{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek
Obrázek
Obrázek
STAŇ SE
TRENÉREM

MOTIVACE ►

Florbal se neustále mění. Hráči jsou rychlejší, silnější a více tvořiví. Týmy svou přípravu více zintenzivňují, natrénují více hodin a dávají si stále vyšší cíle. Čím víc se vývoj florbalu zrychluje, tím je role trenéra důležitější. Pro rozvoj hráčů jsou trenéři těmi nejdůležitějšími lidmi ať už jste superligový nebo regionální klub. Chce-li klub poskytnout svým hráčům ty největší výhody, musí dbát na vzdělávání a rozvoj svých trenérů, aby disponovali nejnovějšími infromacemi o technických i filozofických aspektech hry.

Český florbal pořádá pravidelná školení a semináře pro trenéry od základní licence D po nejvyšší licenci A. Školení jsou zabezpečována zkušenými školiteli z řad aktivních i bývalých úspěšných trenérů a pokrývají všechny aspekty vývoje hráčů.


◄ PRIORITY

Cílem každého trenéra by měl být plynulý vývoj hráče, jeho příprava do dospělých kategorií a výchova. Právě příprava malých florbalistů je výrazně odlišná od tréninku dospělých, který je intenzivně zaměřen na dosažení co nejlepších výsledků. Prioritou u dětí a mládeže však není vítězství, jejich příprava by měla směřovat k rozvoji pohybových schopností a dovedností a vytvořit tak základ pro výkonnost v pozdějším věku.

Předčasná specializace může totiž vést až k poškození svěřence. Fyzické přetěžování může předčasně ukončit růst kloubních chrupavek, stejně tak není pro menší děti vhodné zatížení laktátového charakteru. Neméně vážné mohou však být i psychické důsledky. Právě trenéři a jejich chování bývá jednou z nejčastějších příčin zanechání sportu u dětí a dospívajících. 


VZDĚLÁVÁNÍ ►

Vzdělávání trenérů je rozděleno podle stupňů odbornosti. Po úspěšném absolvování školení příslušného stupně obdrží trenér osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu trenérské činnosti, kterým je trenérská licence.

► trenérská licence D: jednodenní kurz
► trenérská licence C: třídenní kurz
► trenérská licence B: jednoleté studium
► trenérská licence A: dvouleté studium

Školení trenérů licencí C a D jsou vypisována v jednotlivých regionech pravidelně na podzim a na jaře každého roku. Studium licence B je vypisováno každý rok na jaře. Studium licence A je pak vypsáno každé dva roky ovšem v závislosti na počet uchazečů (min. 8 trenérů).


Kalendář akcí


Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Kategorie Detail
Tomáš Pacina - nadstavbový seminář15. 10. 2019Seminář trenérůČeský florbal Vysočina a Jihočeský krajVysoká škola polytechnická Jihlava>
ČOV - Psychologie výkonu (Ken Way)16. 10. 2019Seminář trenérůČeský florbal Praha a Středočeský krajCentrum pohybové medicíny>
ženský florbal - juniorská reprezentace16. 10. 2019Seminář trenérůČeský florbal Praha a Středočeský krajFTVS Praha>
Trénink starších žáků21. 10. 2019Seminář trenérůČeský florbal Jihomoravský a Zlínský krajZasedací místnost Sportpoint>
Kompenzační cvičení22. 10. 2019Seminář trenérůČeský florbal Praha a Středočeský krajZŠ Jana Palacha>
Warm Up24. 10. 2019Seminář trenérůČeský florbal Karlovarský a Plzeňský krajTJ Sokol Plzeň IV.>
Školení trenérů licence D26. 10. 2019Školení trenérů - nováčciČeský florbal Vysočina a Jihočeský krajTělocvična Pedagogické fakulty JU>
Školení trenérů licence D27. 10. 2019Školení trenérů - nováčciČeský florbal Olomoucký a Moravskoslezský krajSH SOŠ Dopravní Ostrava>
Školení trenérů licence C1. 11. 2019Školení trenérůČeský florbal Královéhradecký a Pardubický krajZŠ Kukleny>
Školení trenérů licence D2. 11. 2019Školení trenérů - nováčciČeský florbal Královéhradecký a Pardubický krajZŠ Kukleny>

​​