{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Struktura soutěží řízených ČF

ajax-spinner

muži

muži

starší žáci

mladší žáci

elévové

přípravka

muži

Všechny soubory jsou k dispozici pod záložkou "Dokumenty k soutěžím"⇒

Materiály k regionálním ligovým soutěžím sezóny 2022/2023


  Brožura s předpisy, rozpisy, kontakty a dalšími informacemi

  5 - VYaJČ 2022-2023-kompr.pdfBrožura ke stažení (7,9 MB) nebo online prohlížení

  C-054_Předpis Povinnosti pořadatelů_Region 5.pdfPředpis Povinnosti pořadatelů ligových soutěží Regionu 5 (123,4 KB)

  SekretariVD-2022-09-komplet.pdfKompletní prezentace ze školení sekretářů (Č. Budějovice 6.9.2022, Jihlava 7.9.2022) (4,8 MB)

  Soubory celostátní Komise soutěží naleznete na Český florbal | ČFbU - Struktura - Odborné komise - Komise soutěží a legislativy (ceskyflorbal.cz)


  Soubory předpisů a rozpisů dle jednotlivých soutěží:

  Komplet_2022-23_5XM5.pdfRegionální liga mužů – skupina 5 (5XM5) (859,2 KB)
  Komplet_2022-23_5XW3.pdf2. liga žen – skupina 5 (5XW3) (377,1 KB)
  Komplet_2022-23_5XJ2.pdf2. liga juniorů (5XJ2) (660,0 KB)
  Komplet_2022-23_5XD2.pdf2. liga juniorek (5XD2) (347,8 KB)
  Komplet_2022-23_5XK2.pdf2. liga dorostenců – skupina 5 (5XK2) (627,3 KB)
  Komplet_2022-23_5XR1.pdf1. liga dorostenek – skupina 5 (5XR1) (470,9 KB)
  Komplet_2022-23_5XG1.pdfLiga starších žákyň – skupina 5 (5XG1) (357,5 KB)
  Komplet_2022-23_5JM6.pdfJihočeská liga mužů (5JM6) (513,0 KB)
  Komplet_2022-23_5VM6.pdfLiga Vysočiny mužů (5VM6) (433,1 KB)
  Komplet_2022-23_5XS1.pdfLiga starších žáků – skupina 5 (5XS1) (1,2 MB)
  Komplet_2022-23_5VG2.pdfLiga Vysočiny starších žákyň (5VG2) (392,0 KB)
  Komplet_2022-23_5VZ1.pdfLiga Vysočiny mladších žáků (5VZ1) (886,4 KB)
  Komplet_2022-23_5VZ2.pdfPřebor Vysočiny mladších žáků (5VZ2) (853,6 KB)
  Komplet_2022-23_5JZ1.pdfJihočeská liga mladších žáků (5JZ1) (481,5 KB)
  Komplet_2022-23_5JT1.pdfJihočeská liga mladších žákyň (5JT1) (484,0 KB)
  Komplet_2022-23_5VE1.pdfLiga Vysočiny elévů (5VE1) (1,4 MB)
  Komplet_2022-23_5JE1.pdfJihočeská liga elévů (5JE1) (521,2 KB)
  Komplet_2022-23_5VP1.pdfLiga Vysočiny přípravek (5VP1) (895,8 KB)
  Komplet_2022-23_5JP1.pdfJihočeská liga přípravek (5JP1) (994,9 KB)

  Předpisy soutěží naleznete také ve FISu přímo v zápisech o utkání v sekci Dokumenty.

  pokyn_k_rizeni_regionalnich_soutezi_22-23.pdfPokyn k řízení regionálních soutěží 22/23 (306,9 KB)


  Archiv z přípravy sezóny 2022/23
  NOVÝ ODDÍL

  Níže naleznete kompletní informace k přihlášení oddílu do ČF, které jako nový oddíl potřebujete. Pozorně si materiály prostudujte a pokud budete mít jakékoliv dotazy velice rádi Vám je zodpovíme a další informace můžete také nalézt na stránkách Matričního úseku.


  Jak se do Českého florbalu přihlásíme?

  Velice jednoduše - stačí vyplnit Přihlášku oddílu do ČF a Evidenční kartu florbalového oddílu, které zašlete na adresu Českého florbalu. Po zpracování přihlášky a založení oddílu ve Florbalovém informačním systému (FIS) Vám bude Matričním úsekem zaslán potvrzující email spolu s přijímacím dopisem a sekretáři oddílu přístupové údaje do FISu. Pro splnění podmínek přijetí oddílu musí skeretář nahrát přes FIS naskenované stanovy spolku, viz odstavec níže Právní subjektivita. Pro rok 2014 upozorňujeme na Nový občanský zákoník platný od 1.1.2014. S přihlášením do ČF není spojen žádný poplatek. Vyplnění evidenční karty věnujte pozornost, protože tím určujete zmocněnce - osoby, které budou mít za Váš oddíl právo jednat a podepisovat příslušné žádosti či formuláře a sekretáře oddílu - osobu, které budeme zasílat veškeré informace (emailová a korespondenční adresa). Sekretář oddílu nemá podpisové právo za oddíl. U osob v evidenční kartě, které nejsou členy ČF je nutné vyplnit a zaslat Přihlášku člena do ČF.


