{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Tour de Club 

Trénuj s těmi nejlepšími...

Český florbal se nechal inspirovat úspěšnými projekty z jiných sportů a nyní spouští projekt, který má za cíl inspirovat, motivovat a edukovat malé oddíly, které vychovávají budoucí generace českých florbalových reprezentantů. Tato akce je pro kluby zcela zdarma a možnost přihlásit se do projektu Tour de Club mají všechny oddíly, které mají alespoň dvě mládežnické družstva (přípravka až dorostenci).

Jak se přihlásit?

Přihlášení do projektu je možné po celou sezónu, přes oslovení regionálního metodika - kontakty ZDE. Detailní informace o Tour de Club se můžete dozvědet od garanta projektu Marka Chlumského
​+420 724 881 729, chlumsky@ceskyflorbal.cz.

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuŘídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.


Co konkrétně oddíl dostane?

Přímo do Vašeho oddílu přijedou minimálně čtyři zástupci z Českého florbalu - regionální metodik, dva zkušení trenéři, jeden hráč či hráčka z nejvyšší české soutěže a občas i reprezentační trenér.

Výše zmíněná sestava u Vás realizuje mini-školení pro vedení, trenéry a rodiče. Dále odvede ukázkový trénink, kdy s Vašimi dětmi bude trénovat hráč či hráčka z elitní soutěže a regionální metodik bude během tréninku diskutovat obsah tréninku s přihlížejícími trenéry a rodiči. Cílem je ukázat trenérům a rodičům, co by se v dané kategorii mělo na tréninku učit, jak by se to mělo učit a zdůvodnit, proč by se to mělo učit. Základní body Vám nastiňujeme níže:

CO – obsah tréninku

   • Trénink je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu
   • Trénink má za cíl naučit děti se rozhodovat samostatně, rychle a až poté správně
   • Úvod tréninku realizujeme formou her, které mají návaznost na další náplň tréninku
   • Hlavní část tréninku realizujeme herní formou a do průpravných cvičení vkládáme soutěžní prvky
   • V tréninku pracujeme s dětma ve skupinkách i individuálně
   • Hra na malém prostoru je základem našeho tréninku

JAK – způsoby učení

   • Pozitivní atmosféra je základ pro kvalitní trénink
   • Trénink dětem vytváří prostor pro vlastní seberealizaci
   • Odpovědnost za výkon necháváme převzít samotné děti
   • Ve cvičení záměrně zaměřujeme pozornost dětí na klíčové body techniky
   • S obtížností cvičení pracujeme individuálně
   • Chválíme činnost a energii vloženou do úsilí, nikoliv hráče samotné
   • V komunikaci používáme otevřené otázky a vyvarujeme se slovíčka NE

PROČ – důvody k nastíněnému obsahu tréninku

   • V rámci zachování zdraví respektujeme věkové zákonitosti vycházející z biologického věku dítěte
   • Obsah cvičení a her je v souladu  s nejnovějšími vzdělávacími trendy napříč sportovními hrami
   • Při komunikaci aplikujeme nejnovější poznatky z psychologických výzkumů 


Co se od oddílu očekává?

Oddíl dá k dispozici svoji halu a děti, s kterými tým trenérů bude pracovat. Dále je zásadní, aby oddíl na ukázku tréninků pozval, co nejvíce trenérů (klidně i z okolních oddílů) a rodičů, aby dosah akce byl, co největší. Základní marketing okolo této akce je jednoduchý:

   1. Oddíl umístit na svůj web či fb informaci o realizaci ukázkových tréninků (logo a plakát ke stažení)
   2. Oddíl rozešle pozvánky trenérům a rodičům (šablona pozvánky ke stažení)
​   3. Oddíl vytvoří z akce článek i s fotografiemi a ten zveřejní na svém webu či fb

Obrázek