{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

VZDĚLÁVÁNÍ

Český florbal pravidelně pořádá školení a semináře vedené zkušenými školiteli a přednášejícími. Školení a semináře jsou v současnosti zaměřené na následující oblasti:

 • Trenéři
 • Rozhodčí
 • Delegáti
 • Sekretáři oddílů a vedoucí družstev

Trenéři

Český florbal zajišťuje systém vzdělávání trenérů florbalu jako službu svým členským klubům a jednotlivcům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k vedení tréninků a dalšímu působení u družstev florbalu v klubech.

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Přihlášení na školení probíhá přes informační systém FIS a materiály ke školení mají trenéři k dispozici na SharePointu.

Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.

 • trenérská licence A
  • dvouleté studium - 220 hodin prezenční výuky florbalu a 120 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů
 • trenérská licence B
  • jednoleté studium - 100 hodin prezenční výuky florbalu a 55 hodin prezenční výuky všeobecných předmětů
 • trenérská licence C specializace
  • trenérské vzdělávání složené z 5 seminářů se zaměřením na jednotlivé kategorie, nutnost mít jednu specializaci pro možnost absolvovat licenci B
 • trenérská licence C
  • třídenní kurz - 33 hodin prezenční výuky a 17 hodin samostudia
 • trenérská licence D
  • jednodenní kurz - 9 hodin prezenční výuky a 6 hodin samostudia
 • doškolovací semináře
  • půldenní kurz - minimálně 4 hodiny prezenční výuky
 • doškolovací webináře
  • večerní kurz - minimálně 2 hodiny online výuky přes MS Teams

Pořádání školení licence D, školení licence C a doškolovacích seminářů, webinářů zajišťují koordinátoři vzdělávání.

Školení licence B, školení licence A a nadstavbové doškolovací semináře zajišťuje hlavní metodik. Kontakty naleznete na odkazu zde. Více o podpoře trenérského vzdělávání se dočtete zde.

Rozhodčí

Český florbal zajišťuje systém vzdělávání rozhodčích florbalu jako službu svým členům, kterým tak umožňuje získat teoretické vzdělání a odbornou způsobilost k řízení zápasů v oficiálních soutěžích ČF. Nejnižší věk pro absolvování školení rozhodčích je 15 let.

Vzdělávání rozhodčích je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží rozhodčí osvědčení o teoretickém vzdělání nutném k výkonu činnosti, kterým je licence rozhodčího. Praktická úroveň rozhodčího řídit utkání je stanovena zařazením rozhodčího na příslušnou listinu rozhodčích.

Úrovně licence

 • rozhodčí licence A+
  • vystudování bakalářského studia obor rozhodčí;
 • rozhodčí licence A
  • nejvyšší teoretické vzdělání mimo studia na VŠ;
 • rozhodčí licence B, C, D
  • úrovně teoretického vzdělání dle systému vzdělávání;
 • rozhodčí licence N
  • nováčkovská licence.

Listiny rozhodčích

 • elitní listina
  • listina rozhodčích Superligy;
 • celostátní listiny
  • listiny rozhodčích celostátních soutěží – listina rozhodčích pro 1. ligu mužů, pro Extraligu žen a pro Národní ligu;
 • regionální listiny
  • nejvyšší listina regionálních rozhodčích; další regionální listiny.

Delegáti

Český florbal zajišťuje systém vzdělávání delegátů jako službu svým členům, kterým tak umožňuje získat odbornou způsobilost k dozorování zápasů v oficiálních soutěžích ČF. Nejnižší věk pro absolvování školení delegátů je 18 let.

 • Celostátní delegát
  • nejvyšší celostátní soutěže.
 • Celostátní technický delegát
  • nejvyšší celostátní soutěže, kontroluje pouze pořadatelskou činnost.
 • Regionální delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže.
 • Regionální technický delegát
  • ostatní celostátní soutěže, regionální soutěže, kontroluje pouze pořadatelskou činnost.

Sekretáři oddílů a vedoucí družstev

Každý oddíl je povinen nechat vyškolit sekretáře oddílu. Školení se konají v jednotlivých regionech vždy před startem ligové sezony. Sekretáři na školení získají základní povědomí o novinkách v legislativě ČF, Florbalovém informačním systému, povinnostech a náležitostech oddílu a obdrží základní materiály k nové sezoně. Absolvováním školení získávají právo školit v rámci svého oddílu vedoucí družstva. Příslušnou povinnost mít vyškolené vedoucí družstva nalezenete zde.

​​

Obrázek