  Jakých soutěží se jako oddíl budeme moci zúčastňovat?

  Český florbal organizuje dva typy soutěží:
  - mistrovské soutěže - "klasickou" dlouhodobou ligu vždy na jednu sezónu
  - pohárovou soutěž - Pohár ČF

  V ligových soutěžích je důležité, v jaké věkové kategorii budou družstva Vašeho oddílu působit. Rozdělní věkových kategorií ve florbalu pro sezóny 2016/2017 a 2017/2018 naleznete v dokumentu Ligové komise ČF. Hráči mohou vedle své věkové kategorie nastoupit i v utkáních vyšší věkové kategorie a to o jednu kategorii výše. Pohárovou soutěž hraje vždy oddíl, a to vždy družstvo složené z mužů a juniorů, případně žen a juniorek.


  Jak jsou soutěže organizovány?

  Nejvyšší soutěže (mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, veteránů a veteránek) se pořádají celostátně a řídí je soutěžní úsek ČF v Brně. Nižší soutěže a také veškeré mládežnické soutěže řídí regionální unie. Česká republika je florbalově rozdělena na sedm partnerských krajů, kde vždy sekretariáty řídí své krajské soutěže. Tím, že jsou nižší soutěže rozděleny do partnerských krajů, nemusí družstva tolik cestovat a soutěže jsou tak levnější.

  Zde je jednoduché rozdělení, jaké záležitosti budete řešit na Českém florbalu (ČF) a s čím Vám pomohou přímo sekretáři ve Vašem regionu.

  ČF: registrace hráčů, změny oddílové příslušnosti (přestupy, hostování atd.), změny v údajích o Vašem oddílu, programy podpory, akce mantinely, účetní záležitosti atd.

  Region: soutěže, školení rozhodčích, trenérů, vedoucích družstev a delegátů, losování soutěží atd.
  Záležitosti které se budou týkat přímo ligových soutěží budete řešit podle toho, zda budete hrát celostátní či regionální soutěž - jako nový oddíl budete nejspíše zařazeni do soutěží regionálních. V budoucnu, pokud budete úspěšní, možná některá Vaše družstva postoupí do soutěží celostátních. Kontakty na příslušné úseky či regionální sekretáře naleznete zde


  Jak se přihlašuje do soutěží?

  Do ligových soutěží se přihlašuje vždy během května přes internet - Florbalový Informační Systém (FIS). V průběhu června jsou soutěže rozlosovány, sezóna startuje v září a končí v dubnu. Vždy na začátku května všem oddílům rozesíláme pokyny a informace na novou sezónu emailem. Nové oddíly pak mají do začátku soutěží dost času, aby své hráče zaregistrovaly
  Do pohárové soutěže se oddíl přihlašuje spolu s přihláškou do soutěží ČF přes FIS.


  Jak se registrují hráči?

  Každý hráč, tak jako v jiných sportech, musí být členem ČF a zaregistrován v oddíle. Členství v ČF a registrace do oddílu se provádí u matriční komise ČF (stejná adresa jako ČF) pomocí tiskopisu Přihláška člena do ČF a její části Registrace do oddílu, který najdete zde. Se členstvím v ČF i registrací do oddílu není spojena žádná platba, ale abyste mohli hrát v soutěžích ČF, tak musíte mít na danou sezónu zaplacený licenční poplatek. Přihlášky nových členů do ČF je možné provádět kdykoliv během roku, nedoporučujeme a zároveň Vás žádáme, abyste nenechávali nové přihlášky členů na období srpen-říjen, kdy je Matriční úsek přetížen. Upozorňujeme, že na vyřízení přihlášky je 7 pracovních dnů od doručení.


  Jak získávají licence hráči?

