{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Metodické  materiály

Lidé působící v oddílech si stále více uvědomují nutnost vzdělávání v oblasti teorie tréninku jak specifického - florbalového (technicko-taktické dovednosti) tak i nespecifického - v oblasti kondice, psychologie, pedagogiky, koučinku. Přes krátkou historii florbalu již existuje hodně florbalových učebnic pro trenéry. Předkládáme vám seznam literatury, kterou můžete využít při přípravě tréninkových jednotek
i při teoretickém studiu problematiky sportu a sportovního tréninku.

Florbalové publikace lze získat v sídle Českého florbalu v Praze u hlavního metodika, nebo přímo na školeních u regionálních metodiků. Další možností je objednat knihy přes e-mail info@ceskyflorbal.cz
​a nechat si knihy zaslat poštou (k ceně knih bude započítáno poštovné). 


Florbalová literatura

Trenér florbalu licence C
Autor: Kysel J., Praha: ČFbU, 2013.

zdarma ke stažení
na vzdělávacím portálu

Trenér florbalu licence D
Autor: Kysel J., Praha: ČFbU, 2013.

zdarma ke stažení
na vzdělávacím portálu

Herní systémy - základy hry v útoku i v obraně
Autor: Skružný Z., Praha: ČFbU, 2010.

119,- Kč

Florbal - kompletní průvodce
Autor: 
Kysel J., Praha: Grada, 2010.

249,- Kč

Florbal - praktický průvodce tréninkem mládeže
Autor: Martínková Z., Praha: ČFbU, 2010.

149,- Kč

Herní kombinace - příklady tréninkových jednotek
Autor: Kysel J., Skružný Z., Praha: ČFbU, 2009.

  99,- Kč

Školní florbal - metodická příručka
Autor: Kysel J., JčFbU + Florbalobchod.cz, 2009.

vyprodáno

Florbalový brankář
Autor: Skružný Z. a kol., Praha: ČFbU, 2008.

119,- Kč

Florbal - technika, trénink, pravidla hry
Autor: Skružný Z. a kol., Praha: Grada, 2005 - dotisk. (2004)

119,- Kč

Florbalový trénink v praxi - Herní činnosti jednotlivce
Autor: Zlatník D., Praha: ČFbU, 2004.

vyprodáno

Florbal - učebnice pro trenéry
Autor: Zlatník D., Vancl K. a kol., Praha: ČOS, 2007 - druhé vydání. (2001)

vyprodáno


Doporučená literatura

 1. Alter, M.J.: Strečink. Pragha Grada Publishing a.s., 2004
 2. Bukač, L.: Intelekt, učení, dovednosti § koučování. Praha: Olympia, 2005
 3. Bukač, L. - Dovalil, J.: Lední hokej. Praha: Olympia, 1990
 4. Bukač, L - Kostka, V.: Lední hokej. Praha: SPN, 1986
 5. Bursová, M.: Kompenzační cvičení. Praha. Grada Publishing a.s., 2005
 6. Clarková, N.: Sportovní výživa. Praha: Grada Publishing a.s., 2003
 7. Dobrý, L. - Semiginovský, B.: Sportovní hry výkon a trénink. Praha: SPN, 1990, 
 8. Dovalil, J. a kol.: Sportovní trénink (Lexikon základních pojmů). (Skriptum). Praha: UK, 1992
 9. Dovalil, J. a kol.: Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia, 2002
 10. Dovalil, J. - Choutka, M.: Sportovní trénink. Praha: Olympia, 1991
 11. Dovalil, J. - Choutková, B.: Abeceda tréninku chlapců a děvčat. Praha: Olympia, 1988.
 12. Fajfer, Z.: Trenér fotbalu mládeže (6-15 let). Praha: Olympia, 2005
 13. Fejtek, J. - Mazurovová, Z.: Předsportovní průprava. Praha: Olympia, 1990
 14. Fleischmann, J. - Limc, R.: Anatomie člověka I. Praha: SPN, 1988
 15. Fořt, P.: Výživa a sport. Praha: Olympia, 1990
 16. Horský, L.: Trénink ledního hokeje. Praha: Olympia, 1977 
 17. Hottenrot,K.,Neumann,G., Pfüntzer,A.: Trénink pod kontrolou. Praha. Grada Publishing, a.s., 2005
 18. Choutková, B. - Fejtek, J.: Malá škola atletiky. Praha: Olympia, 1989
 19. Jirka, Z.: Regenerace a sport. Praha: Olympia, 1990
 20. Kos, B.: Účelová gymnastika sportovce. (Skriptum). Praha: Univerzita Karlova, 1980
 21. Kostka, V.: Moderní hokej. Praha: Olympia 1971
 22. Kostka, V. - Wohl, P.: Trénink mladých hokejistů. Praha: Olympia, 1979
 23. Kovač, J. a kol.: Lední hokej pro trenéry IV.třídy. (Učební text). Praha: TŠ ČÚV ČSTV, 1984
 24. Krištofič, J.: Gymnastická průprava sportovce. Praha. Grada Publishing a.s., 2004
 25. Martens, R.: Úspěšný trenér. Praha: Grada Publishing a.s., 2006
 26. Pavliš, Z.a kol.: Školení trenérů ledního hokeje - vybrané obecné obory. Praha: ČSLH, 1995
 27. Pavliš, Z. a kol.:Příručka pro trenéry ledního hokeje III Žákovské kategorie 6.-9. tříd. Praha: ČSLH, 2002
 28. Perič, T.: Hry ve sportovní přípravě dětí. Praha: Grada Publishing a.s., 2004
 29. Perič, T.: Sportovní příprava dětí. Praha: Grada Publishing a.s., 2004
 30. Slepička, P.: Psychologie koučování. Praha, Olympia 1998, 175 s.
 31. Svoboda, B.: Pedagogika sportu. Praha: Universita Karlova, 2000
 32. Svoboda, B. - Vaněk, M.: Psychologie sportovních her. Praha: Olympia, 1986
 33. Vacula, J. a kol.: Atletická abeceda. Praha: Olympia, 1974
 34. Vaněk, M. a kol.: Psychologie sportu. Praha: SPN, 1980
 35. Votík, J.: Trenér fotbalu "B" UEFA licence. Praha: Olympia, 2005
 36. Votík, J.: Trenér fotbalu licence C. Praha: Olympia, 2003
 37. Zítko, M.: Kompenzační cvičení. Praha: Svoboda, 1998

Rozšířený seznam doporučené literatury (autor: J. Kysel) 


Výběr doporučených internetových odkazů

České

Zahraniční

Videa


Online materiály

Metodicko - rozvojový materiál Mezinárodní florbalové federace

Obrázek