turnaji (zajistí si tím větší počet utkání s jinýmy družstvy a sníží se počet utkání mezi oddíly s dvě družstvy v soutěži). Materiály k regionálním ligovým soutěžím sezóny 2016/2017

Soubory po losovacím aktivu a po hlášení termínů a hal ke dni 20. 07. 2016.

Soubory budou následně aktualizovány po uzávěrce dodatečných přihlášek v soutěžích    přípravek (5JP1 a 5VP1), elévů (5JE1 a 5VE1) a starších žákyň (5XG1 a 5JG2).

Změny proti uvedeným rozpisům jsou možné pouze dle soutěžního řádu.


brozura_VYJC_1617.pdfBrožura regionu VYaJČ (8,1 MB) - sezóna 2016/2017

brozura16_17_ce_final.pdfBrožura celostátních soutěží (24,3 MB) - sezóna 2016/2017

            Brožury všech regionů a celostátních soutěží - online brožury 2016/2017

oubor dojezdností k PP č. 2 -  k dispozici po dodatečných přihláškách v soutěžích     (možné dohlašování družstev do soutěží 5JP1, 5VP1, 5JE1, 5VE1, 5JG2 a 5XG1 za podmínek předpisů jednotlivých soutěží do termínu 10.10.2016)

Soutěž  - sezona 2016/2017

Kód

Předpisy

Rozpisy

Adresáře
Muži
Regionální liga mužů - skupina 55XM5los_5XM5.pdf (47,6 KB)adr_5XM5.pdf (14,9 KB)
Liga Vysočiny mužů5VM6los_5VM6.pdf (37,3 KB)adr_5VM6.pdf (23,0 KB)
Jihočeská liga mužů5JM6los_5JM6.pdf (46,2 KB)adr_5JM6.pdf (22,0 KB)
Jihočeský přebor mužů5JM75JM7_predpis.pdf (49,2 KB)los_5JM7.pdf (45,4 KB)adr_5JM7.pdf (22,7 KB)


Junioři
3. liga juniorů - skupina 55XJ3los_5XJ3.pdf (32,6 KB)adr_5XJ3.pdf (13,3 KB)


Dorostenci
2. liga dorostenců - skupina 5 VY5XK2-Alos_5XK2_VY.pdf (33,0 KB)adr_5XK2-A.pdf (21,2 KB)
2. liga dorostenců - skupina 5 JC5XK2-Blos_5XK2_JC.pdf (37,6 KB)adr_5XK2-B.pdf (21,1 KB)


Starší žáci
Liga Vysočiny starších žáků - skupina A5VS1-Alos_5VS1_A.pdf (45,2 KB)adr_5VS1-A.pdf (22,6 KB)
Liga Vysočiny starších žáků - skupina B5VS1-Blos_5VS1_B.pdf (37,5 KB)adr_5VS1-B.pdf (22,6 KB)
Jihočeská liga starších žáků5JS1los_5JS1.pdf (39,7 KB)adr_5JS1.pdf (21,7 KB)


Mladší žáci
Liga Vysočiny mladších žáků (3+1)5VZ2los_5VZ2.pdf (17,2 KB)adr_5VZ2.pdf (22,9 KB)
Jihočeská liga mladších žáků (5+1)5JZ15JZ1_predpis.pdf (49,2 KB)los_5JZ1.pdf (50,9 KB)adr_5JZ1.pdf (20,9 KB)
Jihočeská liga mladších žáků (3+1)5JZ2los_5JZ2.pdf (15,7 KB)adr_5JZ2.pdf (21,3 KB)


Elévové
Liga Vysočiny elévů (3+1)5VE1los_5VE1.pdf (17,1 KB)adr_5VE1.pdf (23,0 KB)
Jihočeská liga elévů (3+1)5JZ1los_5JE1.pdf (17,1 KB)adr_5JE1.pdf (21,8 KB)