  Se vstupem do Českého florbalu nejsou spojeny žádné registrační poplatky, získání členství i členské karty je bezplatné. Až ve chvíli, kdy chcete vykonávat určité činnosti, pro které je třeba licence (např. trenér či rozhodčí) absolvujete příslušné školení a uhradíte daný poplatek za licenci. Nejčastějším poplatkem bude poplatek za hráčskou licenci, kterou musí mít každý, kdo chce hrát soutěžní utkání. Licenční poplatek se liší dle věku. Hráči, kteří chtějí být na soupisce družstva juniorů či dospělých, platí poplatek 500 Kč za sezónu. Hráči z mladších soupisek (dorostenci, dorostenky, žáci, žákyně, elévové, přípravka) nemusí platit individuální licenci. Hráčskou licenci získají tzv. platbou za soupisku, kterou provádí oddíl ve výši 2.000 / 1.500 Kč (systém 5+1/4+1) za celé družstvo bez ohledu, zda je na soupisce 15 či 25 hráčů. Počet hráčů na soupisce není shora omezen. Hráč, který je uveden na „mladší“ soupisce, může poté nastupovat i za starší kategorie (pokud to dovoluje soutěžní řád). Licence je vždy platná do 30. června. Zaplatit licenci si může sám hráč, případně to za něj (i hromadnou platbou za více hráčů najednou) může udělat oddíl přes FIS. Hráče, který má zaplacenou licenci je možné přiřadit na jakoukoliv příslušnou soupisku. Není tedy nutné vyplňovat a zasílat soupisky, vše se dělá (i případné doplnění na soupisku) z domova opět přes FIS. Hráče, který nebude mít zaplacenou licenci, nebude možné přiřadit na soupisku. V případě nového hráče je na internetu okamžitě viditelné jeho zaregistrování do ČF (Matriční kniha). Dospělý hráč může hned po uhrazení licenčního poplatku a zapsání na soupisku nastupovat, hráče mladší si oddíl po zaregistrování do ČF pouze přiřadí na některou ze soupisek pokud již uhradil platbu za licenci za soupisku a hráč může ihned hrát. Licence i ostatní případné platby se hradí buď bezhotovostním bankovním převodem nebo vkladem přímo na bankovní účet ČF.


  Jaké další požadavky musí nové florbalové oddíly splňovat?

  Snažíme se udržet florbal pro všechny oddíly co nejjednodušší, ale mezi základní povinnosti patří:

  Sekretář a vedoucí družstva. Každý oddíl musí mít vyškoleného svého sekretáře, který vyškolí potřebný počet vedoucích družstev pro svá družstva dle předpisu. Školení trvá zhruba jedno odpoledne a sekretář se na něm dozví všechny důležité věci pro zdařilé fungování družstva v soutěži. Probírají se zejména náležitosti kolem fungování a užívání Florbalového informačního systému (FIS), pořádání turnajů, zajišťování hal, vyplňování zápisů o utkání atd. Školení zajišťuje regionální sekretariát a probíhá v období konce srpna až do konce září. Více informací o školeních najdete v kalendáři akcí

  Právní osobnost. Každý oddíl v ČF musí mít právní osobnost, dříve právní subjektivita. Získat ji je jednoduché. Navíc pokud svůj oddíl zakládáte v rámci nějakého sportovního klubu nebo tělovýchovné jednoty, tak ta již právní osobnost má, a Vy pouze dodáte sken stanov přes FIS. Pokud jste úplně nový subjekt musíte žádat na příslušném rejstříkovém soudu. O dopadech nového občanského zákoníku (NOZ) na sportovní subjekty jsme informovali v článku Informace od ČOV k dopadům NOZ na sportovní subjekty - o.s.. Aktuální informace k této problematice naleznete na stránkách ČUS . ČOV již zveřejnil první vzor stanov spolku zde a zapsání spolku u rejstříkového soudu se věnuje nedávno zvěřejněný článek na webu Informace pro oddíly k NOZ a spolkům . Nové oddíly, které se přihlašují těsně před uzávěrkou soutěže mají výjimku a právní osobnost si musí vyřídit do začátku soutěží (rozlosování soutěže - v průběhu června).

  Programy podpory. ČF vypisuje každý rok programy podpory pro oddíly sdružené v ČF a to akci Mantinely pro všechny a Programy podpory rozvoje florbalu. Prostřednictvím akce Mantinely pro všechny chce ČF pomoci všem florbalovým oddílům získat certifikované florbalové mantinely a umožnit tak zkvalitnění jejich činnosti.
  Programy podpory rozvoje florbalu jsou určeny pro oddíly s družstvy v mládežnických kategoriích a podáním žádosti do programu můžete získat finanční prostředky na činnost vašich družstev a to na založení nového družstva v kategorii a na náklady na cestování na turnaje.

  Florbalové vybavení. Pro jistotu Vás také již na začátku upozorňujeme, že v soutěžích ČF je možné používat pouze vybavení (hokejky, brankářské masky, branky, mantinely), které mají správnou certifikaci. Tou správnou certifikací je značka mezinárodní florbalové federace (IFF) ve formě nálepky (např. na hokejce těsně nad čepelí). Proto při nákupu dávejte pozor, že Vámi kupované vybavení tuto certifikaci opravdu má.


  Závěrečné pokyny:

  Veškeré informace spojené s evidencí oddílu a členstvím v ČF naleznete v platných legislativních předpisech (Registrační řád, Přestupní řád, Licenční řád a Organizační směrnice pro činnost členských oddílů​. Ke stažení jsou k dispozici na našich internetových stránkách zde. Příslušné formuláře, které budete potřebovat jsou volně ke stažení zde. Přejeme Vám co nejvíce florbalových úspěchů. Jak jsme napsali již v začátku, neváhejte se na nás s jakýmkoliv dotazem obrátit (tel.: 775 339 324, mail: matrika@ceskyflorbal.cz

  ​​

  Obrázek