{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Pravidlová komise

Hlavním posláním (úkolem) PK je v rámci svých kompetencí odborně spravovat oblast pravidel florbalu a podílet se na systému vzdělávání rozhodčích a delegátů v této oblasti.

Pravidlová komise - Český florbal

předseda

Jan JirovskýJan Jirovský
+420 777 002 160
jirovsky@ceskyflorbal.cz

Členové

Zdeněk MlčoušekZdeněk Mlčoušek
+420 608 971 460
mlcousek@ceskyflorbal.cz
Luboš MalýLuboš Malý
+420 776 774 560
lubosch@gmail.com
Martin SýkoraMartin Sýkora
+420 605 940 041
msykora11@gmail.com

Sekretář komise

Marek LoskotMarek Loskot
+420 773 653 334
loskot@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut Pravidlové komise 


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie (dále jen ČFbU), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8. 2016 Pravidlovou komisi.
 2. Pravidlová komise (dále jen PK) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu PK a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář PK je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


Článek II.

Pravidlové komise

 1. Hlavním posláním (úkolem) PK je v rámci svých kompetencí odborně spravovat oblast pravidel florbalu a podílet se na systému vzdělávání rozhodčích a delegátů v této oblasti.


Článek III.

Činnost komise

 1. PK komplexně zajišťuje překlad pravidel florbalu do češtiny. 
 2. PK zpracovává a předkládá návrhy na úpravy pravidel florbalu. 
 3. PK vypracovává odborné posudky z hlediska pravidel florbalu. 
 4. PK komunikuje otázky pravidel vůči veřejnosti. 
 5. PK spolupracuje s KRD na přípravě školení rozhodčích a delegátů v oblasti pravidel florbalu. 


Článek IV.

Kompetence Pravidlové komise

 1. PK zajišťuje zejména tyto činnosti:
  - zpracovává překlad změn pravidel florbalu do češtiny;
  - zveřejňuje platné znění pravidel florbalu v české verzi;
  - připravuje souhrn změn pravidel florbalu;
  - připravuje návrhy na úpravy pravidel florbalu pro mezinárodní Pravidlovou skupinu  IFF;
  - ve spolupráci s KRD navrhuje kandidáta na post člena mezinárodní Pravidlové skupiny IFF;
  - na žádost KRD či DK vypracovává posudky na řešení a posouzení konkrétních situací z pohledu pravidel florbalu;
  - zajišťuje vzdělávání v oblasti výkladu pravidel, a to včetně zpracování odpovědí na dotazy směřující k výkladu pravidel na adrese pravidla@ceskyflorbal.cz; 
  - připravuje otázky pro testy z pravidel florbalu pro jednotlivá školení rozhodčích a delegátů
 2. Výsledky těchto činností jsou formou hodnotící zprávy předkládány VV. 
 3. VV na základě činnosti PK
  - bere na vědomí:
  1. harmonogram vydání nové edice pravidel florbalu;
  2. znění úprav pravidel v české verzi; 
  3. návrhy na úpravu pravidel florbalu předkládané mezinárodní Pravidlové skupině IFF;
  4. roční hodnotící zprávu PK;
  - schvaluje:
  1. nominaci na post člena v mezinárodní Pravidlové skupině IFF. 


Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Statut PK nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 15. 11. 2016. 
Obrázek