Přípravka
Liga Vysočiny přípravek (3+1)5VP1los_5VP1.pdf (15,7 KB)adr_5VP1.pdf (20,9 KB)
Jihočeská liga přípravek (3+1)5JP15JP1_predpis.pdf (52,5 KB)los_5JP1.pdf (14,9 KB)adr_5JP1.pdf (19,3 KB)


Ženy
2. liga žen - skupina 55XW35XW3_predpis.pdf(92,6 KB)los_5XW3.pdf (34,4 KB)adr_5XW3.pdf (14,3 KB)


Dorostenky
Liga dorostenek - skupina 55XR15XR1_predpis.pdf(93,4 KB)los_5XR1.pdf (34,1 KB)adr_5XR1.pdf (14,0 KB)


Starší žákyně

Liga starších žákyň - skupina 5

5XG15XG1_predpis.pdf(102,3 KB)los_5XG1.pdf (49,1 KB)adr_5XG1.pdf (20,4 KB)
Jihočeská liga starších žákyň 3+15JG25JG2_predpis.pdf (51,7 KB)los_5JG2.pdf (38,1 KB)adr_5JG2.pdf (18,7 KB)NOVÝ ODDÍL

Níže naleznete kompletní informace k přihlášení oddílu do ČFbU, které jako nový oddíl potřebujete. Pozorně si materiály prostudujte a pokud budete mít jakékoliv dotazy velice rádi Vám je zodpovíme a další informace můžete také nalézt na stránkách Matričního úseku.


Jak se do České florbalové unie přihlásíme?

Velice jednoduše - stačí vyplnit Přihlášku oddílu do ČFbUEvidenční kartu florbalového oddílu, které zašlete na adresu České florbalové unie. Po zpracování přihlášky a založení oddílu ve Florbalovém informačním systému (FIS) Vám bude Matričním úsekem zaslán potvrzující email spolu s přijímacím dopisem a sekretáři oddílu přístupové údaje do FISu. Pro splnění podmínek přijetí oddílu musí skeretář nahrát přes FIS naskenované stanovy spolku, viz odstavec níže Právní subjektivita. Pro rok 2014 upozorňujeme na Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014. S přihlášením do ČFbU není spojen žádný poplatek. Vyplnění evidenční karty věnujte pozornost, protože tím určujete zmocněnce - osoby, které budou mít za Váš oddíl právo jednat a podepisovat příslušné žádosti či formuláře a sekretáře oddílu - osobu, které budeme zasílat veškeré informace (emailová a korespondenční adresa). Sekretář oddílu nemá podpisové právo za oddíl. U osob v evidenční kartě, které nejsou členy ČFbU je nutné vyplnit a zaslat Přihlášku člena do ČFbU.


Jakých soutěží se jako oddíl budeme moci zúčastňovat?

Český florbal organizuje dva typy soutěží:
- mistrovské soutěže - "klasickou" dlouhodobou ligu vždy na jednu sezónu
- pohárovou soutěž - Pohár ČFbU

V ligových soutěžích je důležité, v jaké věkové kategorii budou družstva Vašeho oddílu působit. Rozdělní věkových kategorií ve florbalu pro sezóny 2016/2017 a 2017/2018 naleznete v dokumentu Ligové komise ČFbU. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie a to o jednu kategorii výše. Pohárovou soutěž hraje vždy oddíl, a to vždy družstvo složené z mužů a juniorů, případně žen a juniorek.


Jak jsou soutěže organizovány?

Nejvyšší soutěže (mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, veteránů a veteránek) se pořádají celostátně a řídí je soutěžní úsek ČFbU v Brně. Nižší soutěže a také veškeré mládežnické soutěže řídí regionální unie. Česká republika je florbalově rozdělena na sedm partnerských krajů, kde vždy sekretariáty řídí své krajské soutěže. Tím, že jsou nižší soutěže rozděleny do partnerských krajů, nemusí družstva tolik cestovat a soutěže jsou tak levnější.

Zde je jednoduché rozdělení, jaké záležitosti budete řešit na České florbalové unii (ČFbU) a s čím Vám pomohou přímo sekretáři ve Vašem regionu.

