{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Delegáti

Práce delegáta Českého florbalu je jednou z nejdůležitějších pro rozvoj florbalu, delegát má totiž přímý vliv na kvalitu organizace a pořádání ligových utkání a turnajů a také na vzdělávání a výkonnost rozhodčích, kteří tato utkání řídí. Není proto divu, že se delegáti rekrutují především z řad zkušených rozhodčích, kteří tak mohou přímo v průběhu sezony předávat zkušenosti svým nástupcům.

Na utkáních v rámci ligových soutěží se můžete setkat s delegáty těchto úrovní:

 1. Celostátní (licence A) - dozoruje pořadatelskou činnost a vzdělává rozhodčí v celostátních soutěžích.
 2. Regionální (licence B) - dozoruje pořadatelskou činnost a vzdělává rozhodčí v regionálních soutěžích.
 3. Technický - dozoruje pouze pořadatelskou činnost, především v celostátních soutěžích.

Máte-li zájem se podílet na rozvoji českého florbalu, můžete se zúčastnit pravidelně vypisovaných školení a úspěšně složit zkoušku. Pro práci delegáta je důležitá komplexní znalost veškeré legislativy, která se vztahuje k činnosti rozhodčích a organizaci ligových utkání.

Základní náplní činnosti delegáta je:

 • Kontrola pořadatelské činnosti a marketingových povinností, včetně snahy o odstranění nedostatků.
 • Pomoc rozhodčím s přípravou na utkání.
 • Kontrola technických aspektů činnosti rozhodčích (včasného dostavení se, vyplnění ZOU, ustrojení a vybavení).
 • Kontrola chování hráčů, trenérů, funkcionářů a diváků.
 • Sledování průběhu utkání.
 • Zpětná vazba pořadateli ve formě informace o úrovni pořadatelské činnosti.
 • Zpětná vazba rozhodčím ve formě rozhovoru po utkání o jednotlivých aspektech činnosti rozhodčích.
 • Vypracování zprávy o pořadatelské činnosti a o činnosti rozhodčích.
Žádné články k zobrazení

Kalendář akcí

Název akce Registrační lhůtaTyp akce Řídící orgán Místo Kategorie Detail Čas začátku
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Obrázek