{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Trenérské materiály

Stát se opravdu dobrým trenérem není krátkodobý cíl, právě naopak k tomuto cíli  vede dlouhá cesta plná nových poznatků, zkušeností, ale i chyb a špatných rozhodnutí. A právě k tomu, aby těchto přešlapů bylo co nejméně, jsme pro Vás připravili Vzdělávací portál.

Samotný portál Vám samozřejmě nezaručí, že se stanete skvělými trenéry, ale ušetří Vám čas, abyste zbytečně nebloudili ve slepých uličkách, které objevili již trenéři před Vámi. Vzdělávací portál Vám nabízí možnost se na dlouho trenérskou cestu kvalitně připravit a poskytne Vám možnost spolupracovat s ostatními trenéry, takže nikdy nebudete muset jít po této cestě sami. Nezbývá než Vám popřát šťastnou cestu.

Přihlásit se do Vzdělávacího portálu mohou všichni trenéři s platnou licencí přes své ID číslo (desetimístné číslo na členské kartě) a přes stejné heslo, které používají pro vstup do informačního systému FIS. Vzdělávací portál naleznete na portal.ceskyflorbal.cz. Pro přiblížení obsahu Vzdělávacího webu, Vám níže přinášíme malou ukázku z jeho jednotlivých sekcí.


ČLÁNKY
slouží k šíření nejnovějších informací ze sportovního tréninku a zveřejňování zajímavých názorů různých trenérů. Aktualizace článků je na samotných trenérech, protože každý z nich má možnost zveřejnit svůj článek na Vzdělávacím portálu pomocí funkce Vaše články. Články zde také vyvěšují jednotlivý regionální metodici, šéftrenér reprezentace ČR a odborníci z jiných sportů.

   

Obrázek - Seznam rubrik                                      Obrázek - Seznam článků v rubrice


KOMUNIKACE
slouží hned k několika účelům, všechny její funkce však mají společný cíl, kterým je sbližování jednotlivých trenérů a pomoci jim ke snadnějšímu sdílení jejich know-how. Sekce umožňuje:

  • komunikaci s regionálním metodikem v rámci plnění úkolů, které jsou vyžadovány během studia jednotlivých licencí
  • komunikaci s ostatními trenéry pomocí klasických zpráv či chatu
  • vytváření diskusních klubů na různá témata


STUDENTSKÁ ČÁST
primární funkcí této sekce je kompletace všech informací a podkladových materiálů ke všem školení od licence D až po licenci A včetně všech doškolovacích seminářů.   
Jak to přesně funguje? Trenéři mají přístup k těm licencím (a tím pádem i vzdělávacím materiálům), které již vystudovali nebo na které jsou přihlášení ve FISu. Jako příklad uvádím trenéra s licencí C, který chce jít studovat licenci B. Trenér vidí všechny podkladové materiály k licenci C & D + materiály z doškolovacích seminářů, na kterých byl a po přihlášení trenéra na školení licence B a schválení jeho přihlášky se mu zpřístupní i materiály k licenci B. Sekundární funkcí této sekce je evidence úkolů, statistik, bodů, dotazníků či anket, které trenér v průběhu studia absolvuje či sám vytvoří.

   

Video - Výukové materiály pro trenéry                 Video - Výukové materiály pro trenéry  


KNIHOVNA
slouží k ukládání a stahování metodických materiálů, které jsou postupně tvořeny a vkládány metodickým úsekem Českého florbalu. Tato sekce se nyní buduje a množství materiálů v ní bude postupně přibývat.

   

Obrázek - Seznam materiálů v knihovně              Obrázek - Videomateriály v knihovně


KALENDÁŘ
kalendář zobrazuje všechny akce určené pro edukaci trenérů, které byly založeny ve FISu. Nyní nově tam nejsou pouze akce od Českého florbalu, ale jsou tam uvedeny i akce, které pořádají organizace, se kterými Český florbal spolupracuje, například: Český Olympijský Výbor, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fakulta sportovních studií aj. Kalendář také umožňuje trenérům přidávat jejich soukromé události, aby je měli nestále na očích.

   

Obrázek - Výčet vzdělávacích akcí                         Obrázek - Vyhledávání vzdělávacích akcí


OSOBNÍ STRÁNKA
zobrazuje informace o trenérovi, které vyplnil ve FISu a navíc mu dává možnost informace o sobě rozšířit
o další zajímavosti. Dále zde trenér zjistí ve kterém studiu je zařazen, nalezne zde kontakty na ostatní trenéry nebo si nastaví zobrazování stránek ve Vzdělávacím portálu podle svého uvážení.


XPS NETWORK
zprostředkovává informace o programu XPS Network, který složí k plánování a analyzování trenérské práce s týmem. Dále je zde k nalezení odkaz na stažení zdarma nejmodernějšího kreslítka cvičení a animací ​a také přístup k databázi cvičení, kterou tvoří samotní uživatelé programu.

      

Video - Jak si stáhnout kreslítko cvičení               Video - Jak se tvoří animace v kreslítku   


NÁPOVĚDA
slouží jako interaktivní nápověda trenérům s jednotlivými sekcemi ve Vzdělávacím portálu a navíc obsahuje kontakty na podporu, kterou mohou trenéři kdykoliv využít. 


Portál je velmi obsáhlý a každá oblast nabízí mnohem víc, než je stručně popsáno výše. Abyste jeho možností mohli plně využívat, stačí udělat jediné - STAŇTE SE TRENÉRY! 

​​

Obrázek