ČFbU: registrace hráčů, změny oddílové příslušnosti (přestupy, hostování atd.), změny v údajích o Vašem oddílu, programy podpory, akce mantinely, účetní záležitosti atd.

Region: soutěže, školení rozhodčích, trenérů, vedoucích družstev a delegátů, losování soutěží atd.
Záležitosti které se budou týkat přímo ligových soutěží budete řešit podle toho, zda budete hrát celostátní či regionální soutěž - jako nový oddíl budete nejspíše zařazeni do soutěží regionálních. V budoucnu, pokud budete úspěšní, možná některá Vaše družstva postoupí do soutěží celostátních. Kontakty na příslušné úseky či regionální sekretáře naleznete zde


Jak se přihlašuje do soutěží?

Do ligových soutěží se přihlašuje vždy během května přes internet - Florbalový Informační Systém (FIS). V průběhu června jsou soutěže rozlosovány, sezóna startuje v září a končí v dubnu. Vždy na začátku května všem oddílům rozesíláme pokyny a informace na novou sezónu emailem. Nové oddíly pak mají do začátku soutěží dost času, aby své hráče zaregistrovaly
Do pohárové soutěže se oddíl přihlašuje spolu s přihláškou do soutěží ČFbU přes FIS.


Jak se registrují hráči?

Každý hráč, tak jako v jiných sportech, musí být členem ČFbU a zaregistrován v oddíle. Členství v ČFbU a registrace do oddílu se provádí u matriční komise ČFbU (stejná adresa jako ČFbU) pomocí tiskopisu Přihláška člena do ČFbU a její části Registrace do oddílu, který najdete zde. Se členstvím v ČFbU i registrací do oddílu není spojena žádná platba, ale abyste mohli hrát v soutěžích ČFbU, tak musíte mít na danou sezónu zaplacený licenční poplatek. Přihlášky nových členů do ČFbU je možné provádět kdykoliv během roku, nedoporučujeme a zároveň Vás žádáme, abyste nenechávali nové přihlášky členů na období srpen-říjen, kdy je Matriční úsek přetížen. Upozorňujeme, že na vyřízení přihlášky je 7 pracovních dnů od doručení.


Jak získávají licence hráči?

Se vstupem do České florbalové unie nejsou spojeny žádné registrační poplatky, získání členství i členské karty je bezplatné. Až ve chvíli, kdy chcete vykonávat určité činnosti, pro které je třeba licence (např. trenér či rozhodčí) absolvujete příslušné školení a uhradíte daný poplatek za licenci. Nejčastějším poplatkem bude poplatek za hráčskou licenci, kterou musí mít každý, kdo chce hrát soutěžní utkání. Licenční poplatek se liší dle věku. Hráči, kteří chtějí být na soupisce družstva juniorů či dospělých, platí poplatek 500 Kč za sezónu. Hráči z mladších soupisek (dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně, elévové, přípravka) nemusí platit individuální licenci. Hráčskou licenci získají tzv. platbou za soupisku, kterou provádí oddíl ve výši 2.000 / 1.500 Kč (systém 5+1/4+1) za celé družstvo bez ohledu, zda je na soupisce 15 či 25 hráčů. Počet hráčů na soupisce není shora omezen. Hráč, který je uveden na „mladší“ soupisce, může poté nastupovat i za starší kategorie (pokud to dovoluje soutěžní řád). Licence je vždy platná do 30. června. Zaplatit licenci si může sám hráč, případně to za něj (i hromadnou platbou za více hráčů najednou) může udělat oddíl přes FIS. Hráče, který má zaplacenou licenci je možné přiřadit na jakoukoliv příslušnou soupisku. Není tedy nutné vyplňovat a zasílat soupisky, vše se dělá (i případné doplnění na soupisku) z domova opět přes FIS. Hráče, který nebude mít zaplacenou licenci, nebude možné přiřadit na soupisku. V případě nového hráče je na internetu okamžitě viditelné jeho zaregistrování do ČFbU (Matriční kniha). Dospělý hráč může hned po uhrazení licenčního poplatku a zapsání na soupisku nastupovat, hráče mladší si oddíl po zaregistrování do ČFbU pouze přiřadí na některou ze soupisek pokud již uhradil platbu za licenci za soupisku a hráč může ihned hrát. Licence i ostatní případné platby se hradí buď bezhotovostním bankovním převodem nebo vkladem přímo na bankovní účet ČFbU - Raiffeisenbank č.ú.: 5021100804/5500.


