{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Legislativní komise

Hlavním posláním Legislativní komise (LEGK) je spravovat oblast legislativních předpisů a směrnic ČFbU. LEGK je odborným orgánem Výkonného výboru ČFbU.

Legislativní komise - Český florbal

předseda

Jaroslav ŠedivýJaroslav Šedivý
+420 602 836 003
kodik@seznam.cz

místopředseda

Ondřej KyjovskýOndřej Kyjovský
+420 737 161 415
kyjovsky.ondrej@gmail.com

Členové

Marek LoskotMarek Loskot
+420 773 653 334
loskot@ceskyflorbal.cz
Tomáš FrankTomáš Frank
+420 608 023 042
frank@ceskyflorbal.cz
Zdeněk MlčoušekZdeněk Mlčoušek
+420 608 971 460
mlcousek@ceskyflorbal.cz
Jakub MíchalJakub Míchal
+420 776 779 592
michal.koubik@gmail.com

Sekretář komise

Jakub FurmánekJakub Furmánek
+420 776 265 372
furmanek@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Aktuálně nejsou k dispozci žádné dokumenty.

Aktuálně nejsou k dispozci žádné dokumenty.

Statut legislativní komise


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie, zřizuje Výkonný výbor České florbalové unie svým rozhodnutím ze dne 16. 8. 2011 Legislativní komisi ČFbU.
 2. Legislativní komise ČFbU (dále jen LEGK) je odborným orgánem Výkonného výboru ČFbU.
 3. LEGK je zřizována VV ČFbU, který zároveň jmenuje předsedu a další členy komise.


Článek II.

Poslání Legislativní komise

 1. Hlavním posláním (úkolem) LEGK je v rámci svých kompetencí odborně spravovat oblast legislativních předpisů a směrnic.


Článek III.

Činnost komise

 1. LEGK připravuje na základě zadání od ostatních odborných komisí či VV ČFbU návrhy na úpravy legislativních předpisů a směrnic.
 2. LEGK provádí výklad legislativních předpisů a směrnic.


Článek IV.

Kompetence Legislativní komise

 1. LEGK zajišťuje zejména tyto činnosti:
  - sjednotit názvosloví stávajících legislativních předpisů;
  - zpracovávat zadání na úpravy legislativních předpisů;
  - připravovat a předkládat návrhy na úpravu legislativních předpisů na základě zadání;
  - připravovat návrhy na úpravu legislativních předpisů v reakci na možný vývoj florbalu;
  - v případě žádosti podávat výklad legislativních předpisů.
 2. Výsledky těchto činností jsou předkládány VV ČFbU.
 3. VV ČFbU.
  - bere na vědomí:
  i.zprávu o činnosti LEGK;
  ii. vyžádaný výklad legislativních předpisů;
  - schvaluje:
  i. změny legislativních předpisů;


Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Statut LEGK nabývá účinnosti na základě schválení Výkonným výborem ČFbU dne 20.8.2013. 
Obrázek