{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ

Česká florbalová unie pravidelně pořádá školení a semináře vedené zkušenými školiteli a přednášejícími. Školení a semináře jsou v současnosti zaměřené na následující oblasti:

 • Trenéři
 • Rozhodčí
 • Delegáti
 • Sekretáři oddílů a vedoucí družstev

Trenéři

Česká florbalová unie zajišťuje systém vzdělávání trenérů florbalu jako službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým
tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev florbalu v klubech.

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Přihlášení na školení probíhá přes informační systém FIS a materiály
ke školení mají trenéři k dispozici na vzdělávacím portálu. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.

 • trenérská licence A
  • dvouleté studium - 220 hodin prezenční výuky florbalu a 120 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů
 • trenérská licence B
  • jednoleté studium - 100 hodin prezenční výuky florbalu a 55 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů
 • trenérská licence C
  • třídenní kurz - 33 hodin prezenční výuky a 14 hodin samostudia
 • trenérská licence D
  • jednodenní kurz - 10 hodin prezenční výuky a 5 hodin samostudia
 • doškolovací semináře
  • půldenní kurz - minimálně 4 hodiny prezenční výuky

Pořádání školení licence D, C a doškolovacích seminářů zajišťují regionální metodici. Školení licence B, A a nadstavbové doškolovací semináře zajišťuje hlavní metodik. Kontakty na metodiky naleznete na odkazu zde. Více o podpoře trenérského vzdělávání se dočtete v zde.

Rozhodčí

Česká florbalová unie zajišťuje systém vzdělávání rozhodčích florbalu jako službu svým členům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k řízení zápasů v oficiálních soutěžích ČFbU. Nejnižší věk pro absolvování školení rozhodčích je 15 let.

Vzdělávání rozhodčích je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží rozhodčí osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu činnosti, kterým je licence rozhodčího.

 • rozhodčí licence A
  • Superliga mužů a 1. liga mužů
 • rozhodčí licence B
  • 1. liga juniorů, Národní liga a Divize
 • rozhodčí licence W
  • Extraliga žen
 • rozhodčí licence C
  • MČR starších žáků, play-off dorostenců
 • rozhodčí licence D
  • 2. liga juniorů, 1. liga dorostenců, play-off 1. ligy juniorek, Regionální liga mužů
 • rozhodčí licence E
  • 1. liga žen, 1. liga juniorek, 3. liga juniorů, Krajská liga mužů
 • rozhodčí licence F
  • ostatní regionální soutěže a soutěže mládeže
 • rozhodčí licence N
  • nováčci

Delegáti

Česká florbalová unie zajišťuje systém vzdělávání delegátů jako službu svým členům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k dozorování zápasů v oficiálních soutěžích ČFbU. Nejnižší věk pro absolvování školení delegátů je 18 let.

 • Celostátní delegát
  • nejvyšší celostátní soutěže
 • Celostátní technický delegát
  • nejvyšší celostátní soutěže, kontroluje pouze pořadatelskou činnost
 • Regionální delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže
 • Regionální technický delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže, kontroluje pouze pořadatelskou činnost

Sekretáři oddílů a vedoucí družstev

Každý oddíl je povinen nechat vyškolit sekretáře oddílu. Školení se konají v jednotlivých regionech vždy před startem ligové sezony. Sekretáři na školení získají základní povědomí o novinkách v legislativě ČFbU, Florbalovém informačním systému, povinnostech a náležitostech oddílu a obdrží základní materiály k nové sezoně. Absolvováním školení získávají právo školit v rámci svého oddílu vedoucí družstva. Příslušnou povinnost mít vyškolené vedoucí družstva nalezenete zde.

Obrázek