{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Další komise

Pravidlová komise

Hlavním posláním Pravidlové komise (PK) je spravovat oblast pravidel florbalu. PK je odborným orgánem Výkonného výboru ČF.

Legislativní komise

Hlavním posláním Legislativní komise (LEGK) je spravovat oblast legislativních předpisů a směrnic ČF. LEGK je odborným orgánem Výkonného výboru ČF.

Matriční komise

Matriční úsek vyřizuje veškeré žádosti o členství, registrace do oddílů, změny v oddílových příslušnostech a licence v rámci Českého florbalu.

Obrázek