Jaké další požadavky musí nové florbalové oddíly splňovat?

Snažíme se udržet florbal pro všechny oddíly co nejjednodušší, ale mezi základní povinnosti patří:

Sekretář a vedoucí družstva. Každý oddíl musí mít vyškoleného svého sekretáře, který vyškolí potřebný počet vedoucích družstev pro svá družstva dle předpisu. Školení trvá zhruba jedno odpoledne a sekretář se na něm dozví všechny důležité věci pro zdařilé fungování družstva v soutěži. Probírají se zejména náležitosti kolem fungování a užívání Florbalového informačního systému (FIS), pořádání turnajů, zajišťování hal, vyplňování zápisů o utkání atd. Školení zajišťuje regionální sekretariát a probíhá v období konce srpna až do konce září. Více informací o školeních najdete v kalendáři akcí

Právní osobnost. Každý oddíl v ČFbU musí mít právní osobnost, dříve právní subjektivita. Získat ji je jednoduché. Navíc pokud svůj oddíl zakládáte v rámci nějakého sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty, tak ta již právní osobnost má, a Vy pouze dodáte sken stanov přes FIS. Pokud jste úplně nový subjekt musíte žádat na příslušném rejstříkovém soudu. O dopadech nového občanského zákoníku (NOZ) na sportovní subjekty jsme informovali v článku Informace od ČOV k dopadům NOZ na sportovní subjekty - o.s.. Aktuální informace k této problematice naleznete na stránkách ČUS . ČOV již zveřejnil první vzor stanov spolku zde a zapsání spolku u rejstříkového soudu se věnuje nedávno zvěřejněný článek na webu Informace pro oddíly k NOZ a spolkům . Nové oddíly, které se přihlašují těsně před uzávěrkou soutěže mají výjimku a právní osobnost si musí vyřídit do začátku soutěží (rozlosování soutěže - v průběhu června).

Programy podpory. ČFbU vypisuje každý rok programy podpory pro oddíly sdružené v ČFbU a to akci Mantinely pro všechny a Programy podpory rozvoje florbalu. Prostřednictvím akce Mantinely pro všechny chce ČFbU pomoci všem florbalovým oddílům získat certifikované florbalové mantinely a umožnit tak zkvalitnění jejich činnosti.
Programy podpory rozvoje florbalu jsou určeny pro oddíly s družstvy v mládežnických kategoriích a podáním žádosti do programu můžete získat finanční prostředky na činnost vašich družstev a to na založení nového družstva v kategorii a na náklady na cestování na turnaje.

Florbalové vybavení. Pro jistotu Vás také již na začátku upozorňujeme, že v soutěžích ČFbU je možné používat pouze vybavení (hokejky, brankářské masky, branky, mantinely), které mají správnou certifikaci. Tou správnou certifikací je značka mezinárodní florbalové federace (IFF) ve formě nálepky (např. na hokejce těsně nad čepelí). Proto při nákupu dávejte pozor, že Vámi kupované vybavení tuto certifikaci opravdu má.


Závěrečné pokyny:

Veškeré informace spojené s evidencí oddílu a členstvím v ČFbU naleznete v platných legislativních předpisech (Registrační řád, Přestupní řád, Licenční řád a Organizační směrnice pro činnost členských oddílů​. Ke stažení jsou k dispozici na našich internetových stránkách zde. Příslušné formuláře, které budete potřebovat jsou volně ke stažení zde. Přejeme Vám co nejvíce florbalových úspěchů. Jak jsme napsali již v začátku, neváhejte se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit (tel.: 775 339 324, mail: matrika@ceskyflorbal.cz

​​

​​​​​

Obrázek