{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY (FAQ)


Jaký je rozdíl mezi Aktivitou a Platností trenérské licence?

Aktivita trenérské licence souvisí jen a pouze se zaplacení poplatku 500,- Kč na aktuální sezonu - obdobně jako u licence hráčské. Platnost trenérské licence je spojena se vzděláváním trenérů pomocí seminářů, Tour de Club a dalších vzdělávacích akcí, které jsou ohodnoceny kredity. Při zisku dostatečného počtu kreditů
​se Platnost trenérské licence prodlouží o několik let - licence D a C o 3 roky, licence B a A o 4 roky.
Více informací naleznete v článku ZDE a ZDE.


Jaké výhody získám, když mám Aktivní trenérskou licenci?

Trenér s aktivní licencí může:

 • Plnit povinnost oddílu vzhledem k vedení družstva v zápase - povinnosti naleznete ZDE
 • Zdarma absolvovat doškolovací semináře a nadstavbové doškolovací semináře pořádané ČF
 • Hlásit se na školení licence C, B a A (na školení licence D se hlásí bez aktivní licence)


Kolik kreditů potřebuji k prodloužení Platnosti trenérské licence?
 • K prodloužení platnosti licence D je potřeba 10 kreditů
 • K prodloužení platnosti licence C je potřeba 12 kreditů
 • K prodloužení platnosti licence B je potřeba 15 kreditů
 • K prodloužení platnosti licence A je potřeba 20 kreditů

Detailní informace k  prodloužení Platnosti trenérské licence naleznete na odkazu ZDE.


Kde všude mohu získávat kredity k prodloužení Platnosti trenérské licence?

Trenér získává kredity za akce pořádané ČF uvedené níže:

 • Doškolovací a nadstavbové doškolovací semináře - kalendář akcí naleznete ZDE
 • Zahraniční stáže pořádané skrz porgram podpory číslo 5. - více informací ZDE
 • Zapojením do projektu Tour de Club - více informací ZDE
 • Trénováním reprezentace ČR a regionálních výběrů z pozice hlavního trenéra nebo asistenta 
 • Lektorská činnost v rámci systému vzdělávání ČF

Kredity lze získat i za akce, které ČF nepořádá, ale pouze na nich kooperuje, například odborné semináře
a konference pořádané ČOV - více informací ZDE. Podmínkou je, že tyto semináře jsou vypsány ve FISu
a účastník splní podmínky pořadatele akce (vstupní poplatek, nároky na odbornost, vstupní test a jiné...).


Mohu kredity i ztrácet?

Ano, trenérovi kterému je v utkání udělena ČK2 nebo ČK3 budou kredity odečteny dle nastavení v Trenérské směrnici.


Jaké druhy licencí jsou a jak velká je časová náročnost jejich studia?

Vrámci systému vzdělávání může trenér na školení:

 • Licence D - 5 hodin samostudia a 10 hodin prezenčního studia (1 den)
 • Licence C - 17 hodin samostudia a 33 hodin prezenčního studia (3 dny)
 • Licence B - samostudium a 155 hodin prezenčního studia (roční sudium) 
 • Licence A - samostudium a 340 hodin prezenčního studia (dvouroční sudium)


Musím si platit Aktivaci licence poté co absolvuji školení licence D?

Ne, po úspěšném absolvování školcení licence D, je trenérovi licence Aktivována na danou sezonu.


Kde naleznu veškeré informace o trenérských právech a povinnostech?

Veškeré požadavky kladené na trenéry jsou uvedeny v Trenérské směrnici, kterou si můžete stáhnout
na odkazu ZDE.


Jak se na školení a semináře mohu přihlásit?

Na všechny vzdělávací akce ČF se hlásí přes FIS. Zájemce se může přihlásit sám přes svůj profil ve FISu a nebo ho může přihlásit sekretář oddílu, ke kterému má hráčskou přílošnost. Povinnosti ke školení licence C a D jsou pro trenéry specifikovány na vzdělávacím portálu. Nápověda k přihlášení na vzdělávací portál a plnění podmínek licence C naleznete ZDE a k licenci D naleznete ZDE.


Kolik lidí se na školení či seminář musí přihlásit, aby bylo realizováno?

Minimální počet účastníků školení je daný trenérskou směrnicí na 10 účastníků.


Kde naleznu materiály k samostudiu?

Pro  trenéry je připraveno mnoho článků, materiálů a videí na vzdělávacím portálu, který byl vytvořen pro licencované trenéry florbalu - více na odkazu ZDE. Další možností je sdílení cvičení přes program XPS Network, kde si trenéři mohou vytvářet diagramy a animace dle svého uvážení. Sdílená cvičení jsou vidět
na odkazu ZDE a více informací o programu naleznete na odkazu ZDE.


Na koho se mám obrátit, když si nevím rady v trenérské problematice?

Garantem trenérského vzdělávání je hlavní metodik ČF Marek Chlumský, případně se  můžete obrátit
na Vašeho regionálního metodika. Kontakty na metodiky naleznete na odkazu ZDE.

Obrázek